Kjersti Barsok

Statsbudsjettet: Offentlig sektor må styrkes, ikke høvles ned

- Vi deler ikke regjeringens syn på at det av hensyn til velferdsstatens framtid er nødvendig med denne strupingen av statlige virksomheter. Fem år med kuttpolitikk har svekket virksomhetene som skal tjene innbyggerne og sikre deres rettssikkerhet, velferd og trygghet. Det er ingen tvil om at regjeringens ABE-reform vil gi dårligere tjenester, sier 1. nestleder i NTL, Kjersti Barsok.

lm18.png

NTLs landsmøte 2018

På NTLs landsmøtenettsider kan du nå laste ned sakspapirene til landsmøtet. Etter hvert som representantene er valgt vil du også finne en oversikt over delegasjonene og programmet for landsmøtet.

lagmannsrettencascio.png

NTL-medlem Annett (66) vant over staten i retten

Annett Fuglesang nektet å bli med på lasset da arbeidsoppgavene hennes i Oslo ble overført til en annen statlig enhet i Stavanger. Lagmannsretten har nå gitt henne og en kollega rett i at de kunne kreve å få bli værende hos sin gamle arbeidsgiver. Det betyr at de slipper å flytte til Stavanger for å beholde jobben. LO-advokat Alexander Cascio har ført saken for de to NTL-medlemmene.

Bli medlem

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Blibøssebærernettside.png

NTL har bevilget 60 000 til årets TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. NTL oppfordrer alle som kan til å delta som bøssebærere søndag 21. oktober og gi støtte til det viktige arbeidet.  

Kjersti Barsok

NTL er svært kritiske til innholdet i ny sikkerhetsforskrift

Forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov er på høring. Det er viktig at de best kvalifiserte kan ansettes. Dette prinsippet vil svekkes med regjeringens forslag, sier 1. nestleder i NTL, Kjersti Barsok.

bokRuudaa.png

Ny bok: statlig økonomi for tillitsvalgte

Boken er nyttig for deg som er tillitsvalgt i staten, og gir innsikt i hvordan du både som tillitsvalgte og ansatt kan ha en aktiv rolle knyttet til statlig økonomistyring, offentlige anskaffelser og budsjettprosesser. Tillitsvalgte i NTL har bidratt med erfaringer fra egne virksomheter som er beskrevet i boken. 

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

John Leirvaag

Regjering uten kontroll over justispolitikken?

Retningsløse kutt i justissektoren fører til at antall henlagte saker øker. Straffbare forhold blir ikke fulgt opp. Har regjeringen mistet kontrollen over justispolitikken?, spør leder i NTL John Leirvaag, Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen og LO-sekretærAre Tomasgard i Dagbladet. 

dommerhammer.jpg

Ostehøvelkutt fører til oppsigelser i domstolene

Domstolen i Norge lider kraftig etter tre år med kutt som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa. Saksbehandlingstiden har økt og det har blitt mer bruk av strafferabatter. Nå er det lagt opp til enda flere kutt og det er varslet om oppsigelser. De tillitsvalgte og domstolsdirektøren er bekymret.  

forhandlinger.jpg

Økt godtgjørelse for særskilt arbeidstid ved folkehøgskolene

Særavtalen for undervisningspersonalet ved folkehøgskolene ble reforhandlet denne uken. Blant annet er godtgjørelsen for særskilt arbeidstid er økt.