Ingen streik i NRK

Tor-Erik-Granum-int.jpg

Partene i NRK aksepterte tirsdag morgen en skisse fra Riksmekleren. - Med et kronetillegg til alle på kr. 15 250 per år og tillegg på to av lønnsplanene har oppgjøret en god økonomisk profil. Vi fikk også arbeidsgiver med på en sterkere medbestemmelse på arbeidstid og andre endringer i tariffavtalen, sier en fornøyd Tor Erik Granum. Rammen for oppgjøret tilsvarer frontfagets.

NTLs og MFOs forhandlingsutvalg anbefalte å godta meklingsforslaget. Dermed ble det ingen NRK- streik.

- Vi gikk til mekling hovedsakelig på grunn av fordelingen av pengene og ønske om reell forhandling om tariffavtalen. Nå har vi oppnådd en mer rettferdig fordeling enn før mekling, og fått igjennom tekstkrav i tariffavtalen. Vi har fått gitt en klar beskjed til NRK om at det er uakseptabelt å ikke forhandle om tariffavtalen i et hovedoppgjør, sier forhandlingsleder i LO Stat Lise Olsen.

Hovedtrekkene i resultatet:
- Alle får et generelt tillegg på 15.250 kroner pr år
- Gjennomslag for å øke lønna til flere lavlønns- og utdanningsgrupper
- Økt medbestemmelse på arbeidstid, og andre endringer i tariffavtalen
- Spørsmålet om uttelling for utdanning skal tas opp i partsarbeid fremover

Resultatet skal til uravstemning hos medlemmene med relativt kort frist på grunn av ferien.

Alle detaljene finner du i riksmeklerens møtebok nederst i nettsaken.