Mette Bjørge
Mette Bjørge
Mobil: 92040335
Hovedtillitsvalgt NAV Familie- og pensjonsytelser
Marianne Barry
Marianne Barry
Mobil: 90629131
Første vara Hovedtillitsvalgt NAV Familie- og pensjonsytelser
Tarjei Haga
Tarjei Haga
Mobil: 41310985
Andre vara Hovedtillitsvalgt NAV Familie- og pensjonsytelser