Kurs

NTL-kurs i 2020

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

NTL-medlemmer1

Bli medlem i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Ferie

LOfavør reiseforsikring 2020

Når kommer reisekortet? Kan jeg får reisekort på mobilen? Ikke fått faktura? Fått faktura du ikke skal ha? Bestille eller avbestille reiseforsikringen? Lurer du på noe av dette, så les videre.

LOfavør Boliglån

LOfavør boliglån

LOfavør lanserer nå det nye boliglånet for LO-medlemmer med en av Norges desisert laveste renter for førstehjemslån og svært god rente også for andre boliglån. Trykk deg inn og les mer på LOfavør sine nettsider og ta kontakt med LOfavør for mer informasjon eller for å flytte lånet ditt. 

IT-drift

NTL støtter Attacs opprop mot Datahandelsavtalen

Norge forhandler for tiden om en Datahandelsavtale i WTO. Det foreslåtte regelverket vil bygge opp om teknologiselskapenes dominans og monopol. Selskapene vil ikke lenger kunne bli bremset av nasjonale reguleringer på datainnhenting. NTL støtter Attacs opprop mot Datahandelsavtalen.

Frokostmøtevarsling-210220-annonse.jpg

Frokostmøte om varsling 21. januar

NTL arrangerer frokostmøte om de nye varslingsreglene som gjelder fra 1. januar 2020. Varslingsreglene gir ansatte en rett til å si fra om kritikkverdige forhold. Advokat Birthe Eriksen kommer for å innlede. Arrangementet er åpent for alle! 

Høring om NAV-skandalen

Trygdeskandalen i kontroll- og konstitusjonskomiteen: fra fagdirektorat til styringsdirektorat

- Vi ser frem til en grundig gjennomgang av saken, sier NTL-leder Kjersti Barsok i forbindelse med redegjørelsen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Først og fremst er det er statsrådens redegjørelse som er til behandling og vi andre er invitert for å belyse denne. NTL representerer 5600 NAV-ansatte og deltok på høringen om trygdeskandalen på Stortinget.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

paperwork

Svart økonomikonferansen 2020 - Forbrytelse uten straff?

På årets Svart økonomi-konferanse setter vi fokus på straffeforfølgelse av skatteunndragelser i Norge og ved transaksjoner over landegrensene. Kripos og Økokrim anslår at svart økonomi og skatteunndragelser utgjør fem prosent av Norges bruttonasjonalprodukt – hele 136 milliarder kroner netto. Til konferansen kommer blant andre statsminister Erna Solberg og AP-leder Jonas Gahr Støre for å diskutere hvordan vi kan vinne kampen mot arbeidslivskriminaliteten.

Kjersti Barsok

Internrevisjon bekrefter ressursmangel i NAV.

Rapporten som Internrevisjonen i NAV har lagt fram peker på manglende ressurser hos ytelsesavdelingen i NAV, og store mangler knyttet til å avklare faglige problemstillinger. - Vi har lenge advart mot regjeringens ABE-kutt, sier NTL-leder Barsok.

IKT-medarbeider

eForvaltningskonferansen 2020: digital suverenitet og ny forvaltningslovgivning

eForvaltningskonferansen 2020 avholdes 10. - 11. februar på Oslo Plaza. Vi setter fokus på digital suverenitet, betydningen av offentlige data og hvordan vi forvalter dem, og vi ser på forslagene til ny forvaltningslov og arkivlov. Du kan også høre Dr. Christina Colclough fra UNI Global Union og Dr. Heike Stach fra Tysklands innenriksdepartement.