NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Kurs og opplæring

Studie- og opplæringstilbud

Forbundets kurstilbud:
NTL tilbyr kurs og opplæring for medlemmer og tillitsvalgte. Deltakelse på NTLs kurs er gratis og forbundet dekker også reiseutgifter for deltakerne. Grunnopplæringen består av organisasjonskunnskap, forhandlingskunnskap og arbeidsrett. I tillegg til dette arrangeres en rekke andre kurs og temaseminarer, hvor innholdet varierer etter hva som er aktuelt i tiden. Mer informasjon om forbundets kurstilbud og påmelding til kurs finner på forbundets nettsider.

Andre kurstilbud:
LO stat har også et 60 studiepoengs studietilbud i samarbeid med Universitetet i Bergen. Forvaltningspolitikk er temaet for studiet. I tillegg arrangerer LO Stat en rekke andre kurs, som for eksempel skift- og turnusarbeid. Mer informasjon finnes på LO Stats nettsider.

AOF arrangerer også kurs med temaer som er veldig relevante for NTLs medlemmer og tillitsvalgte. Oppdatert informasjon finnes på AOFs nettsider.

Permisjonsregler for deltakelse på kurs
Ved deltakelse på kurs arrangert av NTL har du som hovedregel rett til permisjon med lønn i kurstiden, samt den nødvendige reisetid før og etter kurset. Du må selv søke permisjon hos arbeidsgiver. Vis til permisjonsbestemmelsene i hovedavtalen som gjelder for den virksomheten du arbeider i. I tillegg inneholder arbeidsmiljøloven regler om rett til ulønnet utdanningspermisjon.

Støtteordninger for kurs i organisasjonsleddene
Organisasjonsleddene kan søke forbundet om støtte til å arrangere egne kurs. Det kan søkes fra opplysnings- og utviklingsmidlene (OU-midler) og NTLs Aktivitetsfond. Nærmere informasjon finnes på NTLs nettsider.

Økonomiske støtteordninger for enkeltmedlemmer
Som NTL-medlem kan du søke om støtte til deltakelse på kurs, etter- og videreutdanning eller annen type kompetansehevende aktivitet. Det er tre ulike fond du kan søke i som NTL-medlem. Hvilket fond som er aktuelt for deg avhenger av hvor du jobber. Se nærmere informasjon på NTLs stipendsider.