Nyheter

Forsvarslinjer - debatt om totalberedskapen

forsvarslinjer.jpg

NTL Forsvaret og Norges Offisersforbund har startet en debattside om beredskap i Norge. Målet er å skape en bred debatt om totalberedskapen i landet.  Blant øvrige bidragsytere er Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Geir Lippestad.

Les mer (09.04.2014)

Konkretiseringer av kravene i statsoppgjøret

ronoldtangen-kvad.jpg

Kravene som LO Stat og Unio stilte til tariffoppgjøret i staten ble idag fulgt opp med et konkretiseringsdokument. Her kan du lese høydepunktene, med kommentarer fra leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen.

Les mer (08.04.2014)

Enighet om Spekters A-del

avtale.jpg

De innledende forhandlingene i Spekter (A-delen) ble sluttført en liten time før midnatt mandag. Resultatet ble et lønnstillegg lik frontfagets. - I tillegg har vi blitt enig om tiltak knyttet til personvern ved bruk av digitale kontrollsystemer, tiltak for å forhindre vold fra klienter/kunder og at vi sammen skal veilede virksomhetene til å bedre kjønnsbalansen i de forskjellige arbeidstakergruppene, sier forhandlingsleder Eivind Gran i LO Stat. 

Les mer (08.04.2014)

Visste du dette om Spekter-området?

spekter.jpg

NTL har over 3300 yrkesaktive medlemmer i Spekter-området, fordelt på 41 ulike tariffavtaler. Finn ut mer om Spekter-området i forkant av morgendagens tariffkonferanse i Oslo!

Les mer (07.04.2014)

Til kamp for tariffsystemet i staten

John-Leirvaag-int.jpg

Hovedoppgjøret i staten innledes i dag. LO Stat og Unio krever fortsatt satsing på likelønn og lover kamp for tariffsystemet i staten. - Vi er veldig fornøyd med at UNIO og LO Stat er enige om å prioritere sentrale tillegg som kommer alle til gode, og at vi er enige om at vi ønsker justeringsforhandlinger der vi kan ta tak i grupper som har blitt hengende etter, sa NTL-leder John Leirvaag under kravoverleveringen.

Les mer (07.04.2014)

A-delen i Spekter forhandles idag

Fredrik-Oftebro-int.jpg

Årets tariffoppgjør i Spekter innledes i dag med A-delsforhandlinger. LO Stat krever sikring av reallønnen og at mindrelønnsutviklingen i forhold til industrien kompenseres. - Vi ser fram til et spennende oppgjør med utfordringer både på pensjon og lønn, sier 2. nestleder i NTL, Fredrik Oftebro. NTL arrangerer tariffkonferanse for tillitsvalgte i Spekterområdet på Oslo Kongressenter i morgen tirsdag.

Les mer (07.04.2014)

Reiseforsikring for sommerferien

forsikringer.jpg

Sommeren nærmer seg! Dersom du tidligere har reservert deg mot NTLs kollektive LOfavør reiseforsikring med toppdekning og ønsker denne for sommerferien kan du lese mer her om hvilke frister du må forholde deg til.

Les mer (07.04.2014)

- Kom med masterplanen!

Anne-Henriksen-int.jpg

NTL utfordret idag Finansdepartementet til å presentere planene sine for endringer i organiseringen av fastsettings- og innkrevingsoppgaver, slik at de framtidige omstillinger blir kjent for allmennheten lenger i forveien enn det som var tilfelle da innkrevingsoppgavene ble overført fra Tolletaten til Skatteetaten i vinter. 

Les mer (04.04.2014)
Les flere nyheter i nyhetsarkivet

I dybden

BUF Familie- og beredskapshjem

BUF-rapport.jpg
NTLs medlemmer i statlige familie- og beredskapshjem er ikke ansatte, men selvstendige oppdragstagere. NTL krever at staten skal sørge for gode vilkår for dem som tar på seg dette viktige oppdraget.
(20.12.2013)NTL der du jobber

NTL har en avdeling der du jobber

Medlemsnett

  • ditt medlemskap
  • lover og regler (Compendia)
  • dokumenter og debattforum