Dag Ratama - NTL
Dag-R-hvit-int.jpg

Dag Ratama


Forbundssekretær

91629462
dag.ratama@ntl.no

Jobber med individuelle saker i arbeidsforhold etter blant annet tjenestemannsloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser om stillingsvern og arbeidsmiljø.

Bistår medlemmer i spørsmål angående tilsettinger herunder forbigåelser, og lovligheten av midlertidige tilsettingsavtaler, avskjed, oppsigelse herunder endringsoppsigelse, omplassering, nedbemanning, permittering, ordensstraff, suspensjon, tap av sikkerhetsklarering, yrkesskade, varsling, trakassering og konflikthåndtering m.m.