Årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedoppgjør og omfatter dermed både justering av lønn og forhandlinger om det øvrige innholdet i tariffavtalen. 

Last ned: NTLs tariffpolitiske uttalelse 2018 vedtatt av landsstyret i februar

Oppgjøret i ditt tariffområde

Du kan lese mer om utviklingen i oppgjøret i ditt tariffområde på tariffsidene:

Staten   Spekter   Virke   NHO/Abelia

Se også: tidsplan for oppgjørene i hver enkelt tariffavtale 

 

Ytterligere informasjon om tariffforhandlingene på Medlemsnett

Noe informasjon legges på tariffsidene på NTLs medlemsnett. Her må du logge inn. Dette gjelder blant annet:

- Resultater fra de virksomhetsvise forhandlingene i Spekter- og Virke-områdene

- Informasjon om streikeforberedelser og gjennomføring av streik

 

Viktige datoer i tariffoppgjøret

Tidsplan tariffoppgjøret 2018

klokke.jpeg
Her ser du hvilke datoer som er satt opp for oppgjørene i de ulike tariffområdene og virksomhetene

Forutsetninger for oppgjøret

prosent.jpg
Hvordan bestemmes rammen? Hvor går skillelinjene? Og hvordan fungerer egentlig frontfaget?

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!