Otto Odberg
Otto Odberg
Mobil: 41276502
Leder i NTL NAV Vestfold
June Helen Berg
June Helen Berg
Mobil: 90725063
Nestleder i NTL NAV Vestfold
May Evelyn Jonsås
Mobil: 40636395
Første vara Hovedtillitsvalgt NAV Vestfold og Telemark