Kjersti-Barsok_foto_Mayberg_LOmedia.jpg

NTL vokser blant unge yrkesaktive

– Vi opplever en svært gledelig oppgang blant de unge, sa Kjersti Barsok da hun tirsdag åpnet det første landsstyremøtet i landsmøteperioden.

NTL-medlemmer1

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Kurs Sørmarka

NTL-kurs i 2019

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

statistics

- Etterlyser bedre lønnsstatistikk i staten

Endret innrapporteringssystem for lønnsopplysnigner i staten fører til svakere statistikk til bruk i lønnsoppgjørene - Vi ikke får det statistikkgrunnlaget vi trenger. Blant annet får vi ikke tall på lønnsutviklingen for ulike grupper av statsansatte. Dette blir verre og verre for hvert år, sier leder i LO Stat Egil André Aas.

Kopimaskin

LO og NTLs tariffpolitiske uttalelser 2109

Her finner du de tariffpolitiske uttalelsene fra LO og NTL for mellomoppgjøret 2019. Årets mellomoppgjør gjennomføres som etsamordnet oppgjør, det vil si at det er LO sentralt som leder forhandlingene i NHO- og Virke-området. I staten og i Spekter-området er det LO Stat som leder forhandlingene.

Kjersti Barsok eForvaltningskonferansen 2019

- IKT-forvaltning er en statlig kjerneoppgave

- Forvaltningen av IKT­-systemene må anses som en statlig kjerneoppgave. Da kan ikke økonomiske beregninger alene bestemme hvordan vi organiserer arbeidet med dem. Gjennomsiktighet, etterrettelighet og medbestemmelse gjør offentlig sektor til en organisasjonsform med gode forutsetninger for stabil og langsiktig IKT-drift, sa NTL-leder Kjersti Barsok da hun avsluttet eForvaltningskonferansen 2019.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet
samisk flagg

Lihku beivviin sámi álbmogii!

NTL gratulerer på samenes nasjonaldag som er idag, 6. februar. Nasjonaldagen, som også kalles Samefolkets dag, feirer årsdagen for det første samiske landsmøtet, som kom sammen i Trondheim i 1917. Dagen er offisiell flaggdag i Norge, og er en felles dag for Norge, Sverige, Finland og Russland.

lofavorapp (002).png

Skal du ut og reise? Bestill reiseforsikringsbevis fra LOfavør.

NTL har to kollektive forsikringsordninger: LOfavør innboforsikring og LOfavør reiseforsikring med toppdekning. Innboforsikringen omfatter alle medlemmer, mens reiseforsikringen er valgfri.  

Kjersti Barsok

Ny regjeringsplattform svekker staten og velferden

- Med denne regjeringsplattformen forsterkes den usosiale borgerlige politikken. Krf stiller seg bak en velferd- og arbeidslivspolitikk som går i en annen retning enn det vi nå trenger, sier Kjersti Barsok.