Meklingsresultatet i detalj

avtale.jpg

- Vi er glade for at vi fikk kjempet fram et stort generelt tillegg til alle. Det var viktig for oss å få kronetillegget størst mulig og til så mange som mulig. Dette måtte vi kjempe for, sier NTL-leder John Leirvaag. Her finner du NTLs egen gjennomgang av punktene i meklingsresultatet med regneeksempler på hva uttellingen er for typiske stillingsgrupper, samt ny A-lønnstabell, lønnsrammer, lønnsplaner, ny hovedtariffavtale, oversikt over lokale forhandlingssteder og diverse vedlegg og protokolltilførsler.

- Hovedgrunnen til at vi sa ja til meklingsresultatet er at vi fikk sikret oss samme lønnsutvikling som privat sektor. De fleste av våre medlemmer ligger på lønnsrammer. Lønnsrammene ble prioritert ved at alle med topp ansiennitet fikk ekstra lønnstrinn, sier NTL-lederen.

Leirvaag understreker at også de lokale forhandlingene blir viktige for utfallet. - Vi hadde mange flere krav vi gjerne skulle hatt innfridd, som vi ikke fikk gjennomslag for. Utfordringen for våre lokale tillitsvalgte er nå å sørge for at lønnsmidlene som blir fordelt i lokale forhandlinger blir fordelt på en rettferdig måte.

Last ned: NTLs gjennomgang av meklingsresultatet med regneeksempler
Her finner du de viktigste punktene satt opp på en presentabel måte, med regneeksempler på hva uttellingen er for typiske stillingsgrupper. Bruk gjerne disse foilene til å presentere oppgjøret lokalt.

Last ned: Ny hovedtariffavtale i staten
Hovedtariffavtalen innholder regulerer arbeidsforholdene til de tilsatte i staten.

Last ned: A-lønnstabellen
En oversikt over årslønnen som gis, fordelt på lønnstrinn. Nytt av året er det at de 18 laveste lønnstrinnene er sløyfet, og alle som befant seg på disse lønnstrinnene er flyttet til lønnstrinn 19. Det er også opprettet nye lønnstrinn på toppen av tabellen.

Last ned: Lønnsrammer
Lønnsrammene er en oversikt over hvilke lønnstrinn en person avlønnes i, gitt ansiennitet og lønnsrammenummer.

Last ned: Lønnsplaner
Lønnsplanen er en oversikt over hvilken lønnsramme eller lønnsspenn en person avlønnes i, gitt stillingskode.

Last ned: Protokolltilførsler
En samling av punkter som er med i det undertegnede dokumentet og dermed bindende for partentene. Den viktigste protokolltilførselsen er i år et punkt som sies at en beregning av lønnsutviklingen i industrien skal utarbeides og gjenspeiles i mellomoppgjøret 2013.

Last ned: Oversikt over lokale forhandlingssteder
En oversikt over de arbeidsstedene som skal forhandle lokalt om de avsatte midlene til lokale forhandlinger.

Vedlegg
Vedlegg om pensjonsgivende tillegg
Vedlegg om omstilling under trygghet