Britt Barlie - NTL
Britt-Barlie-int.jpg

Britt Barlie


Studieansvarlig

90782053
britt.barlie@ntl.no

Har du spørsmål om NTLs kurs, støtteordninger til kurs som landsforeninger, foreninger eller avdelinger skal avholde eller LO Stats stipendordning kan du ta kontakt med Britt Barlie.