Trygve Baltzersen
Trygve Baltzersen
Mobil: 97083102
Avdelingsleder i NTL NAV Rogaland og Hovedtillitsvalgt NAV Rogaland
Aasmund Aasland
Mobil: 41280928
Nestleder i NTL NAV Rogaland og vara Hovedtillitsvalgt NAV Rogaland