Vi organiserer lærlinger, studenter og unge arbeidstakere i NTL - Norsk Tjenestemannslag.

Vårt mål er at du skal ha det bra både som student, arbeidstaker og på fritida!

Vi arrangerer kurs og konferanser for å gi våre medlemmer kunnskap og innsikt, for å bygge framtidas tillitsvalgte og en sterk fagbevegelse. I NTL gir vi unge en stemme og innflytelse.

Dette får du

Dette jobber vi med nå

Fokusområder i desember

Hva skjer

Aktuelt

NTLs organisasjon

Publisert: 23.11.2023

NTLs strategiplan

NTLs strategiplan viser hvilke prioriteringer NTL har for året og hvordan de ulike leddene og nivåene i organisasjonen skal jobbe for å nå dem.

Internasjonalt

Publisert: 18.10.2023

Internasjonal solidaritet i en krisetid

"People over profit” var tema for Public Services International (PSI)-kongressen i Genève 14. – 18. oktober 2023. Her var NTL sammen med fagforeningskamerater fra 154 land og 700 fagforeninger for offentlig ansatte, som til sammen representerer mer enn 30 millioner arbeidere. Sammen vedtok kongressdelegatene nytt handlingsprogram for PSI og resolusjoner på viktige tema.

Internasjonalt

Publisert: 16.10.2023

Les Kjersti Barsoks innlegg på PSI-kongressen

NTL-leder Kjersti Barsok satte i sitt innlegg til PSI-kongressen fokus på offentlig sektors rolle i totalberedskapen i samfunnet og viste hvorfor markedsutsetting, profittmotiv og komplekse styringskjeder svekker beredskapen. Les hele innlegget her!

NTL Ung

Publisert: 14.10.2023

Nå må det ryddes opp i menneskerettighetsbruddet!

Det er nå over to år siden Høyesterett enstemmig slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen var i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.