Vi er fagforeningen for unge og studenter. Vårt mål er at du skal ha det bra både som student, som arbeidstaker og på fritida.

Vi arrangerer kurs og konferanser for å gi våre medlemmer kunnskap og innsikt, for å bygge fremtidens tillitsvalgte og en sterk fagbevegelse. I NTL gir vi unge en stemme og større innflytelse.

Dette får du

Dette jobber vi med nå

Fokusområder i januar

Hva skjer

Aktuelt

NTLs organisasjon

Publisert: 03.01.2022

NTLs strategiplan 2022

NTL har en strategisk plan som hele organisasjonen kan ta i bruk for å prioritere arbeidet fremover. I planen finner dere tiltak og aktiviteter som kan bidra til NTLs arbeid. Planen ble vedtatt av NTLs landsstyre i oktober.

Medbestemmelse

Publisert: 09.12.2021

Tvist om medbestemmelse i NAV opp for Arbeidsretten

En tvist om forståelsen av tilpasningsavtalen i NAV skal opp i Arbeidsretten 14.-16. desember etter at partene i NAV Troms og NAV Finnmark gikk inn for å redusere antall arenaer for medbestemmelse etter sammenslåingen i 2020. Det er kun partene på virksomhetsnivå som kan inngå tilpasningsavtaler, og NTL mener derfor dette er tariffstridig. Ingen kan organisere seg bort fra medbestemmelse i staten.

Statsbudsjettet

Publisert: 08.11.2021

Skuffet over at ABE-kuttene fortsetter

- Jeg skal ikke legge skjul på at vi er skikkelig skuffa over at vi fortsatt finner ABE-kuttene i budsjettet, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Digitalisering

Publisert: 04.11.2021

LO IKT-konferansen 2021

Hva er kvantedatamaskinger, hva kan de brukes til, og hvilke utfordringer stiller det oss
overfor? Dette er spørsmål som stilles på årets LO IKT-konferanse 17. november.