Nyheter

Kvinner kan tape 32000 årlig i pensjon

Fredrik-Oftebro-int.jpg

En ung kvinne som tjener 400 000 i året vil tape 32.000 årlig i pensjon i hvert av de 27 årene hun gjennomsnittlig er pensjonist dersom arbeidsgiver velger en innskuddspensjon, framfor den nye hybride pensjonsordningen som kom i fjor. - Arbeidsgivers krav om innskuddspensjon gjør kvinnene til de største taperne. Vi kan ikke akseptere en kjønnsdiskriminerende ordning, sier 2. nestleder i NTL, Fredrik Oftebro.

Les mer (29.05.2015)

Pinseopprør mot ansettelse av rektorer

kkjeldst.jpg

Kunnskapsminister Torjørn Røe Isaksen går inn for at rektorer og styreledere ved universiteter og høgskoler skal ansettes, og at departementet skal kunne utnevne de eksterne styremedlemmene. - Forslaget innebærer i praksis at nye og sammenslåtte institusjoner blir avskåret fra å velge lederne sine. Historisk sett har universitetene hatt selvstyre og selv valgt ledere, sier professor i historie og styremedlem i NTL UiO Knut Kjeldstadli. 

Les mer (28.05.2015)

Vil sikre pensjonen

pensjon-kvadratisk-ren.jpg

Regjeringen ønsker å gjøre offentlig sektors pensjon likere privat sektor. Fagforeningene i offentlig sektor har svart at de vil sikre pensjonen. - Min målsetting er å videreføre dagens ordninger, sier NTL-leder John Leirvaag til Klassekampen 22. mai. Allerede 2. juni kan over 200 NTLere delta i debatten om framtidas pensjon. Da går går NTLs pensjonskonferanse "Offentlig tjenestepensjon - veivalg og fremtidsutsikter" av stabelen i Oslo kongressenter.

Les mer (28.05.2015)

NTL-dagen 2015

medlemskap2.jpg

NTL-dagen er organisasjonsleddenes egen dag, og markeres rundt omkring i landet på den enkelte arbeidsplass. Dette er en fin anledning til å synliggjøre NTL med stand, seminar, frokost eller lunsjmøte. Dere velger selv hvilken dag som passer best i perioden 31. august - 11. september. 

Les mer (27.05.2015)

NTLs guide for miljø- og klimaarbeid i virksomhetene

klimaguide
NTL vil arbeide for en bærekraftig utvikling av samfunnet som tar vare på natur og miljø også til det beste for kommende generasjoner. Statlige virksomheter kan gjøre mye for å bidra til et mer klimavennlig samfunn, og vi som tillitsvalgte har en viktig rolle. Derfor har NTL laget en Klimaguide for å inspirere til klimaarbeid i virksomhetene. 
Les mer (26.05.2015)

- Feil oppskrift i jernbanepolitikken

jernbane.jpg

- Videre oppstykking av jernbanen og privatisering er ikke veien å gå. Det norsk jernbane trenger er økt vedlikehold og doble spor. Frankrike, Tyskland og Sveits har en samlet styring av jernbanesektoren. Disse landene er også mest effektive på jernbanedrift. Regjeringen gjør det motsatte med oppsplitting og økt konkurranseutsetting av drift og vedlikehold, heter det i en uttalelse NTLs forbundsstyre vedtok torsdag.

Les mer (26.05.2015)

Anerkjenn Palestina som stat nå!

palestinskeflagg.png

NTL har sammen med en rekke andre organisasjoner sluttet seg til markeringen for anerkjennelse av Palestina som stat, onsdag 27. mai kl. 17 på Eidsvolls plass. Saken er aktuell fordi  Stortinget skal debattere sak om anerkjennelse av Palestina som stat, basert på innstilling fra Utenriks- og forsvarskomiteen. Innstillingen viser at det er ikke  flertall for anerkjennelse nå. Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge arranger en markeringen og vi håper mange vil møte opp!  

Les mer (26.05.2015)

Regjeringen vil ha utredning om pensjonsreglene for offentlig ansatte

John-Leirvaag-int.jpg

- Vi forutsetter at partene involveres i arbeidet og at ingen rettigheter vil svekkes som følge av gjennomgangen. Vi har en bred pensjonsordning som bidrar til mobilitet i offentlig sektor og er en viktig del av de offentlige ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier John Leirvaag, forbundsleder i NTL

 

Les mer (21.05.2015)

Bli med på LOs sommerpatrulje 2015

sommerpatrulje-vaktbikkje.jpg

Sommeren har allerede kommet i store deler av landet og med den kommer ferievikarer og selvfølgelig LOs sommerpatrulje. Er du under 35 år kan du som NTL medlem bli med på sommerpatruljen i ditt fylke. Alle deltakerne på sommerpatruljen får skolering i arbeidslivets lov- og avtaleverk, innsyn i unges arbeidsliv i de ulike bransjene og muligheten til å bli kjent med engasjert ungdom i de øvrige LO-forbundene. 

Les mer (18.05.2015)

Ingen flere studieplasser mot økt arbeidsledighet

sahar-azari-kvad.jpg

Regjeringen foreslår bare 24 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. - Dette er svært lavt og kritisk fordi vi både har stigende arbeidsledighet og tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning, sier NTL Ung leder Sahar Azari. 

Les mer (15.05.2015)

Å bli professor

John-Leirvaag.jpg

- Med regjeringens forslag vil kravet til hva en professor er og skal være, bli lokalt, relativt og potensielt uforutsigbart. Det hever ikke kvaliteten på norsk forskning, og det er til hinder for mobilitet mellom institusjonene, skriver NTL-leder John Leirvaag sammen med Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad i en kommentar i Dagsavisen fredag 15. mai.

Les mer (15.05.2015)

Frokostmøte: Tjenestemannsloven for fall?

lover.jpg

NTLs fylkesutvalg i Oslo arrangerer frokostmøte om Tjenestemannsloven 28. mai. Tjenestemannsloven sikrer ryddige tilsettingsprosesser, blant annet gjennom deltakelse fra ansatterepresentanter. Regjeringen mener loven må moderniseres og har oppnevnt et utvalg som skal vurdere endring av loven. Vi stiller spørsmålene: Hvilken betydning spiller loven i dag? og Hva blir konsekvensene av å endre loven? 

Les mer (13.05.2015)

NTL frykter økt sentralisering

John-Leirvaag-int.jpg

Regjeringen har i dag lagt fram revidert nasjonalbudsjett 2015. Regjeringen  hevder de jobber med  flere reformer som vil gjøre offentlig sektor bedre. Det vi ser i praksis er økt sentralisering der tjenester flyttes lengre fra folk, arbeidsplasser i distriktene legges ned og at omorganiseringer er økonomisk motivert, sier John Leirvaag, leder i NTL.

Les mer (12.05.2015)

Viktig at pensjonsordningen ikke diskriminerer

axel-west-pedersen.jpg

– I et likestillingsperspektiv er det viktig at pensjonsordningen sikrer lik utbetalt pensjon hele livet både for kvinner og menn, sier forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning. 

Les mer (06.05.2015)

Midlertidigheten for høy i universitets- og høgskolesektoren

midlertidig.jpg

Kunnskapsdepartementet melder i sin Tilstandsrapport for 2015 at nedgangen i midlertidigheten i universitets- og høgskolesektoren har stoppet opp. NTL krever at regjering setter i gang tiltak for å få midlertidigheten ned. Den er nå på 16 % og det er mer enn dobbelt så mye som det er i arbeidslivet generelt. Tiltak som kan vurderes er å kreve at universitets- og høgskolene som har høyest andel midlertidige, legger frem planer for hvordan det skal reduseres.

Les mer (05.05.2015)

Søk i nyheter fra NTLs nettsider


Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Delta med #NTLnorge

Se alle innleggene

I dybden

Endringer i arbeidsmiljøloven

lover.jpg
Om regjeringens lovendringsforslag, NTLs innvendinger og mobilisering
(19.12.2014)

Kommende aktiviteterNTL der du jobber

NTL har en avdeling der du jobber

Medlemsnett

  • ditt medlemskap
  • lover og regler (Compendia)
  • dokumenter og debattforum

Nyheter fra NTLs organisasjonsledd

29.05.2015 Fra: NTL Forsvaret

Huskeliste for din pensjon som offentlig ansatt!

21.05.2015 Fra: NTL Forsvaret

Brudd i forhandlingene av Kompensasjonsavtalen

20.05.2015 Fra: NTL Forsvaret

Felleskonferanse på DFDS, heng deg med!

19.05.2015 Fra: NTL Riksrevisjonen

Nye tillitsvalgte