Kristoffer Tangen Gjerde
Mobil: 99788700
Avdelingsleder i NTL NAV Møre og Romsdal
Elisabeth Tovik
Mobil: 40489272
Første nestleder i NTL NAV Møre og Romsdal og Hovedtillitsvalgt NAV Møre og Romsdal
Renate Holsbøvåg-Lyngstad
Mobil: 95253987
Andre nestleder i NTL NAV Møre og Romsdal
Helge Kjønnøy
Mobil: 40671419
Vara Hovedtillitsvalgt NAV Møre og Romsdal