Kirsten Helene Teige - NTL
kirsten.JPG

Kirsten Helene Teige


Forbundssekretær

93659442
kht@ntl.no

Arbeider blant annet med høringer, internasjonale spørsmål, miljøarbeid og likestillingsspørsmål og faglig og politisk påvirkning.