Nyheter

Organisasjonsforskningskonferanse 27. - 28. november

LO-logo.png

Finanskrisen har påvirket arbeidsliv og organisasjonsliv i Europa, og på denne konferansen spørres det; har finanskrisen bidratt til at vi "sparer vi oss til fant"? Gir målemani mer usikkerhet?  Er sosial dumping en trussel mot vår velferd?

Les mer (24.10.2014)

NTLs innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

elly-frogner-stortingskomite.jpg

NTL Statsbyggs leder Elly Frogner satte fokus på fengselssektoren da hun presenterte NTLs innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i anledning statsbudsjettet 2015. Frogner påpekte blant annet behovet for økte bevilgninger til Oslo fengsel, som står i fare for stenging på grunn av fysisk forfall og mangler ved brannvarslingssystemet.

Les mer (23.10.2014)

NTLs konferanse om svart økonomi og sosial dumping 2. desember

NTL-svart-okonomi-sosial-dumping-forside-kvad.jpg

Svart økonomi tapper felleskassen for store summer hvert år. Sosial dumping er en trussel mot et trygt arbeidsliv og rammer de svakeste på arbeidsmarkedet. NTL krever en sterkere satsing på bekjempelse av svart økonomi og sosial dumping og et mer forpliktende kontrollsamarbeid mellom departementsområdene. Med dette utgangspunktet inviteres du til dagskonferanse om svart økonomi og sosial dumping i Skattekvartalet i Oslo 2. desember.

Les mer (23.10.2014)

NTLs pensjonskurs

pensjonskurs1-kvad.jpg

NTLs pensjonskurs for overenskomstsektoren gikk av stabelen denne uken. Blant foreleserne var Stein Stugu fra De Facto og Steinar Fuglevåg og forbundssekretær Ragnar Bøe Elgsaas. AFP, pensjonsordninger og regnskapsføring har stått på tapetet i to dager, og mye ny kunnskap er kommet frem i møtet mellom ansatte og forskere.

Les mer (23.10.2014)

- Elitemiljøer må ikke hindre utvikling av bredden i forsknings- og utdanningsmiljøene

Oyvind-Bakke.jpg

- Det aller meste av de nye bevilgningene gis til fem av universitetene, mens høyskolene og de nye universitetene blir hengende etter. En premiering av elitemiljøer må ikke hindre utvikling av forsknings- og utdanningsmiljøer i hele landet, sa nestleder i NTL Universiteter og Høgskoler Øyvind Bakke da han la fram NTLs innspill i statsbudsjetthøringen i Stortingets Kirke-, utdannings og forskningskomité mandag.

Les mer (20.10.2014)

Husk søknadsfristen

lev-og-laer.jpg

Kursene Fra sceneskrekk til karisma og Tillitsvalgtes rolle i konfliktsaker har søknadsfrist 24. oktober. Kursene er gratis for NTL-medlemmer, dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

Les mer (20.10.2014)

Baklengs inn i fremtiden?

AML-80.jpg

LO har laget en brosjyre og et presentasjonsopplegg om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som kan være nyttig både for den enkelte og som grunnlag for diskusjoner og politisk arbeid i organisasjonsledd og på arbeidsplassene.

Les mer (17.10.2014)

NTL gir 50 000 til årets TV-aksjon

globe.gif

- Rent vann redder liv, og hindrer konflikt. I tillegg er det viktig i et likestillingsperspektiv. Det gir jenter mulighet til utdanning og arbeid når de slipper å bruke tid og krefter for å hente vann. Vann i landsbyen hindrer også voldtekter som skjer under vannhenting. Kirkens Nødhjelps TV-aksjon er derfor viktig - og nødvendig. Vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte og medlemmer om å melde seg som bøssebærere, sier hovedkasserer i NTL Anita Busch. 

Les mer (16.10.2014)

Søk i nyheter fra NTLs nettsider


Les flere nyheter i nyhetsarkivet

I dybden

Et kriminelt arbeidsliv

bjorvika.jpg
Hvordan bekjempe sosial dumping og svart økonomi?
(23.10.2014)


Kommende aktiviteter