Birgit M. Rennemo
Birgit M. Rennemo
Mobil: 98679059
Leder i NTL NAV Trøndelag og Hovedtillitsvalgt NAV Trøndelag
Hege Schick
Hege Schick
Mobil: 45392841
Nestleder i NTL NAV Trøndelag
Svein-Arild Gullvåg
Svein-Arild Gullvåg
Mobil: 41217846
Vara Hovedtillitsvalgt NAV Trøndelag