Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Lønnsoppgjøret i staten: Generelle tillegg og likelønn må prioriteres

I dag går startskuddet for årets lønnsoppgjør i staten. Partene i oppgjøret er Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene LO Stat, Unio og YS Stat. NTL er del av LO Stat sin forhandlingsdelegasjon. Frist for forhandlingene er midnatt 30. april. Om partene ikke blir enige i forhandlinger vil lønnsoppgjøret gå til mekling. 

NTL-medlemmer1

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

regjeringskvartalet sett fra Youngstorget. Foto: Statsbygg/TeamUrbis

– Kritiske stemmer blir ikke hørt

Stortingsmeldingen om nytt regjerningskvartal har ikke tatt hensyn til oppropet med 2500 underskrifter som NTL og de andre fagforeningene leverte i 2018. – Vi har tidligere vært kritiske til at arbeidet med nytt regjeringskvartal ikke har tatt hensyn til hva slags arbeid som faktisk utføres i departementene og hva slags arbeidsplasser dette krever. Dessverre ser det ut til at stortingsmeldingen er en fortsettelse i samme spor, sier NTL-leder Kjersti Barsok til Dagsavisen.

streikevakter-b.jpg

Følg årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2019 er i gang, og det betyr forhandlinger, mekling, streikeforberedelser og kanskje også streik. På tariffsidene kan du følge med på hva som skjer i årets tariffoppgjør.

1.-mai-aksjonen-2019_inter_img_925x632.jpg

Organisasjonsretten i fare!

Norsk Folkehjelps 1. mai innsamling Folk forandrer verden går i 2019 til å støtte folk i kampen for retten til å organisere seg. De innsamlede pengene går til Norsk Folkehjelp sitt internasjonale arbeid for retten til å organisere seg, for å styrke partnerorganisasjoner, og for å rette søkelyset mot truslene de møter. NTL støtter aksjonen med 75 000 og oppfordrer alle som har mulighet til å støtte aksjonen.

ellendalenfb.png

Statlige virksomheter bør kunne eie egne bygg

Ny rapport fra CapGemini anbefaler at ingen statlige virksomheter skal eie og forvalte egne bygninger, men leie dem av Statsbygg. Kunnskapssektoren er i dag den største eiendomsforvalteren nest etter Statsbygg. - En slik endring er det nok ingen i sektoren som ønsker. NTL er helt enige med landets rektorer om at virksomhetene må få beholde eierskapet, sier 2. nestleder Ellen Dalen i NTL. 

Kjersti Barsok

NTL: Utelot arbeidsmiljø i stortingsmelding om nytt regjeringskvartal

Regjeringen la i dag fram stortingsmelding om nytt regjeringskvartal. Regjeringen velger i Stortingsmeldingen fullstendig å unngå ordet arbeidsmiljø, det nevnes ikke én gang.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

fredrik.png

Innstramminger på pensjon som ikke følger avtalen

Vi ser at det her er gjort noen innstramminger i offentlig pensjon som vi ikke er fornøyde med, sier 1. nestleder i NTL Fredrik Oftebro som en første kommentar til regjeringens stortingsproposisjon om ny offentlig tjenestepensjon. Den kommer som følge av den avtalen som partene inngikk 3. mars i fjor, som skal sikre en fortsatt god tjenestepensjon for alle ansatte i offentlig sektor. Den inneholder også overgangsregler fra dagens ordning til den nye. 

Ledelse-NTL-ung19.jpg

NTL Ung-konferansen 2019: Vi har fått innflytelse og har gitt NTL flere unge medlemmer

- Vi ser at jobben vi gjør fungerer. Medlemstallet blant unge arbeidstakere i NTL har steget med over fem prosent. Det er fint å oppleve at forbundet vårt tar ungdomsarbeid på alvor, sa en stolt leder Lone Lunemann Jørgensen da hun åpnet årets NTL Ung-konferanse.

minehunder.jpg

Norsk Folkehjelps minehunder rydder land til livet etter krigen

Når krigen er over starter ryddearbeidet, og Norsk Folkehjelp bidrar til minerydding flere steder i verden. Her kan du lese om minehundene Pet og Brick og minehundførerne Omer, Kamal og Ahmad i Libanon. NTL støtter Norsk Folkehjelps arbeid for fred og humanitært og antirasistisk arbeid.