Nyheter

Ledig verv som forbundssekretær

Det er ledig et 12 måneders vikariat som forbundssekretær på forbundskontoret. Vervet er knyttet til organisasjonsavdelingen, hvor man har ansvar for arbeid med ungdom og studenter (NTL ung), vervestrategi, kurs og forelesninger, og oppfølging av forbundets organisasjonsledd.

Les mer (30.03.2015)

Husk søknadsfristen.

lev-og-laer.jpg

Kurs i styrearbeid har søknadsfrist 10. april. Kurset er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at forbundet dekker reise-, oppholds- og kursutgifter.

Les mer (30.03.2015)

Innstilling til politisk plattform for NTL Ung

NTLUng-politisk-plattform.jpg

NTLs Ungdomsutvalg og Studentfagutvalg har i fellesskap laget et forslag til politisk plattform for NTL Ung. Forslaget legges fra på NTL Ung-konferansen og vil ligge til grunn for debatten om NTL Ungs politikk.

Les mer (27.03.2015)

Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

avtale.jpg

- Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften. Det er viktig for oss, og i tråd med vedtaket i LOs representantskap, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Les mer (27.03.2015)

Dette er en sentraliseringsreform og ikke en nærpolitireform

carl-marius-michelsen-kvad.jpg

- Det legges opp til færre og større tjenestesteder. Det å kalle dette desentralisering er å villede publikum, sa leder Carl Marius Michelsen i NTL Politiet i høringen i justiskomiteen på Stortinget 24. mars.  - NTL har vært positive til reformen fordi det skulle handle om kvalitet og struktur, og vi mener nå at kvalitet har blitt mindre fremtredende i arbeidet, sa han videre.  

Les mer (26.03.2015)

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren

Thomas-Sandvik-int.jpg

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag fram hovedpunktene fra Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren", som i sin helhet blir offentlig på fredag. 

Les mer (25.03.2015)

Bli med på NTL Ung-konferansen!

klaekken.jpg

NTL Ung er NTLs kombinerte ungdoms- og studentsatsing. 28. - 30. april kan du som er studentmedlem eller medlem under 35 år være med på å forme NTL Ung og NTLs framtid på den aller første NTL Ung-konferansen. Programmet legges opp med både en formell, konstituerende del og en faglig del med debatt og workshops. Her finner du info om påmelding, representasjon og mandat for konferansen.

Les mer (23.03.2015)

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i april og mai

fargeblyanter.jpg

NTL-skolen trinn I (Organisasjonskunnskap), NTL-skolen trinn II (Forhandlingskunnskap), Kurs i styrearbeid, Kurs for verneombud og Personkonflikter og trakassering har søknadsfrist i april/mai. Kursene er gratis for NTL-medlemmer, dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter dekkes av NTL.

Les mer (22.03.2015)

Pensjonsoppgjør i teater- og orkestersektoren

dag-agledal-kvad.jpg

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ønsker en overgang til innskuddspensjon for å fjerne framtidige pensjonsforpliktelser fra budsjettene. - Forhandlingene blir nok svært tøffe, fordi det er så mye som står på spill. Med innskuddspensjon blir en større del av risikoen skjøvet over på arbeidstakeren, sier forbundssekretær i NTL Dag Agledal til Klassekampen.

Les mer (20.03.2015)

NTL støtter havnearbeiderne i Norsk Transportarbeiderforbund!

ntf.jpg

I over ett år har det pågått en hard kamp i norske havner. Forbundsstyret i NTL har i dag bevilget 30 000 kroner til Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sitt arbeid for retten til arbeid og tariffavtale for havnearbeiderne. Boikotten av Risavika terminal med sympatiaksjoner i Tromsø og Mosjøen har nå vart i over et år.

Les mer (19.03.2015)

Tariffkonferanse og nettverksamling for forskningsinstitutter

sormarka.jpg

NTL arrangerer tariffkonferanse for Abelia-området og direkteavtaler i forskningssektoren tirsdag 19. mai. I forlengelsen av tariffkonferansen arrangerer NTL Forskningsinstitutter nettverksamling med temaene pensjon v/ Ragnar Bøe Elgsaas og Roar Eilertsen og fusjoner i UH-sektoren v/ Arvid Ellingsen.

Les mer (19.03.2015)

Oppsummering av NTL-konferansen 2015

kalle-moene.jpg

NTL-konferansen 2015 har debattert produktivitet i staten, med innlegg fra akademia, politikere, Produktivitetskommisjonen, fagbevegelsen og pressen. Produktivitet og kvalitet i staten er komplisert å måle og etterse, og debatten på NTL-konferansen vil være verdifull i møtet med Produktivitetskommisjonens anbefalinger og politikken som kommer til å bygge på dem.

Les mer (13.03.2015)

Systemisk privatisering

knut-kjeldstadli.jpg

Det er ikke Høyres ideologi som ligger til grunn for å privatisere offentlig virksomhet. Privatisering er en av de få måtene kapitalen kan ekspandere i en tid der profitable investeringsmuligheter er mangelvare. I den grad privatisering er ideologisk er det ikke tilfeldig eller individuelt, men systemisk, sa professor i historie Knut Kjeldstadli på NTL-konferansen fredag. 

Les mer (13.03.2015)

Et snevert syn på universitets- og høgskolesektoren

ellen-dalen.jpg

Produktivitetskommisjonen har en snever definisjon av samfunnsoppdraget, og forslagene sikter mot å øke utbytte i snever og økonomisk forstand, i stedet for å se på samfunnsnytten – som selvfølgelig er vanskelig å måle, sier Ellen Dalen hovedtillitsvalgt ved NTL Universitetet i Oslo. 

Les mer (13.03.2015)

Tillitspolitikk?

kristin-holm-jensen.jpg

Regjeringen vil gi mer tillit og handlingsrom til offentlig ansatte, sa statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kristin Holm Jensen på NTL-konferansen torsdag. Regjeringens forståelse av tillit henger i stor grad sammen med desentralisering. Jensen trakk blant annet fram tillit til at lokale arbeidsgiver og tillitsvalgte kan finne gode løsninger på arbeidstidsordninger, og tillit til de lokale partene i lønnsforhandlingene, det vil si større lokal pott. 

Les mer (12.03.2015)

Søk i nyheter fra NTLs nettsider


Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Delta med #NTLnorge

Se alle innleggene

I dybden

Endringer i arbeidsmiljøloven

lover.jpg
Om regjeringens lovendringsforslag, NTLs innvendinger og mobilisering
(19.12.2014)