Stipendordninger

stipend.jpg

Som medlem i NTL kan du søke om stipend til utdanning i tre ulike fond avhengig av hvor du jobber. Ytterligere info, søknadsskjema og oversikt over søknadsberettigede finner du i høyrekolonnen under det enkelte fondet.

Som NTL-medlem kan du søke om støtte til deltagelse på kurs, etter- og videreutdanning eller annen type kompetansehevende aktivitet.

Det er tre ulike fond du kan søke i som NTL-medlem. Hvilket fond som er aktuelt for deg avhenger av hvor du jobber. Bruk veiviseren under forå finne ut hvilket fond du kan søke i.

 

LO Stats utdanningsfond

Hvem kan søke: Medlemmer som jobber i Staten og for arbeidsgivere organisert i Spekter.

 

Virke OU-fond Tjenesteytende

Hvem kan søke: Medlemmer som jobber for arbeidsgivere organisert i Virke-HUK, med unntak av barnehagene.

Er du i tvil om du er blant disse? Finn arbeidsgiveren din på lista over søknadsberettigede i høyrekolonnen.

 

LOs utdanningsfond

Hvem kan søke: Medlemmer som jobber for:

- arbeidsgivere organisert i Abelia

- arbeidsgivere organisert i Virke-barnehagene, Virke-NKI og Virke-samskipnadene

- arbeidsgivere med direkteavtale med NTL

Er du i tvil om du er blant disse? Finn arbeidsgiveren din på lista over søknadsberettigede i høyrekolonnen.