Stipendordninger

helloquence-51716-unsplash.jpg

NTL-medlemmer kan søke utdanningsstipend. Våre medlemmer er tilknyttet ett av tre fond, og det er hvor du jobber og hvilket tariffområde du er omfattet av som bestemmer hvilket fond som gjelder for deg.  

Nærmere opplysninger om fondene og retningslinjene for disse vil du finne ved å trykke på linkene på denne siden. NTL har medlemmer er omfattet av LO Stats utdanningsfond, men vi har også medlemmer som er omfattet av virksomheter som er omfattet av Virkes OU-fond tjenesteytende og LOs utdanningsfond.

 

1) Jobber du i Staten eller i en virksomhet som er organisert under Spekter?

Da er det LO stats utdanningsfond som gjelder for deg. Du finner nærmere opplysninger om fondet, samt at du kan søke via linken til LO Stat.  

2) Jobber du for arbeidsgivere som er organisert i Virke-HUK (bortsett fra student-barnehagene)?

Da er det Virke OU-fond Tjenesteytende som gjelder for deg. Hvis du er i tvil om dette er fondet som gjelder for deg kan du se om du finner arbeidsgiveren din på lista over søknadsberettigede i høyrekolonnen.

3) LOs utdanningsfond

LOs utdanningsfond gjelder for de som er tilkyttet tariffområdene som gjelder for Abelia, Virke- Student-barnehagene og Virke-studentsamskipnadene samt arbeidsgivere som har inngått direkte avtale med NTL. Er du i tvil om du er blant disse? Finn arbeidsgiveren din på lista over søknadsberettigede i høyrekolonnen.