kurs13-kvad.jpg

Tariffkonferanse for staten i august

NTL inviterer til tariffkonferanser 18., 23. og 30. august for NTLere som skal delta på lokale lønnsforhandlinger. Siden det nå er to ulike hovedtariffavtaler i staten er det mange spørsmål knyttet til hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres. Dette vil bli tema på konferansene.

kjersti-barsok.jpg

Ny lov om statens ansatte gir svakere vern

NTL mener loven som skal erstatte tjenestemannsloven vil gi flere midlertidige tilsettinger og svakere stillingsvern. Lovforslaget går enda lenger enn Tjenestemannslovsutvalgets forslag og styrker arbeidsgiverinteressene ytterligere. NTL er svært kritiske i sitt høringssvar til den nye loven.  

klemetsen-stortinget.jpg

NTL i høring om langtidsplanen for Forsvaret

Leder i NTL Forsvaret Tom rune Klemetsen deltok idag i Utenriks- og forsvarskomiteens høring om langtidsplanen for Forsvaret sammen med representanter for andre LO-forbund. Klemetsen la i innlegget vekt på konsekvensene av privatisering i form av offentlig-privat samarbeid som foreslås i planen og tendensen til økende bruk av militære stillinger på bekostning av sivile.

mietinen-ordna-forhold-1024.jpg

Ny app viser bedrifter med ordna forhold

Handel og Kontor har laget en app som viser hvilke virksomheter rundt deg som har tariffavtale med forbundet. - Forbrukerne er bevisste, mange vil handle i butikker med ordnede forhold. Det er denne appen et svar på. Nå får forbrukerne en oppdatert oversikt over alle butikker i Norge med ordna forhold, sier HKs nestleder Bjørn Mietinen.

Husk søknadsfristen.

kurs15-kvad.jpg

NTLs kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd har søknadsfrist 26. august. Kurset er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds, og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender

Les mer (22.08.2016)

Norden på topp i fagforeningsmedlemskap

Folkehav_kvadrat.jpg

Ifølge tall fra OECD har lønnstakere i de nordiske landene lenge ligget på topp når det gjelder organisering i fagforeninger. Men andelen som organiserer seg, har gått ned over tid, skriver SSB på sine nettsider.

Les mer (04.08.2016)

Avinor-ansatte sa ja

fly.jpg

Resultatet av uravstemningen for NTLs medlemmer i Avinor og Avinor Flysikring viser et klart flertall for meklingsresultatet. Det betyr at lønnsoppgjøret er godkjent. 

Les mer (04.07.2016)

En desentralisert forvaltning - nærhet til tjenestene

John-Leirvaag-int.jpg

- Sentraliseringen av statlige arbeidsplasser gjør at tjenester flyttes lenger bort fra folk. Dette kan føre til at folk ikke får like muligheter og likeverdige tjenester. Færre statlige arbeidsplasser rundt om i landet gir et dårligere arbeidsmarked lokalt, og kan endre bosettingsmønstre, sier NTL-leder John Leirvaag i forbindelse med en ny NTL uttalelse.

Les mer (01.07.2016)

Omstillingskonferanser i september

kurs15-kvad.jpg

NTL arrangerer fire regional konferanser med opplæring i grunnleggende rettigheter og arbeidsmetodikk for håndtering av omstillingsprosesser.

Les mer (30.06.2016)

Riksrevisjonen med hard kritikk av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Nettverkmot svartøk_210616_nett.jpg

NTLs nettverk mot svart økonomi hadde møte samtidig som Riksrevisjonen la frem rapporter om satsingen mot arbeidslivskriminalitet og etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser.

Les mer (21.06.2016)

NTLs pensjonsundersøkelse

- Det er bred politisk enighet i de nordiske landene at pensjon skal være noe alle har tilgang til og at det skal ha en omfordelende effekt. Det er imidlertid uenighet om nivå på pensjon og den omfordeling som ønskes gjennom pensjonsfordelingen, sa John Hippe da han gikk igjennom de viktigste grunnprinsippene i utviklingen av pensjonsordningene på NTLs landsstyremøte i Kristiansund torsdag.

Les mer (10.06.2016)

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter