Tjenestemannsloven

NTLs lovspeil guider deg gjennom den nye statsansatteloven

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli. NTL er kritisk til lovens innhold, men det gjør det ikke mindre viktig å kjenne innholdet. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene!

rettsak om oppsigelser i forsvaret

Tap i tingretten for renholderne i Forsvarsbygg

Oslo Tingrett fant at oppsigelsene av renholderne i Forsvarsbygg er lovlige, men at den enkelte får stå i stilling under ankeprosessen. - Vi er glade for at vi vinner fram med deler av saken slik at renholderne får stå i stilling eller gjeninntre i stilling fram til saken er endelig avgjort. Dette er en veldig prinsipiell sak for oss i NTL og våre medlemmer, sier NTLs 1. nestleder Kjersti Barsok om dommen.

Carl Marius Michelsen

- Avklaring for regnskapsmedarbeiderne i Kristiansund

Situasjonen på Politiets lønns- og regnskapssenter i Kristiansund er avklart etter at Justisdepartementet har forsikret at stillingene skal bestå - Senteret skal føre politiets regnskap i 2017 og 2018 på grunnlag av dagens regnskapssystem. Etter dette vil de ansatte få en sentral rolle i omleggingen til et nytt regnskapssystem og en ny arbeidsdeling med DFØ i Trondheim, sier justisminister Per-Willy Amundsen til NTL-magasinet.

kurskalender-banner.jpg

Det beste i livet er gratis!

Spennende kurs i organisasjonskunnskap, forhandlingsteknikk og mange andre spennende temaer venter på deg i NTLs kurskalender

kurs17-L.jpg

Husk søknadsfristen.

Kurset "Pensjon for medlemmer som ikke arbeider i staten" har søknadsfrist 29. september. Kurset er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

Se vår kurskalender på www.ntl.no

 

sas-fly.jpg

NTL støtter de streikende SAS-pilotene

NTL støtter de streikende SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat i deres kamp for å unngå dårligere arbeidsvilkår. - Vi støtter pilotene i deres kamp for å beholde faste og hele stillinger. Forutsigbarhet for arbeid og fritid er viktig for alle arbeidstakere i Norge, sier NTL-leder John Leirvaag.

Anniken Huitfeldt vil si opp kontrakten med ISS

Vil si opp renholdskontrakten med ISS

Anniken Huitfeldt (A), leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, vil heve kontrakten med ISS om renhold i Forsvaret. - Vi har hevet andre kontrakter, blant annet i Tromsø og med renovasjonen i Oslo. Vi må gjøre alt vi kan for å heve også denne kontrakten. Nå hører vi at kvaliteten ikke er så god, så dette er noe av det første vi må gå løs på når vi tar over Forsvarsdepartementet, sier Huitfeldt til Fri Fagbevegelse.

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

NTL-dagen 2017

NTL-dagen rundt omkring i landet

NTL-dagen er dagen for lokal aktivitet i NTLs organisasjonsledd og på arbeidsplassene rundt omkring i landet. Her kan du se bilder fra årets NTL-dag.

Kurs

Spennende konferanse: Når HR møter IA

Hvordan påvirker målesystemer det norske arbeidslivet? Hvordan er det med de ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon? Hvordan går det med likestillingen i et arbeidsliv hvor kravene til at man skal være mer og mer «på» hele døgnet? Dette er noen av spørsmålene som tas opp på NTLs konferanse "Når HR møter IA" 25.-26. september på Sørmarka utenfor Oslo.

rettsak om oppsigelser i forsvaret

Rettsaken om oppsigelsen av renholderne i Forsvaret

Denne måneden gikk rettsaken om lovligheten av oppsigelsene av renholdere i etter outsourcingen av renholdet i Forsvarsbygg. NTL mener Forsvarsbygg ikke har gjort det de er pliktige til etter avtalen, å gjøre det de kan for å finne annet passende arbeid i virksomheten når arbeidsoppgavene forsvinner.