sommer.jpg

God sommer!

NTL ønsker alle en riktig god sommer!

kurs13-kvad.jpg

Tariffkonferanse for staten i august

NTL inviterer til tariffkonferanser 18., 23. og 30. august for NTLere som skal delta på lokale lønnsforhandlinger. Siden det nå er to ulike hovedtariffavtaler i staten er det mange spørsmål knyttet til hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres. Dette vil bli tema på konferansene.

kjersti-barsok.jpg

Ny lov om statens ansatte gir svakere vern

NTL mener loven som skal erstatte tjenestemannsloven vil gi flere midlertidige tilsettinger og svakere stillingsvern. Lovforslaget går enda lenger enn Tjenestemannslovsutvalgets forslag og styrker arbeidsgiverinteressene ytterligere. NTL er svært kritiske i sitt høringssvar til den nye loven.  

politiskgatearendal.jpg

NTL og LO er på Arendalsuka 15. - 20. august

NTL og fagbevegelsen har flere arrangementer under Arendalsuka. NTL inviterer blant annet til diskusjon om fremtidens arbeidsmiljølov og har klimaarrangement sammen med Fagforbundet, Handel og Kontor, Norges Naturvernforbund og Besteforeldrenes Klimaaksjon. Liker du debatter, fagseminar og politikk, så er Arendalsuka drømmeuka for deg!

Nyheter fra NTL

Avinor-ansatte sa ja

fly.jpg

Resultatet av uravstemningen for NTLs medlemmer i Avinor og Avinor Flysikring viser et klart flertall for meklingsresultatet. Det betyr at lønnsoppgjøret er godkjent. 

Les mer (04.07.2016)

En desentralisert forvaltning - nærhet til tjenestene

John-Leirvaag-int.jpg

- Sentraliseringen av statlige arbeidsplasser gjør at tjenester flyttes lenger bort fra folk. Dette kan føre til at folk ikke får like muligheter og likeverdige tjenester. Færre statlige arbeidsplasser rundt om i landet gir et dårligere arbeidsmarked lokalt, og kan endre bosettingsmønstre, sier NTL-leder John Leirvaag i forbindelse med en ny NTL uttalelse.

Les mer (01.07.2016)

Omstillingskonferanser i september

kurs15-kvad.jpg

NTL arrangerer fire regional konferanser med opplæring i grunnleggende rettigheter og arbeidsmetodikk for håndtering av omstillingsprosesser.

Les mer (30.06.2016)

Riksrevisjonen med hard kritikk av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Nettverkmot svartøk_210616_nett.jpg

NTLs nettverk mot svart økonomi hadde møte samtidig som Riksrevisjonen la frem rapporter om satsingen mot arbeidslivskriminalitet og etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser.

Les mer (21.06.2016)

NTLs pensjonsundersøkelse

- Det er bred politisk enighet i de nordiske landene at pensjon skal være noe alle har tilgang til og at det skal ha en omfordelende effekt. Det er imidlertid uenighet om nivå på pensjon og den omfordeling som ønskes gjennom pensjonsfordelingen, sa John Hippe da han gikk igjennom de viktigste grunnprinsippene i utviklingen av pensjonsordningene på NTLs landsstyremøte i Kristiansund torsdag.

Les mer (10.06.2016)

Regjeringen ribber den norske modellen for innhold

kjersti-barsok.jpg

NTLs nestleder Kjerst Barsok tok et oppgjør med regjeringens arbeidsgiverpolitikk da NTLs landsstyre vedtok en ny  uttalelse i dag. Landsstyret mener at regjeringa har valgt en ny linje for statens rolle, der ansvarlig samhandling med arbeidstakerorganisasjonene er bytta ut med konfrontasjon og snever interessepolitikk.

Les mer (09.06.2016)

Spekter angriper forhandlingsrett på pensjon

lostat.jpg

Det er nå klart at det blir mekling også i område 9 i Spekter, etter bruddet i de sentrale forhandlingene i går. NTL har medlemmer i samskipnadene, Ruter og Siva som er virksomheter med tariffavtale i område 9.

Les mer (02.06.2016)

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter