NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Omstilling

Omorganisering er en endring av eksisterende organisering. Begrunnelsen for en slik endring kan være nye arbeidsoppgaver, økonomi, endring eller omfordeling av oppgaver og personell for en bedre tilpasset tjenesten for brukerne og omverdenens behov. Omorganisering kan omfatte en eller flere enheter, virksomheter eller departement(-er).

Omstilling kan også være en konsekvens av politiske vedtak og en aktiv forvaltningspolitikk. Se eget punkt om forvaltningspolitikk.

Omstillingsavtale
Arbeidsmiljøloven og hovedavtalene gir de tillitsvalgte rett og mulighet til involvering i planlegging og gjennomføring av omorganiseringen. I visse tilfeller skal endringen forhandles mellom partene. Ved omstillinger i staten skal det inngås en omstillingsavtale. NTL har utarbeidet et temaflak om omstilling staten.

Overtallighet
Begrepet overtallighet er ikke et juridisk begrep. Dersom arbeidsgiver definerer NTL-medlemmer som overtallige i forbindelse med omstillingsprosesser, ta kontakt med forbundskontoret.