kjersti-barsok-f.jpg

Hastverkspreget behandling av ny tjenestemannslov

Regjeringen har sendt forskriften til den nye loven om statens ansatte ut på høring før loven er vedtatt. - 160.000 statsansatte blir skadelidende for en lov regjeringen kjører gjennom i all hast. Dette er en sak Stortinget burde ta seg tid til å behandle grundig, sier 1. nestleder i NTL Kjersti Barsok.

Mellomoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret 2017 er rett rundt hjørnet. NTL vil prioritere generelle tillegg, der alle sikres lønnstillegg. På nettsidene for årets tariffoppgjør vil du utover våren kunne følge mellomoppgjøret i de ulike tariffavtalene.

Julie Lødrup

Julie Lødrup blir NTLs kandidat til LO-ledelsen

NTLs kandidat til LOs ledelse er forbundssekretær Julie Lødrup (33). - Julie Lødrup vil bli et godt supplement til LO-ledelsen. Hun har høyere akademisk utdanning, et stort faglig og politisk engasjement og vil representere en yngre generasjon i LO. Sist, men ikke minst, har Lødrup en politisk erfaring som vi vet vil være viktig for å bidra til en god arbeidslivspolitikk i årene framover, sier NTLs leder John Leirvaag.

Utflytting av statlige virksomheter

Forslag om utflytting av statlige virksomheter

- Vær tett på endringene og de medlemmene som er berørt, og sørg for å kreve nok tid til medbestemmelse! Dette er oppfordring til tillitsvalgte i de virksomhetene i staten som omfattes regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Kurs Sørmarka

Husk søknadsfristen

NTLs kurs fra "Sceneskrekk til karisma" har søknadsfrist 28. april. Kurset er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender

March for science

Delta på vitenskapsmarsjen 22. april

NTL har sluttet seg til March for Science som er en markering for uavhengig forskning, kritisk tanke og fri forskningsformidling. Lørdag 22. april vil det være markeringer i Bergen, Bodø, Oslo, Tromsø og Trondheim samt i andre byer. Disse markeringene er knyttet sammen gjennom det nasjonale og internasjonale March for Science nettverket. Det er planlagt markeringer i 428 byer over hele verden. 

Hans-Christian Gabrielsen

LO: Ny lov svekker statsansattes uavhengighet

- Den nye loven om statsansatte svekker de ansattes rettigheter og uavhengighet, mener LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Tjenestemannsloven

Ny tjenestemannslov fratar statsansatte grunnleggende rettigheter

– Med forslaget om å fjerne tjenestemannsloven fortsetter regjeringen å rasere lovene som regulerer arbeidslivet. Nå er det de statstilsatte som rammes spesielt, sier NTLs nestleder Kjersti Barsok.

spekter.jpg

Spekters sentrale forhandlinger er ferdig

A-delen av årets lønnsforhandlinger i Spekter er ferdig forhandlet.  Alle i Spekter får 975 kroner i sentralt tillegg, og 2925 kroner i lavtlønnstillegg. Nå går lønnsoppgjøret videre til forhandlinger i den enkelte virksomhet, som kalles B-delsforhandlinger.

Universitetet i Bergen

Studium i forvaltningspolitikk for tillitsvalgte

LO Stat viderefører kurstilbudet Forvaltningspolitikk i samarbeid med Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette er et tilrettelagt kurstilbud for tillitsvalgte og medlemmer, og administreres av LO Stat. Kurstilbudet består av 3 organisasjonsfaglige kurs på til sammen 60 studiepoeng.