john-leirvaag.jpg

- Nok er nok!

I budsjettet det nå er enighet om gir stortingsflertallet med den ene hånda mens de tar fra de samme virksomhetene med den andre hånda. Regjeringen skryter av satsingene sine, samtidig som de ikke ser at de samme virksomhetene får store kutt i driftsbudsjettene. Budsjettforliket fører til at flere viktige budsjettposter styrkes, men det er skuffende at det nok en gang er driften av de statlige virksomhetene og de ansatte som betaler for enighet i budsjettforhandlingene, sier forbundsleder John Leirvaag om budsjettforliket.

70-årsjubileumsmarkering på Universitetet i Oslo

NTL 70 år!

NTLs 70-årsjubileum 1. november gikk ikke upåaktet hen og på mange arbeidssteder ble dagen markert med kake, verving og faglig påfyll.

statsbudsjett.jpg

Følg NTLs arbeid med statsbudsjettet

NTL sender innspill til og deltar i høringsmøtene i de ulike stortingskomiteene i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kuttene i statlige virksomheter har vært en hovedsak i høringene:
- Statlige virksomheter må redusere bemanning og aktivitet, samtidig som de er midt i krevende omstillinger. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) går ut over kvaliteten på tjenestene. NTL ber derfor Stortinget om å gå bort fra denne typen flate ostehøvelkutt og heller øke budsjettene i tråd med den generelle lønns og prisveksten. 

kurskalender-banner.jpg

Det beste i livet er gratis!

Spennende kurs i organisasjonskunnskap, forhandlingsteknikk og mange andre spennende temaer venter på deg i NTLs kurskalender

John Leirvaag

NTL slakter konsernmodell fordi kostnader løper løpsk under Høie

For Folkehelseinstituttet (FHI) har utgifter til IKT og anskaffelser økt med 40 millioner på to år. Høie har flyttet ut IKT-støttefunksjoner, som er tjenester FHI selv utførte frem til 2017. Nå må FHI kjøpe tjenester fra Norsk Helsenett som er et statsforetak. - Nå må det bli slutt på at vi lager fordyrende næringslivsmodeller. Vi må ha løsninger som sikrer en effektiv forvaltning. Dette er uholdbare kostnadsøkninger, sier John Leirvaag.  

kurs17-L.jpg

Husk søknadsfristen.

Kursene Tillitsvalgtes rolle i personalsaker, Praktisk IA-arbeid og Bli hørt har søknadsfrist 15. desember. Det har også Nettverkssamlingen for ledere av landsforeninger og forening og nettverkssamlingen for tillitsvalgte i overnskomstsektoren.

NTLs kurskalender

 

fakkeltog.jpg

Bli med på fakkeltog for fredsprisvinner ICAN

Søndag 10. desember mottar den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen, ICAN, Nobels Fredspris i Oslo. NTL er tilsluttet ICAN Norge og har støttet fakkeltoget med 50 000. Vi håper på mange deltakere på fakkeltoget for fredsprisvinneren ICAN og det er også filmvisning, fest og debatter det er mulig å være med på.   

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

John Leirvaag

Kraftig budsjettkutt svekker Mattilsynet

H, KrF, FrP og Venstre har blitt enige om et ytterligere kutt på 25 millioner til Mattilsynet. Det vil medføre 65 millioner lavere budsjett i 2018. Dette vil få dramatiske konsekvenser for Mattilsynets samfunnsoppdrag.

orangetheworld-tekst-1920x1080.png

Bekjemp vold mot kvinner!

25. november er FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner og er også starten på en internasjonal kampanjeperiode på 16 dager som markerer at vold mot kvinner er en omfattende, global samfunnsutfordring. 

NTL Nav Elisabeth Steen

LO Stats Kartellkonferanse 2017

Den 21. - 23. november er fagbevegelsen samlet på Gol. Årets kartellkonferanse tar for seg anbudsproblematikken, vi får statsrådbesøk, den norske modellen og ikke minst, det tapte valget.