NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Medlemsfordeler

Generelt

Forbundet jobber spesielt for å få fram best mulige medlemsfordeler i tillegg til lønns- og arbeidsvilkår.

Juridisk bistand
Se eget hovedpunkt

Kollektiv innboforsikring
NTL har en kollektiv innboforsikring som alle NTLs medlemmer omfattes av. LOfavørs kollektive innboforsikring er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. Typiske uhell dekkes også. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. Ordningen eies av LOs forbund og SpareBank1 forvalter forsikringer på vegne av oss. Vilkårene er elektronisk tilgjengelig på www.lofavor.no.

Kollektiv reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring med Toppdekning gjelder for yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer som ikke har reservert seg. Den gjelder for ferie- fritids- og yrkesreiser. Stiller ingen krav til overnatting eller flyreise. Avbestillingsforsikring er inkludert. Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet, også utenom reiser. Kun egenandel ved behandlingsutgifter etter ulykkesskader. De fleste forsikringssummene dobles i forhold til standard reiseforsikring. SpareBank1 er leverandør av reiseforsikringen og vilkårene er elektronisk tilgjengelig på www.lofavor.no.

LOfavør tilbud
LOfavør er LOs fordelskonsept for å få fram best mulig tilbud til medlemmer i alle LO-forbund. Tilbudene omfatter gunstige ordninger innenfor forsikring, bank, strøm, ferie og lignende. Nærmere opplysninger får du på www.lofavor.no.

Studie- og opplæringstilbud
NTL tilbyr kurs og opplæring for medlemmer og tillitsvalgte. Deltakelse på NTLs kurs er gratis og forbundet dekker også reise¬utgifter for deltakerne. Se for øvrig punktet om kurs og opplæring og NTLs nettsider.

NTL-magasinet

Se eget punkt under Informasjon