Otto Odberg
Otto Odberg
Mobil: 41276502
Leder i NTL NAV Vestfold
2.vara hovedtillitsvalgt for NTL i NAV Vestfold og Telemark
Anne Karine Jensen
Mobil: 41277915
Nestleder i NTL NAV Vestfold
May Evelyn Jonsås
Mobil: 40636395
Hovedtillitsvalgt for NTL i NAV Vestfold og Telemark
Hanne Kjersti Hogga
Mobil: 93443820
1. vara hovedtillitsvalgt for NTL i NAV Vestfold og Telemark