Guro Vadstein - NTL
Guro-Vadstein-int.jpg

Guro Vadstein


Forbundssekretær

95255132
guro.vadstein@ntl.no

Følger opp medlemmer og tillitsvalgte i Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, og virksomheter underlagt disse departementene. Svarer på
spørsmål om hovedavtalen og hovedtariffavtalen i staten, og om arbeidstid.