Aino Korbi - NTL
Aino-Korbi-int.jpg

Aino Korbi


Medarbeider kontingentavdelingen

90406723
aino.korbi@ntl.no

Besvare henvendelser knyttet mot medlemskap, kontingent og/eller kollektive forsikringer. Oppdatering av medlemsregistretet i form av registrering av inn- / ut meldinger, overføringer og andre endringer. Oppfølging og kontroll av innbetaling av kontingent. Spesielt ansvar for kontigentforhold knyttet mot medlemmer som arbeider i Forsvaret. Fakturering av alle direktebetalende medlememer. Registrering av pensjonister og uføre.