Landsstyret

forbundets-organer.jpg

Landsstyret er NTLs øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret er samlet to ganger årlig for å behandle organisastoriske og politiske vedtak på vegne av NTL. Landsstyret består av forbundsstyrets medlemmer og 24 representanter valgt av landsmøtet.I tillegg til forbundets leder, to nestledere og hovedkasserer, samt 7 landsmøtevalgte forbundsstyrerepresentanter, utgjøres landsstyret 2011 - 2014 av følgende personer:

 Roy Adsen Sokn NTL Statsbygg Landsstyremedlem
 Mathias Bismo NTL Sentralforvaltningen Landsstyremedlem
AREsvart.jpg Are Bøhm NTL NRK Landsstyremedlem
terje-olsen.jpg Terje Olsen NTL Mattilsynet Landsstyremedlem
Lene Hagen nett.jpg Lene Hagen NTL Forsvaret Landsstyremedlem
Bjørn-Hersda-kvadl.jpg Bjørn Ove Hersdal NTL Skatt Landsstyremedlem
steinar-johansen.jpg Steinar Johansen NTL Universiteter og høgskoler Landsstyremedlem
jostein-kleven.jpg Jostein Kleven NTL Luftfarten Landsstyremedlem
profil_THK.jpg Trine Hannevold Koritzinsky NTL Skatt Landsstyremedlem
 Geir Tore Land NTL Forsvaret Landsstyremedlem
jorgen-melve-kvad.jpg Jørgen Melve NTL Universitetet i Bergen Landsstyremedlem
nustad.jpg Torill Nustad NTL UiT Norges arktiske universitete Landsstyremedlem
tine-olsen-kvad.jpg Tine Olsen NTL NAV Landsstyremedlem
ksp.jpg Kari Solaas Paulsen NTL Sentralforvaltningen Forbundssekretær
asne-skjelbred-refsdal-kvad.jpg Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralforvaltningen Landsstyremedlem
sagedal.jpg Ann Berit Sagedal NTL Forsvaret Landsstyremedlem
sporsheim.jpg Tor Atle Sporsheim NTL Arbeidstilsynet Landsstyremedlem
Elisabeth Steen.jpg Elisabeth Steen NTL NAV Landsstyremedlem
Stein Thorvaldsen.jpg Stein Bjørn Thorvaldsen NTL Skatt Landsstyremedlem
 Leif Kjetil Tviberg NTL Sentralforvaltningen Landsstyremedlem
 Rolf Viddal NTL Studentsamskipnadene Landsstyremedlem
nataliz.JPG Natalia Zubillaga NTL Universitetet i Oslo Landsstyremedlem
 Cecilie Gjennestad NTL Forsvaret Landsstyremedlem
iver-johnsen-kvad.jpg Iver Johnsen NTL NTNU Landsstyremedlem
sahar-azari-kvad.jpg Sahar Azari Alwand NTL Sentralforvaltningen Leder NTL Ung
Inger Elin Utsi Inger Elin Utsi NTL UiT Norges arktiske universitet Samisk observatør
 Tahereh Zamannejad (Talebi) NTL Arbeidstilsynet Observatør med innvandrerbakgrunn
 Sigrid Valberg NTL Student Studentobservatør

Vararepresentanter

 1. vara Ragnhild Margrete Garberg NTL Skoler og institusjoner
renate-swensen-kvad.jpg 2. vara Renate Swensen NTL Skatt
marius-helgaa.jpg 3. vara Marius Helgå NTL Sentralforvaltningen
Torger-Homme-kvad.jpg 4. vara Torgeir Homme NTL NAV
orjan-kvalvag-kvad.jpg 5. vara Ørjan Kvalvåg NTL Luftfarten
anne-lise-danielsen.jpg 6. vara Anne Lise Kravik Danielsen NTL Statens kartverk
 7. vara Hans Rune Nicolaisen NTL Forsvaret
Anita Stenstvedt.jpg 8. vara Anita Stenstvedt NTL Skatt