Arrangere kurs i organisasjonsleddet

Kursdeltagere.jpg

Organisasjonsleddene i NTL er flinke til å arrangere egne kurs og hoveddelen av vår kursvirksomhet foregår lokalt.

Forbundet oppmuntrer organisasjonsleddene til å fortsatt arrangere og søke støtte gjennom de ulike fondene som partene i arbeidslivet eier og vårt eget Aktivitetsfond.

Bruk også NTLs ressurser til kursvirksomheten.

 

Kursportal 

Kursportalen bør benyttes til markedsføring, påmelding, registrering av deltagelse og rapportering. Når du bruker kursportalen blir deltagelsen registrert i medlemsregisteret og deltagerne kan laste ned kursbevis fra Min side.

Les mer om hvordan du bruker kursportalen her

 

Økonomisk støtte til å arrangere kurs

Avdelinger, foreninger og landsforeninger i NTL kan søke om støtte fra Opplysnings- og utviklingsmidlene. Har organisasjonsleddet svak økonomi og lange reiseavstander, eller det er andre forhold som gir behov for skolering kan det også søkes om støtte fra NTLs aktivitetsfond.

Søknadsskjema for støtte

e-læringskurs om å søke støtte til å arrangere kurs

 

Krav for å få støtte

  • Søknad må være sendt minst 2 måneder før kurset skal avholdes
  • Søknaden må være nøyaktig utfylt, med kostnadsberegning og egenkapital
  • Tema må være organisasjonsfaglig, dvs i henhold til §39 i Hovedavtalen i staten, eller tilsvarende bestemmelser i andre avtaleområder.
  • Kurs for NTL-medlemmer som er ansatt i virksomheter som er medlem av Spekter skal godkjennes av forbundsstyret

Type konferanse

Antall timer, pauser legges til!

Støtte

 

Dagskurs/konferanser

 

Min 2 timer

250,- kr per deltaker

Dagskurs/konferanser

Mer enn 4 timer

Mer enn 250,- kr per deltaker dersom store reiseutgifter. Må spesifiseres i søknad

Kortkurs uten overnatting

Minimum 6 timer over minst to datoer

250,- kr per deltaker per dag

Kortkurs med en overnatting

 

Minimum 8 timer over to datoer

550,- kr per deltaker per dag

Kortkurs med to overnattinger

 

Minimum 12 timer over tre datoer

550,- kr per deltaker per dag

 

Hvor mange deltakere kan du få støtte til?

Dagskonferanser: inntil 60
Kortkurs: inntil 40

For å få utbetalt støtten fra OU-midlene eller Aktivitetsfondet må kursregnskapet sendes forbundskontoret. Det må sendes så fort som mulig, og senest seks uker etter at kurset er avholdt, og må inneholde:

  • Nøyaktig utfylt regnskapsblankett, med underskrift av kursansvarlig
  • NTLs oppropsliste, personlig underskrevet av hver enkelt kursdeltaker og av kursansvarlig
  • Regnskapsunderlag for de kostnader som fremkommer på regnskapsblanketten (kopi av regninger og lignende)
  • Detaljert program for kurset

Eksempel på utregning av kursstøtte

Slik kan du regne ut støtten fra OU-midlene for kortkurs m/overnatting:
Antall deltakere x antall dager (maks tre dager) x kr 550
Eksempel: 30 deltakere x to dager x kr 550 = kr 33 000
Hvis kurset er uten overnatting må du bytte ut kr 550 med kr 250.

Rabattavtaler for NTL

NTL har egen samarbeidsavtale med Sørmarka konferansehotell. Organisasjonsleddene kan bestille egne kurs med de betingelsene som gjelder i avtalen. Ny avtale med nye vilkår for 2020 er signert. 

NTL har egen rabattavtale med DFDS. Firmakode 170052 og kode KONF2 Kontakt konferanse@dfds.com .Avtalen er 30% rabatt på hverdager og 15% i helger. 20% rabatt på privatreiser.   

Merk også LOfavør rabattene som gjelder ved Nordic Choice Hotels også med egne studentpriser samt Scandic Hotels