Bente Kvam Movik
Bente Kvam Movik
Mobil: 41275036
Avdelingsleder i NTL NAV Telemark
Ester Romme Bakka
Ester Romme Bakka
Mobil: 97185964
Nestleder i NTL NAV Telemark og Hovedtillitsvalgt NAV Vestfold og Telemark
Sigrid Heggdal Huse
Mobil: 40842311
Andre vara Hovedtillitsvalgt NAV Vestfold og Telemark