NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Internasjonalt samarbeid

Betingelser og spilleregler for offentlig sektor blir i økende grad formet utenfor nasjonalstaten. Internasjonale avtaler krever tilpasninger og omfattende endringer i nasjonalt regelverk. Selv om utgangspunktet er svært forskjellig, er presset mot offentlig sektor i form av økt markedstilpasning, privatisering, rasjonalisering og nedbygging av offentlige tjenester sterkt over hele verden.

Samarbeid på tvers av grensene gir økt styrke, bredere erfaringsgrunnlag og bedre innsikt. Det er derfor viktig å koordinerer innsatsen og å stå samlet også på den internasjonale arena.

Forbundet er med i en rekke internasjonale organisasjoner. De viktigste er:

  • Internasjonal faglig sammenslutning for ansatte i offentlig sektor (PSI)
  • Den Europeiske føderasjonen av forbund i offentlig sektor (EPSU)
  • Nordens offentligansattes faglige samorganisasjon (NOFS)
  • Service og Tjenestebransjens Union i Norden (SUN)

I tillegg bidrar forbundet til internasjonalt bistands- og solidaritetsarbeid gjennom LO og Norsk Folkehjelp. På ntl.no finner du også en egen temaside om forbundets internasjonale arbeid.