Dag Holen
Mobil: 91117359
Avdelingsleder i NTL NAV HoT
Gerd Midtgård
Gerd Midtgård
Mobil: 90617293
Hovedtillitsvalgt NAV HoT
Erik Skulstad
Erik Skulstad
Mobil: 90604706
Nestleder i NTL NAV HoT og vara Hovedtillitsvalgt NAV HoT