NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Laste ned medlemslister og endre medlemsopplysninger Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Laste ned medlemslister og endre medlemsopplysninger

HOD-streikevakt-1.jpg

På NTLs medlemsnett kan ledere og kasserere laste ned medlemslister og oppdatere nøkkelopplysninger som personalia, kontaktopplysninger og arbeidsforhold som er registrert om medlemmene i organisasjonsleddet. Medlemsregisteret blir oppdatert i samme øyeblikk som du gjør endringene. 

Logg deg inn på NTLs medlemsnett. Du finner innloggingslenken øverst på NTLs nettsider.

Følg instruksjonene på innloggingssiden og logg deg inn.

Trykk på "Medlemsliste/Styreverv" oppe til høyre på medlemsnett.

Velg det riktige organisasjonsleddet.

Når du har gjort det søker du fram medlemmene i seksjonen "Søkefunksjoner" nederst i bildet. Du kan enten søke fram alle medlemmer, eller gjøre et utvalg vha utvalgskriteriene. Vil du søke fram alle medlemmene trenger du ikke endre søkekriteriene, det er bare å trykke på "Søk".

Da får du fram medlemmene i en blaliste.

I mange tilfeller vil det være nyttig å laste ned denne listen i excel-format. Det gjør du ved å trykke på det lille excel-symbolet øverst til høyre. I excel kan du sortere medlemmene på ulike egenskaper vha excels egne sorteringsfunksjoner.

Til høyre for hvert medlem i bla-listen er det et blyant-ikon som lar deg redigere opplysningene om medlemmet. Trykk på dette ikonet for å åpne redigeringsbildet for medlemsopplysninger.