Eddie Ingebrigtsen - NTL
Ingebrigtsen_eddie(2).jpg

Eddie Ingebrigtsen


Forbundssekretær

91646170
eddie.ingebrigtsen@ntl.no

Eddie utvikler forbundets vervestrategi, og har ansvaret for forbundets utadrettede profilvirksomhet og medlemsfordeler (LO favør). Eddie sitter i følgende organer: Fellesutvalget for LO favør (styret), styringsgruppen for LO Ingeniør, LOs servicestedsprosjekt (vara), bank- og forsikringskomiteen (vara), klagenemda for LOs kollektive ordninger, LOs koordineringsutvalg for rekruttering/medlemsservice og LOs kulturutvalg. Eddie kan svare på spørsmål om medlemskap, opprettelse og nedleggelse av organisasjonsledd og andre organistoriske spørsmål.