Praktisk info

sporsmalstegn.jpg

Permisjon fra arbeidsgiver
Du må selv søke permisjon hos arbeidsgiver. Vis til hovedavtalen i staten, § 39 (tillitvalgte) eller § 40 (vanlige medlemmer), eller tilsvarende bestemmelser innen andre avtaleområder.

 

Dekning av utgifter
NTL-kursene er gratis. Reiseutgifter refunderes etter billigste reisemåte. Reiseregningsskjema finner du nedenfor. Opphold på kursstedet samt kursmateriell dekkes av kursarrangøren.

 

Barnepass
Det kan søkes om støtte til barnepass i hjemmet etter følgende regler:

1. Tilskudd til barnepass kan gis til:
a) Aleneforeldre
b) Familier i en spesielt vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser
c) Kursdeltakere med funksjonshemmet barn

2. Utbetaling skjer direkte til den som har passet barnet/barna. Kopi av skattekort vedlegges kravet. Om personen som har passet barnet/barna har frikort med beløpsgrense, originalen sendes inn.

3. Krav om tilskudd sendes AOFs kurskontor på eget skjema underskrevet av kursleder/kursarrangør så snart som mulig etter kursslutt.