Carl Marius Michelsen - NTL
Carl Marius Michelsen

Carl Marius Michelsen


Hovedkasserer

99010197
cmm@ntl.no

Hovedkassereren har hovedansvaret for forbundets økonomiske drift, kontingentspørsmål, vedtekter, forsikringer og andre medlemsfordeler. Hovedkassereren har også ansvaret for forbundets studievirksomhet.

Hovedkassereren har faglig ansvar for:
Forbundets økonomiske drift – herunder regnskapstekniske spørsmål og budsjett
Kontingentspørsmål
Forbundets kollektive forsikringer og andre medlemsfordeler
Forbundets vedtekter
Forbundets studievirksomhet
Oppfølgingsansvar for NTLs kontrollkomite
Forbundets vervestrategi- og vervearbeid
Forbundets organisatoriske oppbygging
Forbundets ungdoms- og studentarbeid (NTL Ung)
Oppfølging av sekretæravtalen (sekretær for forhandlingsutvalget)
Forbundets beretninger
Det fagligpolitiske samarbeidet på justisfeltet

Leder for:
Studie- og organisasjonsavdelingen
Regnskapsavdelingen

Hovedkassereren har hovedansvaret for forbundets økonomiske drift, kontingentspørsmål, vedtekter, forsikringer og andre medlemsfordeler. Hovedkassereren har også ansvaret for forbundets studievirksomhet.

Faglig ansvar for:

Forbundets økonomiske drift – herunder regnskapstekniske spørsmål og budsjett

Kontingentspørsmål

Forbundets kollektive forsikringer og andre medlemsfordeler

Forbundets vedtekter

Forbundets studievirksomhet

Oppfølgingsansvar for NTLs kontrollkomite

Forbundets vervestrategi- og vervearbeid

Forbundets organisatoriske oppbygging

Forbundets ungdoms- og studentarbeid (NTL Ung)

Oppfølging av sekretæravtalen (sekretær for forhandlingsutvalget)

Forbundets beretninger

Det fagligpolitiske samarbeidet på justisfeltet

 

Leder for:

Studie- og organisasjonsavdelingen

Regnskapsavdelingen