Ricky Mehmi
Ricky Mehmi
Mobil: 48222901
Avdelingsleder i NTL NAV Finnmark og første vara Hovedtillitsvalgt NAV Troms og Finnmark
Siv-Anne Persen
Siv-Anne Persen
Mobil: 40290933
Nestleder i NTL NAV Finnmark
Marina Ingilæ
Mobil: 93414110
Andre vara Hovedtillitsvalgt NAV Troms og Finnmark
Trond Gaasland
Mobil: 94407777
Tredje vara Hovedtillitsvalgt NAV Troms og Finnmark