Ali Bashari
Mobil: 90916634
Avdelingsleder i NTL NAV Oslo og tredje vara HTV NAV Oslo
Lillian Skrede
Mobil: 90647669
Første nestleder i NTL NAV Oslo
Yahya Najafizada
Mobil: 41270237
Andre nestleder i NTL NAV Oslo
Mahsa Bahari
Mobil: 97786353
Hovedtillitsvalgt NAV Oslo
Carina Stokka
Mobil: 93662944
Første vara Hovedtillitsvalgt NAV Oslo
Anna Maria Kowalczyk
Mobil: 41279884
Andre vara Hovedtillitsvalgt NAV Oslo