Nyheter

Temahefte om omstilling i staten

lunch_1141_Story_omorg_BR_rute.png

NTL har oppdatert temahefte som skal være til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer som er i en omstillingssituasjon. I heftet beskrives også de politiske kreftene som ligger bak omstillingene, både nasjonalt og internasjonalt.  

Les mer (19.12.2014)

Dagsseminar for ledere om omstilling 29. januar

notat.jpg

NTL ledere inviterer til konferanse om omstilling i offentlig sektor. Hvordan kan du som leder ivareta dine ansatte på en god måte, og hva med din egen arbeidtakersituasjon? Innlegg om omstilling fra blant annet FAFO, LOs nestleder Tor-Arne Solbakken og Vivi Lassen i DIFI. Alle som har en lederfunksjon er invitert.

Les mer (18.12.2014)

Politisk streik 28. januar

LO-Unio-YS.jpg

LO, Unio og YS står sammen om politisk streik 28. januar mot endringene i Arbeidsmiljøloven. - Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven vil bety økt usikkerhet og mindre frihet for norske arbeidstakere. Arbeidsgiver vil få mer makt – de ansatte vil få mindre. Økt bruk av midlertidige stillinger, mer pålagt overtid og mer søndagsarbeid er ikke veien å gå for å skape et godt arbeidsliv, skriver de tre hovedsammenslutningene i den felles platformen.

Les mer (18.12.2014)

Fritt fall

fly.jpg

Piloter og kabinansatte fra alle norske flyselskaper planlegger en felles aksjon på Stortinget i morgen tirsdag 16.desember kl 11.00. NTL støtter støtter det flygende besetningspersonellet i deres aksjon og ser med bekymring på utviklingen i luftfarten.

Les mer (15.12.2014)

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i januar.

fargeblyanter.jpg

Kurset i praktisk IA-arbeid, Kurs i arbeidstid, avtaler, skift og turnus, Offentlig sektor; demokrati og arbeidsplass, NTL-skolen trinn I (Forhandlingskunnskap) og NTL-konferansen 2015 har søknadsfrist i januar.

Les mer (15.12.2014)

Husk søknadsfristen.

lev-og-laer.jpg

Kurset Praktisk IA-arbeid, Kurs i arbeidstid, avtaler, skift og turnus i staten og Offentlig sektor; demokrati og arbeidsplass har søknadsfrist 2. januar. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. dvs at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

Les mer (15.12.2014)

- Lovendringene vil gi mer makt til arbeidsgiverne

John-Leirvaag-2.jpg

- Mer makt til arbeidgiverne og et tøffere arbeidsliv for arbeidstakerne. Det er konsekvensen dersom de foreslåtte lovendringene blir vedtatt, sier NTL-leder John Leirvaag om regjeringens forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven som ble lagt frem av Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i dag. 

Les mer (12.12.2014)

Nei til postdirektivet

postdirektivet.gif

For kort tid siden kom regjeringens forslag til ny postlov. Der åpnes det for full konkurranse på posttjenestene. Det er ikke lagt noen begrensinger på konkurransen, og man legger dermed til rette for at nye postselskaper kan skumme fløten i den delen av postmarkedet som er lønnsomt og la staten ta regningen for den ulønnsomme delen. NTL krever at Stortinget ikke konkurranseutsetter brev under 50 gram og at EUs 3. postdirektiv ikke blir implementert i norsk lov.

Les mer (11.12.2014)

Søk i nyheter fra NTLs nettsider


Les flere nyheter i nyhetsarkivet

I dybden

Endringer i arbeidsmiljøloven

lover.jpg
Om regjeringens lovendringsforslag, NTLs innvendinger og mobilisering
(19.12.2014)

Kommende aktiviteter