john-leirvaag.jpg

Arbeidet med en ny pensjonsordning i offentlig sektor over i en ny fase.

-Vi forutsetter at Stortingets vedtak fra 2005 om at de offentlige pensjonsordningene ikke skal svekkes ligger til grunn. Det er en forutsetning at forhandlingene blir en tilpasning til ny folketrygd, ikke innsparinger i pensjonene for våre medlemmer, sier NTL-leder John Leirvaag.

Landsmøte 2018

NTLs landsmøte 2018

Innkallingen til NTLs landsmøte 5.-9. november 2018 ble sendt ut 26. januar, og på de foreløpige landsmøtenettsidene finner du dokumentene som landsmøteforslagene skal ta utgangspunkt i. Last ned dokumentene og forbered deg til debatten om hva ditt organisasjonsledd skal mene om NTLs organisasjonsarbeid og hva som skal stå i prinsipp- og handlingsprogrammet for neste periode!

rwandabildefbformat.jpg

Foredrag til årsmøtet eller medlemsmøte

Har dere lyst til å bli bedre kjent med NTLs engasjement for å bekjempe vold mot kvinner i Rwanda? NTL har en fireårig samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp der målet er å redusere kjønnsbasert vold og støtte organisasjoner som bidrar til at kvinner blir mer likestilte. Gjennom kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning bidrar Norsk Folkehjelps partnere til varige endringer. NTLs døråpnere har vært i Rwanda og erfart arbeidet som gjøres der. De kan komme og holde et inspirerende foredrag om solidaritetsprosjektet. 

Bli medlem

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

De unge er interessert i å melde seg inn i fagforening

Folk har et positivt inntrykk av fagforeninger og er interessert i å organisere seg, viser ny rapport.   Det er de uorganiserte i offentlig sektor og unge arbeidstakere som er de som er mest interessert i å organisere seg. Rapporten «organisering av uorganiserte», som Arbeidsforskningsinstituttet og Fafo har skrevet på oppdrag fra hovedorganisasjonene LO, Akademikerne, Unio og YS viser at det er et stort potensiale for rekruttering for NTL.

broentilframtiden18.png

Meld deg på Broen til framtiden konferansen 2018

Broen til framtiden er en stor klimakonferanse om blant annet klimajobber, verdier og visjoner, naturmangfold, biodrivstoff, reiseliv og forbruk. NTL er med i alliansen Broen til framtiden som hvert år arrangerer en stor klimakonferanse med samme navn. Konferansen er gratis og er på Folkets hus i Oslo fredag 9. mars 2018.

Tom Rune.jpg

Utdanningsreformen i forsvaret går for fort

Ledelsen er først og fremst opptatt av å ferdigstille reformen innen tidsfrister satt av Forsvarsdepartementet, nærmest uansett hvilke konsekvenser dette får, skriver Tom Rune Klemetsen, leder i NTL Forsvaret, i frifagbevegelse.no

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Reidar Mysen

Forvaltning med et digitalt ansikt

NAVs kanalstrategi går ut på at enhver som oppsøker NAV-kontorer skal oppfordres til å gjennomføre henvendelsen ved hjelp av NAVs selvbetjeningsløsninger på nett istedenfor å behandle saken der og da. Men hvilke konsekvenser har det at saksbehandlingen fjernes fra det mellommenneskelige møtet? Dette var spørsmålet Reidar Mysen fra NTL NAV stilte da han innledet på eForvaltningskonferansen mandag.

samisk flagg

Lihku beivviin sámi álbmogii!

NTL gratulerer på samenes nasjonaldag som er idag, 6. februar. Nasjonaldagen, som også kalles Samefolkets dag, feirer årsdagen for det første samiske landsmøtet, som kom sammen i Trondheim i 1917. Dagen er offisiell flaggdag i Norge, og er en felles dag for Norge, Sverige, Finland og Russland.

John Leirvaag

Ekspertutvalg foreslår omfattende overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Regjeringen mottok 1. februar en rapport fra et ekspertutvalg som foreslår desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. -Vi må se nærmere på hva forslaget innebærer. Umiddelbart reagerer jeg på at forslaget som både i faglig omfang og i antall ansatte er så omfattende kun er gitt en høringsfrist på 6 uker. Det er ikke forsvarlig, sier John Leirvaag, leder i NTL.