Tariffoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. I de fleste tariffområdene forhandles det da i løpet av våren om tariffavtalen og lønn, men også andre enkelttemaer som er viktige i den enkelte avtalen, slik som pensjon eller lignende, kan være tema.

LOs representantskap bestemte i februar at lønnsoppgjøret 2020 skal organiseres forbundsvist. Det betyr at forbundene forhandler hver for seg i privat sektor. NTL forhandler dermed på egen hånd i Virke- og NHO-områdene. I staten og i Spekter er det alltid samordning mellom forbundene i LO Stat.

Felles for alle forhandlingene er at NTLs tariffpolitiske uttalelse, som NTLs forbundsstyre vedtar i begynnelsen av februar, som skal legges til grunn for forhandlingene.

Ytterligere informasjon på Medlemsnett
Vi har mer informasjon om tariffoppgjørene på tariffsidene på NTLs medlemsnett. Her må du logge inn. Dette gjelder blant annet informasjon om streikeforberedelser og gjennomføring av streik.

Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Her finner du avtaler, lønnstabeller og nyheter fra det statlige tariffområdet

Lønn og avtaler i Spekter

spekter.jpg
Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen eller som har sterk statlig tilknytning eller finansiering. Her finner du mer om oppgjørene i Spekterområdet.

Lønn og avtaler i Virke

virke.jpg
NTL har medlemmer på folkehøgskoler, museer, frivillige organisasjoner, studentsamskipnader organisert i Virke (tidligere HSH). Her finner du mer om oppgjørene

Lønn og avtaler i NHO/Abelia

abelia.jpg
NTL har medlemmer i NHO Luftfart og i Abelia, som er NHOs landsforening for IKT- og kunnskapsbedrifter og forskningsinstitutter

Viktige datoer i tariffoppgjøret

  • Ingen aktiviteter ble funnet.

Forutsetninger for oppgjøret

prosent.jpg
Hvordan bestemmes rammen? Hvor går skillelinjene? Og hvordan fungerer egentlig frontfaget?

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!