NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Markedsstyring og privatisering

NTL jobber mot bruk av markedsstyring i staten. Med markedsstyring mener vi styringsmetoder som er hentet fra privat sektor og som blir brukt i det offentlig. Eksempler på dette er privatisering, konkurranseutsetting, outsourcing og bestiller- og utførermodeller. Dette gjør offentlig sektor mindre effektiv, svekker ansattes medbestemmelse og fører til dårligere offentlige tjenester.

Politiske beslutninger knyttet til organisering, styring og ledelse og samarbeid innen offentlig forvaltning kalles forvaltningspolitikk. Forvaltningspolitikk er et virkemiddel for å ivareta demokratisk styring, rettssikkerhet og effektiv ressursbruk. Statens roller, oppgaver og organisering endres stadig gjennom politiske vedtak og utviklingstrender i forvaltningen, og NTL jobber for å påvirke forvaltningspolitikken til det beste for våre medlemmer og landets innbyggere. LO Stat har et eget studium i forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen som medlemmer og tillitsvalgte i NTL kan delta på.

Hele eller deler av statlige virksomheter kan privatiseres. NTL ser flere problemer med dette:
1) Kostnadene ved tjenestene finansieres fortsatt av staten. Er lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene de samme, vil tjenestene oftest bli dyrere siden de private eierne skal ha profitt. Er tjenestene billigere, vil det vanligvis være fordi de ansatte får dårligere vilkår enn de hadde som statlige ansatte. Det kan NTL aldri akseptere.
2) Det gir dårligere muligheter for helhetlig styring og planlegging av virksomhetens arbeid når den er splittet opp i flere enheter.
3) Det gir ofte dårligere tjenester, siden ønsket om profitt kan prioriteres foran samfunnsoppdraget.

NTL vil kjempe for en sterk offentlig sektor som er underlagt politisk styring med basis i faglighet og til¬lit. For å lese mer om markedsstyring kan du laste ned NTLs markedsstyringsrapport.