Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen består av forbundets valgte og administrative ledelse og deres støttefunksjoner.

Kjersti Barsok Kjersti Barsok Forbundsleder 95230294 kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik Oftebro Fredrik Thorleif Oftebro 1. nestleder 91132117 fredrik.oftebro@ntl.no
Ellen Dalen Ellen Dalen 2. nestleder 45211211 ed@ntl.no
Carl Marius Michelsen Carl Marius Michelsen Hovedkasserer 99010197 cmm@ntl.no
John-Leirvaag-int.jpg John Leirvaag Rådgiver 91663257 john.leirvaag@ntl.no
Anita-Busch-int.jpg Anita Busch Rådgiver 45665118 anita.busch@ntl.no
Trine-Stabelfelt-int.jpg Trine E. Stabelfelt Kontorsjef 41554654 trine.stabelfelt@ntl.no
Frank-Otterstad-int.jpg Frank Erling Otterstad Adm- og IT-rådgiver 90617954 frank.otterstad@ntl.no

Studie- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen har medlemsrekruttering som en av sine hovedoppgaver. Viktigst er det å sette medlemmer og tillitsvalgte lokalt i stand til å informere potensielle medlemmer om fordelene ved å stå tilsluttet NTL. Avdelingen har også ansvaret for ungdomsarbeid, studentarbeid og forøvrig alle generelle organisasjonspolitiske spørsmål. Avdlingen har også ansvaret for NTLs kursvirksomhet. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Ingebrigtsen_eddie(2).jpg Eddie Ingebrigtsen Forbundssekretær 91646170 eddie.ingebrigtsen@ntl.no
Finn-Olav-Haga-int.jpg Finn Olav Haga Forbundssekretær 45272652 foh@lostat.no
sven-ivar-skodjevaag-kvad.jpg Sven Ivar Skodjevåg Forbundssekretær 90166539 sis@ntl.no
Britt-Barlie-int.jpg Britt Barlie Studieansvarlig 90782053 britt.barlie@ntl.no
HegeFjellberg.jpg Hege Fjellberg Forbundssekretær 92069117 hf@ntl.no
 Kristin Nordgård Forværelse 91705569 kristin.fosse@ntl.no

Avdeling Stat

Avdeling Stat tar seg av saker som dreier seg om hovedavtalen i staten, tilpasningsavtaler, hovedtariffavtalen i staten, særavtaler, tjenestetvistloven, lønnssystemer, pensjonsspørsmål, ferie og fellesbestemmelsene.

Thomas-Sandvik-int.jpg Thomas Sandvik Forbundssekretær 91867487 thomas.sandvik@ntl.no
Guro-Vadstein-int.jpg Guro Vadstein Forbundssekretær 95255132 guro.vadstein@ntl.no
Leif2.jpg Leif Erling Helland Forbundssekretær 94354147 leif.helland@ntl.no
Joachim-Frivold-int.jpg Joachim Frivold Forbundssekretær 99001676 joachim.frivold@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Avdeling Overenskomst

Avdeling Overenskomst har ansvar for forhandlinger om opprettelse og revisjoner av overenskomster for NTLs medlemmer i fristilte og private virksomheter, herunder avtaler med arbeidsgiverforeningene Spekter, Virke og NHO. Gruppen behandler også hovedavtalespørsmål innenfor de samme områdene og tvister knyttet til lov- og avtaleverket.

Tor-Erik-Granum-int.jpg Tor Erik Granum Forbundssekretær 40231282 tor.erik.granum@ntl.no
Tove-Helvik-int.jpg Tove Helvik Forbundssekretær 91676544 tove.helvik@ntl.no
dag-agledal.jpg Dag Agledal Forbundssekretær 92248452 dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad Pål Kjærstad Forbundssekretær 92253706 paal.kjaerstad@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Avdeling Tilsettings- og personalsaker

Avdeling Tilsettings- og personalsaker (ToP) har ansvaret for personalsaker, det vil si saker som dreier seg om individuelle rettigheter, jf. bl.a. statsansatteloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilsettinger og oppsigelser. I hovedsak dreier dette seg om oppsigelser, permitteringer, omplasseringer, ordensstraff, avskjed og tvister om lovligheten av midlertidige tilsettingsavtaler.

Dag-R-hvit-int.jpg Dag Ratama Forbundssekretær 91629462 dag.ratama@ntl.no
Lisa-Granlund-int.jpg Lisa Granlund Forbundssekretær 92232521 lisa.granlund@ntl.no
Siv-Anita-Hagen-int.jpg Siv Anita Hagen Forbundssekretær 90943806 siv.anita.hagen@ntl.no
heidi-2016-1000.jpg Heidi Hoksnes Sørli Forbundssekretær 97665209 heidi.hoksnes.soerli@ntl.no
Skjermbilde 2018-06-21 kl. 10.58.44.png Lene Hagen Forbundssekretær 41641489 lha@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Samfunnsavdelingen

Samfunnsavdelingen arbeider med samfunnspolitiske spørsmål, primært med krav overfor myndighetene. Dette omfatter faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling, velferdspolitikk og andre samfunnspolitiske spørsmål. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Torstein-portrett.jpg Torstein Brechan Forbundssekretær 94970794 torstein.brechan@ntl.no
Ingerid-Marie-Utvik-int.jpg Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær 97140589 imu@ntl.no
kirsten.JPG Kirsten Helene Teige Forbundssekretær 93659442 kht@ntl.no

Informasjonsavdelingen

Informasjonsavdelingen har ansvaret for NTLs kommunikasjon innad og utad, medier, egne og underliggende nettsider, sosiale medier og trykt materiell.

Tove-Lise-Granli-int.jpg Tove Lise Granli Informasjonsansvarlig 91859230 tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard-Berge-int.jpg Hallvard Berge Informasjonsrådgiver 92809899 hallvard.berge@ntl.no
Lisbet-Bjone-int.jpg Lisbet Bjone Informasjonsrådgiver 92068774 lisbet.bjone@ntl.no

Kontingentavdelingen

Kontingentavdelingen har telefontid fra kl. 09.00 - 14.00.

På dager før hellig- og høytidsdager, samt på lille julaften, stenger kontoret kl. 13.00.

Avdelingen holder orden på medlemsregisteret, med alle opplysninger som er nødvendige om medlemmene, alle inn- og utmeldinger, overføringer innen forbundet og til og fra andre LO-forbund samt adresseforandringer. En annen oppgave er innkreving av kontingent og kontakt med lønningskontorene som trekker kontingenten i medlemmenes lønn. Avdelingen har også ansvaret for å følge opp medlemmenes rettigheter, både når det gjelder overgang til pensjoniststatus, forsikringer og kontingentfritak. Alle henvendelser per e-post til kontingentavdelingen skal sendes til kontingentavd@ntl.no.

Utmeldinger skal sendes skriftlig med medlemmets underskrift, enten som scannet vedlegg til e-post eller med vanlig post. Vi har ikke egne skjema for dette. (Se NTLs vedtekter.)

Mona-Skjold-int.jpg Mona Skjold Avdelingsleder 90470154 mona.skjold@ntl.no
 Linda B. Hauge Medarbeider kontingentavdelingen 90291264 linda.hauge@ntl.no
Aino-Korbi-int.jpg Aino Korbi Medarbeider kontingentavdelingen 90406723 aino@live.no
Hege-Gustavsen-int.jpg Hege Gustavsen Medarbeider kontingentavdelingen 90293217 hege.gustavsen@ntl.no
 Tale Marte Dæhlen Medarbeider kontingentavdelingen 90093348 tmd@ntl.no
sahdia-begum-kvad.jpg Sahdia Begum Medarbeider kontingentavdelingen 90291531 sahdia.begum@ntl.no
Morten-Evenrud-int.jpg Morten Evenrud Medarbeider kontingentavdelingen 90417926 morten.evenrud@ntl.no
 Cecilie Frich Medarbeider kontingentavdelingen 91827702 cf@ntl.no
 Arild Bendixen Medarbeider kontingentavdelingen 90410618 arild.bendixen@ntl.no

Arkiv og materiell-ekspedisjon

Her foregår registrering og fordeling av post til forbundet og videre til de enkelte medarbeidere, arkivering av alle saker som forbundet har behandlet m.v. Avdelingen har også ansvar for å sende ut materiell til organisasjonsledd og medlemmer. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Jens-Rosenqvist-int.jpg Jens Rosenqvist Arkivansvarlig jens.rosenqvist@ntl.no
 Jo-Inge Henriksen Medarbeider arkiv/ekspedisjon 95243731 jo.inge.henriksen@ntl.no

Regnskapsavdelingen

Har ansvaret for alle økonomiske transaksjoner for forbundet, både internt og eksternt, inkludert registreing av innbetalt kontingent. Dette omfatter også lønnsutbetalinger til forbundskontorets tillitsvalgte og ansatte, samt oppgjør for reiseregninger fra alle som reiser for forbundets regning. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til regnskap@ntl.no

lien-tran-kvad.jpg Lien K. T. Tran Regnskapsansvarlig lien.tran@ntl.no
Tove-Hermansen-int.jpg Tove Hermansen Medarbeider regnskap 90414765 toh@ntl.no

Forbundssekretær, foreløpig utenfor avdelingsstrukturen