NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Huskeliste for nyvalgt styre

Generelt:

Styret bør så snart som mulig etter års­møtet skaffe seg en oversikt som viser:

• Hvem som er plasstillitsvalgte
• Antall medlemmer på de forskjellige arbeidsplasser og avdelinger
• Opplærings- og kursønsker fra tillitsvalgte og medlemmer
• Budsjett for kommende periode
• Sette opp en årsplan som viser når og hva som skal foregå gjennom året.
• Få tilgang til og gjøres seg kjent med viktige lover, regler og avtaler. De som vanligvis gjelder på NTLs arbeidsplasser er blant annet:
- Tariffavtale, hovedavtale og/eller overenskomst
- Lokal lønnspolitikk
- Virksomhetens personalpolitkk/personalreglement
- Tilpasningsavtale
- Særavtaler
- Arbeidsmiljøloven
- Ferieloven
- Lov om statens ansatte (staten)

Melding om valg
Det første et nyvalgt styre bør gjøre etter årsmøtet, er å gi melding om valg til:

• Arbeidsgiver(e)
• Forbundet, via medlemsnett.
• Landsforeningen
• Fylkesutvalget (Trøndelag, Hordaland, Oslo og Telemark)
• LO Stats distriktskontor
• LOs distriktskontor
• AOFs distriktskontor
• Brønnøysundregisteret

Protokoll, beretning og regnskap
Styret må huske på å sende protokoll, beretning og regnskap fra årsmøtet til forbundet (via medlemsnett) og landsforeningen.

Vedtektene
Alle organisasjonsledd i forbundet er i sin virksomhet bundet av forbundets og LOs vedtekter og vedtak. Normalvedtektene inneholder derfor bare bestemmelser som regulerer de forhold som er spesielle for disse organisasjonsledd. For øvrig skal forbundets vedtekter benyttes.

Organisasjons- ledd har anledning til å utarbeide egne særvedtekter, som må godkjennes av forbundsstyret.

Arbeidsfordelingen
Et godt råd til et nyvalgt styre er:

-ta opp arbeidsfordelingen til diskusjon og behandling i styret
-sett opp en fornuftig og godt fordelt plan for arbeidsfordeling

Dersom det er valgt et arbeidsutvalg må det klargjørs hvilke fullmaktene utvalget skal ha.