Ingen kompensasjon til de som mister renholdsjobben

John-Leirvaag-int.jpg

- Vi er svært skuffet over at forsvarsministeren ender opp med absolutt ingenting til den største gruppen ansatte, sier NTL-leder John Leirvaag. Renholderne i Forsvarsbygg har ventet i flere måneder på at forsvarsministeren skulle komme med "kompenserende tiltak" til de som mister jobben i Forsvarsbygg. I dag fikk de beskjeden; ansatte over 60 år med 15 års tjeneste blir overført til Forsvaret. Øvrige får ingenting.

NTL spilte tidlig inn til politisk ledelse hvilke store negative konsekvenser privatiseringen får for den enkelte, spesielt knyttet til pensjon. Dette har tydeligvis ikke gjort inntrykk på forsvarsministeren, sier John Leirvaag. De kaster trofaste, hardtarbeidende godt voksne damer på dør og viser ingen forståelse for det økonomiske tapet de påfører den enkelte. NTL er spesielt bekymret for ansatte som er fylt 55 år på overføringstidspunktet, som taper muligheten til å gå av på AFP. Departementet ser ut til å tro at de ansatte uten videre vil følge med oppgavene over til private firmaer, med betydelig dårligere betingelser. Denne beslutningen vil neppe bidra til dette.