Main
Vi er et av de største fagforbundene i LO med over 50.000 medlemmer.

Vi organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, studenter og lærlinger. Er du under 35 år har vi tilbudet NTL Ung.

Dette får du
Dette jobber vi med nå
Fokusområder i mai
Person
LØNNSOPPGJØR

Følg mellomoppgjøret 2021 her!

NTL og LO Stat forhandler for tiden i staten, Spekter, Virke og NHO.

Hva skjer

19.05.2021

Når sparing går på helsa løs: pandemi og beredskap

date 19.05.2021

deadline Påmeldingsfrist:

place Digitalt

19.05.2021

Medlemsnett: Grunnkurs

date 19.05.2021

deadline Påmeldingsfrist:

place Teams

26.05.2021

Webinar: Fjernledelse

date 26.05.2021

deadline Påmeldingsfrist:

place Digitalt

02.06.2021

Medlemsnett: NTL-meldinger

date 02.06.2021

deadline Påmeldingsfrist:

place Teams

Aktuelt
Temp image

Publisert: 12.05.2021

Nye regler: Nå står kampen om på hjemmekontoret

– For oss er det viktig å fokusere på arbeidsgivers ansvar knyttet til tilgang på utstyr, forsikringsordninger, arbeidstidsordninger, tiltak for psykososialt arbeidsmiljø. Særlig utstyr er viktig. Kjernen i et arbeidsforhold er at arbeidsgiver stiller med utstyr, lokaler og lønn. Arbeidstaker stiller med sin arbeidsinnsats og tid, sier NTLs forbundssekretær Guro Vadstein i en artikkel i Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen 10. mai.

Temp image

Kompetanse

Publisert: 11.05.2021

Webinar: Når sparing går på helsa løs: lunsjmøte om pandemiberedskap

Onsdag 19. mai 2021 11:30-12:30 skal vi diskutere pandemiberedskapen etter 8 år med høyreregjering. Fra Folkehelseinstituttet kommer Marc Gayorfar for å gi oss en oppdatering på hvordan det står til. Fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kommer Tuva Moflag (AP) og Kjersti Toppe (AP) 

Temp image

Statsbudsjettet

Publisert: 11.05.2021

Denne regjeringen er virkelig god på å skape og forsterke ulikhet, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

- Regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av ulike grupper under pandemien. For arbeidstakere ser det ut som krisa er over til juli og september, mens bedriftseierne skal få støtteordninger fram til 1. nov, og da fortsatt uten krav til utbyttebegrensninger. Dette er svært urimelig. Alle kompensasjonsordninger må forlenges så lenge pandemien varer, sier Barsok.

Temp image

Lønnsoppgjør

Publisert: 05.05.2021

Meklingsstart i staten: Et spørsmål om fordeling

- Vi i NTL er opptatt av at alle skal ha ei lønn de kan leve av, og alle skal sikres lønnsvekst over tid. Vi ser at de siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt og det er ikke ei utvikling vi liker. Skal vi komme ulikheten til livs er det viktig at lønnsoppgjørene brukes til å sikre rettferdig fordeling. Det som lå på bordet da det ble brudd i forhandlingene var ikke i nærheten av å endre på det så nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Meklingen i statsoppgjøret starter onsdag formiddag.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?