Jon Sigurd Kvello
Jon Sigurd Kvello
Mobil: 41291868
Hovedtillitsvalgt NAV Kontroll
Dag Erik Lindquister
Mobil: 91703313
Første vara Hovedtillitsvalgt NAV Kontroll
Ann Kristin Vangberg
Mobil: 41295693
Andre vara Hovedtillitsvalgt NAV Kontroll