Tor Erik Granum - NTL
Tor-Erik-Granum-int.jpg

Tor Erik Granum


Forbundssekretær

40231282
tor.erik.granum@ntl.no

Tor Erik Granum jobber med tariffspørsmål i overenskomstsektoren, med hovedvekt på Spekter-, Abelia- og NHO Luftfart-områdene