Fredrik Thorleif Oftebro - NTL
Fredrik Oftebro

Fredrik Thorleif Oftebro


1. nestleder

91132117
fredrik.oftebro@ntl.no

1. nestleder er forbundsleders stedfortreder og har ansvaret for gruppen som jobber med tariff- og hovedavtalesaker utenfor statsforvaltningen. Dette inkluderer virksomheter som er medlem i arbeidsgiverforeningene Virke, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Spekter, samt virksomheter som forbundet har inngått direkteavtaler med. 1. nestleder har også ansvar for gruppen som arbeider med tilsettings- og personalsaker samt faglig ansvar for informasjonsavdelingen og forbundets medlemssystem.

1. nestleder har faglig ansvar for:
Tariff- og hovedavtalespørsmål innenfor overenskomstsektoren
Sentrale avtaleforhandlinger i Hovedorganisasjonen VIRKE
Sentrale avtaleforhandlinger i Spekter
Sentrale avtaleforhandlinger i Abelia
Avtaleforhandlinger med virksomheter som står utenfor arbeidsgiverforeninger.
Forbundets arbeid med tilsettings- og personalsaker for NTLs medlemmer
Forbundets webløsning og medlemssystem
Forbundets Aktivitetsplan
Forbundets kommunikasjonsstrategi

Leder for:
Gruppe overenskomst
Gruppe ToP
Informasjonsavdelingen