Student

student.jpg

Studentmedlemskap koster kr 250 per semester, inklusive LOfavør Kollektiv hjemforsikring. For å kunne være studentmedlem må du ikke ha inntekt som overstiger Lånekassens inntektsgrense.

Dette gjelder også de som har permisjon uten lønn (mer enn ½ års varighet) som velger å endre medlemsstatus til Student. De som velger å opprettholde status som ordinært medlem i perioden betaler i tillegg kr 20 i tilknytningsavgift. Studentmedlemmer kan velge å tegne LOfavør kollektiv Topp reiseforsikring (se priser under).

Se også: Gjeldende priser for LOfavør-forsikringene

Se også: Lånekassens inntektsgrense

Les mer på NTLs studentsider

Medlemmer som får lønn (studiepakke) fra arbeidsgiver, som overstiger lånekassens inntektskrav, betaler kr 100 i tilknytningsavgift pluss premie for kollektiv hjemforsikring per måned.