NTLs TILLITSVALGTHÅNDBOK

Skriv inn tema, stikkord, etc:
Eller: Se alt innholdet i én sidevisning
Forord Forord
Innledning Innledning
Huskeliste for nyvalgt styre Styre
Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø
Avtaler Tariff
Ferie Lovverk
Forbundskontoret Organisasjon
Forhandlinger Tariff
Forhandlings/arbeidsgivermotparter Tariff
Informasjon Organisasjon
Internasjonalt samarbeid Organisasjon
Juridisk bistand Medlemskap
Kurs og opplæring Kurs
Likestilling NTL mener
LO Organisasjon
LO Stat Organisasjon
Lover Lovverk
Markedsstyring og privatisering NTL mener
Medlemsfordeler Medlemskap
Medlemskap Medlemskap
Midlertidige ansettelser NTL mener
Miljø og klima NTL mener
Møtevirksomhet i organisasjonsleddene Organisasjon
NTLs verdigrunnlag og politiske arbeid NTL mener
Om forbundet Organisasjon
Omstilling NTL mener
Oppsigelse og andre stillingsvernsaker Medlemskap
Pensjonsordninger NTL mener
Permittering Medlemskap
Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL mener
Statens personalhåndbok Lovverk
Streik og tariffkonflikt Tariff
Tariffoppgjør Tariff
Tillitsvalgte Organisasjon
Verving og rekrutteringstiltak Organisasjon
Oppdatere styrets sammensetning Organisasjon
Medlemslister Organisasjon
Møteledelse Organisasjon

Prinsipp- og handlingsprogrammet

Forbundets prinsipp- og handlingsprogram vedtas av forbundets landsmøte hvert fjerde år og er en konkretisering av forbundets formålsparagraf. Det danner grunnlaget for prioriteringer av oppgaver og ressursbruk og er grunnlaget for den faglige og politiske virksomheten på alle nivåer i organisasjonen i hele landsmøteperioden. Når forbundet skal ta stilling til ulike spørsmål, enten det dreier seg om krav overfor myndighetene eller overfor arbeidsgiver, danner handlingsprogrammet grunnlaget for forbundets synspunkter. Mellom landsmøtene utarbeider forbundet også temaflak som utdyper Prinsipp- og handlingsprogrammet på nærmere bestemte områder. Disse finnes tilgjengelig på NTLs nettsider.