Tariffoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør. Det betyr at vi er midt i en tariffperiode og skal forhandle om de tingene tariffavtalen sier at det skal forhandles om midtveis. I de fleste tariffområdene er det snakk om lønn, men også andre enkelttemaer som er viktige i den enkelte avtalen, slik som pensjon eller lignende, kan være tema.

NTL har medlemmer i flere tariffområder. Felles for alle forhandlingene er at NTLs tariffpolitiske uttalelse 2019 vedtatt av landsstyret i februar skal legges til grunn for forhandlingene.

Ytterligere informasjon på Medlemsnett

Noe informasjon legges på tariffsidene på NTLs medlemsnett. Her må du logge inn. Dette gjelder blant annet informasjon om streikeforberedelser og gjennomføring av streik.

Lønn og avtaler i staten

Ikon Staten
Det statlige tariffområdet omfatter alle som er ansatt i en statlig virksomhet. Her finner du avtaler, lønnstabeller og nyheter fra det statlige tariffområdet

Lønn og avtaler i Spekter

spekter.jpg
Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen eller som har sterk statlig tilknytning eller finansiering. Her finner du mer om oppgjørene i Spekterområdet.

Lønn og avtaler i Virke

virke.jpg
NTL har medlemmer på folkehøgskoler, museer, frivillige organisasjoner, studentsamskipnader organisert i Virke (tidligere HSH). Her finner du mer om oppgjørene

Lønn og avtaler i NHO/Abelia

abelia.jpg
NTL har medlemmer i NHO Luftfart og i Abelia, som er NHOs landsforening for IKT- og kunnskapsbedrifter og forskningsinstitutter

Viktige datoer i tariffoppgjøret

  • Ingen aktiviteter ble funnet.

Forutsetninger for oppgjøret

prosent.jpg
Hvordan bestemmes rammen? Hvor går skillelinjene? Og hvordan fungerer egentlig frontfaget?

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!