Nyheter

Nyhet forsidenNyhet forsiden

Studiestøtten bør økes

kjersti-barsok.jpg

- En gunstig studiefinansiering er en forutsetning for å sikre alle lik rett og mulighet til utdanning. Studiestøtten må være på et slikt nivå at studentene skal klare seg uavhengig av finansiering fra foreldrene, sier Kjersti Barsok nestleder i NTL. 

Les mer (06.10.2015)

Flere fusjoner krever økte SAKS-midler!

HiOA.jpg

Kunnskapsdepartementet vil at universitetene og høgskolene skal slå seg sammen til større enheter for å drive mer effektivt. Lærestedene opplever imidlertid at forventet gevinst forventes å kunne tas ut allerede før sammenslåingen er gjennomført. - Det er en fare at innsparingene vil gå utover kvaliteten på undervisningen, sier NTL-leder John Leirvaag.

Les mer (05.10.2015)

NTL forventer at regjeringen oppretter flere nye studieplasser

john-leirvaag-regjeringskvartalet-kvad.jpg

- Det er svært viktig å satse videre på at det brede lag av befolkningen får mulighet til å ta høyere utdanning, og det er ikke mindre viktig når vi opplever økt arbeidsløshet. Høyere utdanning er med å sikre at vi klarer å møte omstillingsbehov, sier John Leirvaag. 

Den borgerlige regjering har opprettet få nye studieplasser til nå og i fjor foreslo de kun 24 nye plasser. Stortingsbehandling førte imidlertid til at det ble opprettet 871 flere plasser enn 2014. Samtidig har det de to siste årene vært rekordhøye søkertall til høyere utdanning.

Les mer (05.10.2015)

Faglig-politisk uke med NTL UiO

ntluio-uke-materiell.jpg

7. - 9. oktober arrangerer NTL UiO fagligpolitisk uke stappfullmed arrangementer. Onsdag diskuterer leder i NTL UiO arbeidstid, miljø og lønn med tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla. Torsdag er det tariffoppgjør på 1-2-3 og råd og tips for studenter fra NTL Ung. Fredag samles forbundsledere og forskere til debatt om fagbevegelsen som politisk prosjekt på Dattera til Hagen. Arrangementene er åpne for alle.

Les mer (02.10.2015)

- Et forsvar i krise

forsvarssjefen-kvad.jpg

Forsvarssjefens fagmilitære råd anbefaler et nøkternt nasjonalt forsvar med en klarere oppdeling mellom kjerne- og støttevirksomhet. NTL Forsvaret mener den økonomiske tankegangen i forslaget vil marginalisere avdelinger utenfor kjernevirksomheten og skade Forsvaret som helhet. - Et utvidet totalforsvarsperspektiv, sammen med samfunnsøkonomiske vurderinger, er totalt fraværende, sier leder i NTL Forvaret Tom Rune Klemetsen til NTL-magasinet. 

Les mer (01.10.2015)

- Et kaldt svar fra Søreide

Kjersti-Barsok-kvad.jpg

Forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide svarte idag på Anniken Huitfeldts spørsmål om renholderne i Forsvarsbygg. - Vi konstaterer at forsvarsministeren med viten og vilje utelater denne gruppa og ikke har tenkt å gjøre noe for dem. Her vender forsvarsministeren IA-avtalen ryggen og fratar disse renholderne med fysisk krevende arbeid muligheten til en verdig avgang gjennom AFP eller på særaldersgrense, sier 1. nestleder i NTL Kjersti Barsok.

Les mer (01.10.2015)

Søk i nyheter fra NTLs nettsider


Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Delta med #NTLnorge

Se alle innleggene

I dybden

TISA-avtalen

tisa.jpg
Forhandlingene om TISA-avtalen foregår i hemmelighet. Avtalen kan komme til å sette offentlige tjenester i fare
(11.09.2015)NTL der du jobber

NTL har en avdeling der du jobber

Medlemsnett

  • ditt medlemskap
  • lover og regler (Compendia)
  • dokumenter og debattforum

Nyheter fra NTLs organisasjonsledd

01.10.2015 Fra: NTL Riksrevisjonen

Ny avtale om overtidsgrenser

01.10.2015 Fra: NTL Riksrevisjonen

Tariffoppgjøret i staten 2016 - prosess

01.10.2015 Fra: NTL Forsvaret

- Et forsvar i krise

29.09.2015 Fra: Mattilsynet

Vellykket vervestunt på Tunga

29.09.2015 Fra: NTL Forsvaret

Skift- og turnuskurs!