NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Laste ned medlemslister og endre medlemsopplysninger Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Oppdatere styrets sammensetning

flytende-streikekontor.jpg

På NTLs medlemsnett kan ledere og kasserere oppdatere styrets sammensetning ved å legge til nye verv og avslutte gamle. Ved selv å registrere vervene kan du være sikker på at riktig person blir registrert med riktig verv, og medlemsregisteret blir oppdatert i samme øyeblikk som du gjør endringene.

1. Logg deg inn

Logg deg inn på NTLs medlemsnett. Du finner innloggingslenken til høyre på NTLs nettsider.

Følg instruksjonene på innloggingssiden og logg deg inn.

Trykk på "Medlemsliste/Styreverv" oppe til høyre på medlemsnett.

Velg det riktige organisasjonsleddet.

NB: Styrene i foreninger og landsforeninger lar den midterste boksen stå på det forhåndsutfylte valget "velg avdeling". Det er kun hvis du er i styret i en avdeling at du skal bruke denne boksen.

Når du har gjort alle valgene (inkludert den nederste; "Komité") vises knappen "Vis komié/styre".

Trykk på den, så åpnes listen over styreverv i organisasjonsleddet:

Her kan du opprette, endre og avslutte verv.

2. Opprett nytt verv

For å opprette et verv, trykk på "Legg til". Da åpnes bildet for nytt verv:

Kjenner du medlemsnummeret på den som skal inneha det nye vervet kan du skrive det rett inn, hvis ikke kan du bruke søkefunksjonen øverst. Trykk på person-ikonet. Da åpnes søkebildet for personer:

Feltene aksepterer også deler av navn. Du søker kun blant medlemmene i eget organisasjonsledd, så selv noen få bokstaver kan gi en oversiktelig treffliste.

Velg rett person fra trefflisten ved å trykke på raden, og personen tas med tilbake til bildet for nytt verv. Fyll ut hvilket verv personen skal ha, datoen valget fant sted, og hvilken adresse du ønsker å bruke i forbindelse med vervet. Velger du en egen vervadresse fyller du ut adresse og postnummer etter eget valg.

Trykk Lagre, og det nye vervet legger seg til i listen over styreverv.

3. Endre og avslutte verv

For å endre eller avslutte et eksisterende verv, trykk på blyant-ikonet til høyre for raden med det aktuelle vervet og endre opplysningene.

Skal du avslutte et verv, husk

a.) sette status til Passiv og

b.) angi dato for når personen gikk ut av vervet

NB: Dersom en person går ut av ett verv og inn i et annet verv er det viktig at du avslutter det gamle vervet og oppretter et nytt. Dette er for å ivareta historikken i medlemsregisteret.

4. Bekreft at styrets sammensetning er ajour

Når styrets sammensetning er ajourført etter årsmøtet/representatskapsmøtet bekrefter du dette ved å huke av i en boks i bildet for opplysninger om selve organisasjonsleddet. Gå da ut igjen til hovedsiden for medlemslister og styreverv og trykker i boksen "Endre informasjon" i midtseksjonen på siden. Da åpnes et bilde der du kan bekrefte at styrets sammensetning er ajour. Legg merke til at du her også kan bekrefte at regnskap er sendt inn og når neste årsmøte er planlagt avholdt.