Rundskrivene samler den offisielle informasjonen til organisasjonsleddene i forbindelse med landsmøtet.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Rundskriv om landsmøtet 2022

Her finner du rundskrivene som er sendt ut i forkant av NTLs landsmøte 2022.

Rundskriv A-07/2021 Forslagsfrister 

Rundskriv A-01/2022 Innkalling til landsmøtet 

Rundskriv A-03/2022 Representasjon på landsmøtet

Rundskriv B-01/2022 Registrering av representanter, samt vedlegg

Rundskriv A-06/2022 Landsmøtedokumenter

 

Tema
NTLs organisasjon