Forbundskontoret

mollergata10.jpg

Forbundskontoret er forbundets sentrale sekretariat og stab. Her jobber forbundets ledelse, forbundssekretærene og de administrativt ansatte i forbundet. Forbundskontoret ligger i Oslo sentrum, fem minutters gange fra Oslo S og Bussterminalen, rett ved Youngstorget. Gateadressen er Møllergata 10, men inngangen er fra Skråninga, som er en tverrgate mellom Møllergata og Torggata.

 

       
Ledelsen         
Kjersti Barsok 95230294   kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik Thorleif Oftebro 91132117   fredrik.oftebro@ntl.no
Ellen Dalen 45211211   ed@ntl.no
Carl Marius Michelsen 99010197   cmm@ntl.no
       
Administrasjonsavdelingen      
Anita Busch 45665118   anita.busch@ntl.no
Trine E. Stabelfelt 41554654   trine.stabelfelt@ntl.no
Frank Erling Otterstad 90617954   frank.otterstad@ntl.no
       
Studie- og organisasjonsavdelingen     org@ntl.no
Eddie Ingebrigtsen 91646170   eddie.ingebrigtsen@ntl.no
Finn Olav Haga 45272652   finn.olav.haga@ntl.no
Sven Ivar Skodjevåg 90166539   sis@ntl.no
Britt Barlie 90782053   britt.barlie@ntl.no
Hege Fjellberg 92069117   hf@ntl.no
Kristin Nordgård 91705569   kn@ntl.no
       
Avdeling stat      
Thomas Sandvik 91867487   thomas.sandvik@ntl.no
Guro Vadstein 95255132   guro.vadstein@ntl.no
Leif Erling Helland 94354147   leif.helland@ntl.no
Joachim Frivold 99001676   joachim.frivold@ntl.no
       
Avdeling overenskomst     ovk@ntl.no
Tor Erik Granum 40231282   tor.erik.granum@ntl.no
Tove Helvik 91676544   tove.helvik@ntl.no
Dag Agledal 92248452   dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad 92253706   paal.kjaerstad@ntl.no
Lena Lyche 97675226   lena.lyche@ntl.no
       
Avdeling tilsettings- og personalsaker     post@ntl.no
Dag Ratama 91629462   dag.ratama@ntl.no
Lisa Granlund 92232521   lisa.granlund@ntl.no
Siv Anita Hagen 90943806   siv.anita.hagen@ntl.no
Heidi Hoksnes Sørli 97665209   heidi.hoksnes.soerli@ntl.no
Lene Hagen 41641489   lha@ntl.no
       
Samfunnsavdelingen      
Torstein Brechan 94970794   torstein.brechan@ntl.no
Ingerid Marie Utvik 97140589   ingerid.marie.utvik@ntl.no
Kirsten Helene Teige 93659442   kht@ntl.no
       
Informasjonsavdelingen     info@ntl.no
Tove Lise Granli 91859230   tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard Berge 92809899   hallvard.berge@ntl.no
Lisbet Bjone 92068774   lisbet.bjone@ntl.no
       
Kontingentavdelingen     kont@ntl.no
Mona Skjold      
Linda B. Hauge      
Aino Korbi      
Hege Gustavsen      
Tale Marte Dæhlen      
Sahdia Begum      
Morten Evenrud      
Cecilie Frich      
Arild Bendixen      
       
Arkivavdelingen     post@ntl.no
Jens Andreas Rosenqvist      
Jo-Inge Henriksen      
       
Regnskapsavdelingen     regnskap@ntl.no
Lien K. T. Tran      
Tove Hermansen      
       
       

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen består av forbundets valgte og administrative ledelse og deres støttefunksjoner.

Kjersti Barsok Kjersti Barsok Forbundsleder 95230294 kjersti.barsok@ntl.no
Fredrik Oftebro Fredrik Thorleif Oftebro 1. nestleder 91132117 fredrik.oftebro@ntl.no
Ellen Dalen Ellen Dalen 2. nestleder 45211211 ed@ntl.no
Carl Marius Michelsen Carl Marius Michelsen Hovedkasserer 99010197 cmm@ntl.no
John-Leirvaag-int.jpg John Leirvaag Rådgiver 91663257 john.leirvaag@ntl.no
Anita-Busch-int.jpg Anita Busch Rådgiver 45665118 anita.busch@ntl.no
Trine-Stabelfelt-int.jpg Trine E. Stabelfelt Kontorsjef 41554654 trine.stabelfelt@ntl.no
Frank-Otterstad-int.jpg Frank Erling Otterstad Adm- og IT-rådgiver 90617954 frank.otterstad@ntl.no

Studie- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen har medlemsrekruttering som en av sine hovedoppgaver. Viktigst er det å sette medlemmer og tillitsvalgte lokalt i stand til å informere potensielle medlemmer om fordelene ved å stå tilsluttet NTL. Avdelingen har også ansvaret for ungdomsarbeid, studentarbeid og forøvrig alle generelle organisasjonspolitiske spørsmål. Avdlingen har også ansvaret for NTLs kursvirksomhet. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Ingebrigtsen_eddie(2).jpg Eddie Ingebrigtsen Forbundssekretær 91646170 eddie.ingebrigtsen@ntl.no
Finn-Olav-Haga-int.jpg Finn Olav Haga Forbundssekretær 45272652 finn.olav.haga@ntl.no
sven-ivar-skodjevaag-kvad.jpg Sven Ivar Skodjevåg Forbundssekretær 90166539 sis@ntl.no
Britt-Barlie-int.jpg Britt Barlie Studieansvarlig 90782053 britt.barlie@ntl.no
HegeFjellberg.jpg Hege Fjellberg Forbundssekretær 92069117 hf@ntl.no
 Kristin Nordgård Forværelse 91705569 kristin.fosse@ntl.no

Avdeling Stat

Avdeling Stat tar seg av saker som dreier seg om hovedavtalen i staten, tilpasningsavtaler, hovedtariffavtalen i staten, særavtaler, tjenestetvistloven, lønnssystemer, pensjonsspørsmål, ferie og fellesbestemmelsene.

Thomas-Sandvik-int.jpg Thomas Sandvik Forbundssekretær 91867487 thomas.sandvik@ntl.no
Guro-Vadstein-int.jpg Guro Vadstein Forbundssekretær 95255132 guro.vadstein@ntl.no
Leif2.jpg Leif Erling Helland Forbundssekretær 94354147 leif.helland@ntl.no
Joachim-Frivold-int.jpg Joachim Frivold Forbundssekretær 99001676 joachim.frivold@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Avdeling Overenskomst

Avdeling Overenskomst har ansvar for forhandlinger om opprettelse og revisjoner av overenskomster for NTLs medlemmer i fristilte og private virksomheter, herunder avtaler med arbeidsgiverforeningene Spekter, Virke og NHO. Gruppen behandler også hovedavtalespørsmål innenfor de samme områdene og tvister knyttet til lov- og avtaleverket.

Tor-Erik-Granum-int.jpg Tor Erik Granum Forbundssekretær 40231282 tor.erik.granum@ntl.no
Tove-Helvik-int.jpg Tove Helvik Forbundssekretær 91676544 tove.helvik@ntl.no
dag-agledal.jpg Dag Agledal Forbundssekretær 92248452 dag.agledal@ntl.no
Pål Kjærstad Pål Kjærstad Forbundssekretær 92253706 paal.kjaerstad@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Avdeling Tilsettings- og personalsaker

Avdeling Tilsettings- og personalsaker (ToP) har ansvaret for personalsaker, det vil si saker som dreier seg om individuelle rettigheter, jf. bl.a. statsansatteloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilsettinger og oppsigelser. I hovedsak dreier dette seg om oppsigelser, permitteringer, omplasseringer, ordensstraff, avskjed og tvister om lovligheten av midlertidige tilsettingsavtaler.

Dag-R-hvit-int.jpg Dag Ratama Forbundssekretær 91629462 dag.ratama@ntl.no
Lisa-Granlund-int.jpg Lisa Granlund Forbundssekretær 92232521 lisa.granlund@ntl.no
Siv-Anita-Hagen-int.jpg Siv Anita Hagen Forbundssekretær 90943806 siv.anita.hagen@ntl.no
heidi-2016-1000.jpg Heidi Hoksnes Sørli Forbundssekretær 97665209 heidi.hoksnes.soerli@ntl.no
Skjermbilde 2018-06-21 kl. 10.58.44.png Lene Hagen Forbundssekretær 41641489 lha@ntl.no
Lena-Lyche-int.jpg Lena Lyche Forværelse 97675226 lena.lyche@ntl.no

Samfunnsavdelingen

Samfunnsavdelingen arbeider med samfunnspolitiske spørsmål, primært med krav overfor myndighetene. Dette omfatter faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling, velferdspolitikk og andre samfunnspolitiske spørsmål. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Torstein-portrett.jpg Torstein Brechan Forbundssekretær 94970794 torstein.brechan@ntl.no
Ingerid-Marie-Utvik-int.jpg Ingerid Marie Utvik Forbundssekretær 97140589 ingerid.marie.utvik@ntl.no
kirsten.JPG Kirsten Helene Teige Forbundssekretær 93659442 kht@ntl.no

Informasjonsavdelingen

Informasjonsavdelingen har ansvaret for NTLs kommunikasjon innad og utad, medier, egne og underliggende nettsider, sosiale medier og trykt materiell.

Tove-Lise-Granli-int.jpg Tove Lise Granli Informasjonsansvarlig 91859230 tove.lise.granli@ntl.no
Hallvard-Berge-int.jpg Hallvard Berge Informasjonsrådgiver 92809899 hb@ntl.no
Lisbet-Bjone-int.jpg Lisbet Bjone Informasjonsrådgiver 92068774 lisbet.bjone@ntl.no

Kontingentavdelingen

Kontingentavdelingen har telefontid fra kl. 09.00 - 14.00.

På dager før hellig- og høytidsdager, samt på lille julaften, stenger kontoret kl. 13.00.

Avdelingen holder orden på medlemsregisteret, med alle opplysninger som er nødvendige om medlemmene, alle inn- og utmeldinger, overføringer innen forbundet og til og fra andre LO-forbund samt adresseforandringer. En annen oppgave er innkreving av kontingent og kontakt med lønningskontorene som trekker kontingenten i medlemmenes lønn. Avdelingen har også ansvaret for å følge opp medlemmenes rettigheter, både når det gjelder overgang til pensjoniststatus, forsikringer og kontingentfritak. Alle henvendelser per e-post til kontingentavdelingen skal sendes til kontingentavd@ntl.no.

Utmeldinger skal sendes skriftlig med medlemmets underskrift, enten som scannet vedlegg til e-post eller med vanlig post. Vi har ikke egne skjema for dette. (Se NTLs vedtekter.)

Mona-Skjold-int.jpg Mona Skjold Avdelingsleder 90470154 mona.skjold@ntl.no
 Linda B. Hauge Medarbeider kontingentavdelingen 90291264 linda.hauge@ntl.no
Aino-Korbi-int.jpg Aino Korbi Medarbeider kontingentavdelingen 90406723 aino.korbi@ntl.no
Hege-Gustavsen-int.jpg Hege Gustavsen Medarbeider kontingentavdelingen 90293217 hege.gustavsen@ntl.no
 Tale Marte Dæhlen Medarbeider kontingentavdelingen 90366548 tmd@ntl.no
sahdia-begum-kvad.jpg Sahdia Begum Medarbeider kontingentavdelingen 90291531 sahdia.begum@ntl.no
Morten-Evenrud-int.jpg Morten Evenrud Medarbeider kontingentavdelingen 90417926 morten.evenrud@ntl.no
 Cecilie Frich Medarbeider kontingentavdelingen 91827702 cf@ntl.no
 Arild Bendixen Medarbeider kontingentavdelingen 90410618 arild.bendixen@ntl.no

Arkiv og materiell-ekspedisjon

Her foregår registrering og fordeling av post til forbundet og videre til de enkelte medarbeidere, arkivering av alle saker som forbundet har behandlet m.v. Avdelingen har også ansvar for å sende ut materiell til organisasjonsledd og medlemmer. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til post@ntl.no

Jens-Rosenqvist-int.jpg Jens Andreas Rosenqvist Arkivansvarlig jens.rosenqvist@ntl.no
 Jo-Inge Henriksen Medarbeider arkiv/ekspedisjon 95243731 jo.inge.henriksen@ntl.no

Regnskapsavdelingen

Har ansvaret for alle økonomiske transaksjoner for forbundet, både internt og eksternt, inkludert registreing av innbetalt kontingent. Dette omfatter også lønnsutbetalinger til forbundskontorets tillitsvalgte og ansatte, samt oppgjør for reiseregninger fra alle som reiser for forbundets regning. Alle offisielle henvendelser per e-post skal sendes til regnskap@ntl.no

lien-tran-kvad.jpg Lien K. T. Tran Regnskapsansvarlig lien.tran@ntl.no
Tove-Hermansen-int.jpg Tove Hermansen Medarbeider regnskap toh@ntl.no

Forbundssekretær, foreløpig utenfor avdelingsstrukturen