Elin Almklov
Elin Almklov
Mobil: 97040361
Avdelingsleder i NTL NAV Vestland og fjerde vara Hovedtillitsvalgt NAV Vestland
Vegard Opedal
Vegard Opedal
Mobil: 45282926
Nestleder i NTL NAV Vestland
Siv Dyrnes
Siv Dyrnes
Mobil: 99556968
Hovedtillitsvalgt NAV Vestland
Anne Kari Moberg
Anne Kari Moberg
Mobil: 95130686
Første vara Hovedtillitsvalgt NAV Vestland
Birte Sletten
Birte Sletten
Mobil: 48229244
Andre vara Hovedtillitsvalgt NAV Vestland
Jan Terje Kalstad
Jan Terje Kalstad
Mobil: 91635894
Tredje vara Hovedtillitsvalgt NAV Vestland