Main
Vi er et av de største fagforbundene i LO med over 50.000 medlemmer.

Vi organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, studenter og lærlinger. Er du under 35 år har vi tilbudet NTL Ung.

Dette får du
Dette jobber vi med nå
Fokusområder i august
Person
KORONAVIRUS

Info om permittering, personalsaker, arbeidstid og arbeidsforhold ved hjemmekontor, lønnsoppgjøret og forsikringsordningene.

Hva skjer

27.08.2020

Tariffkonferanse for spekterområdet

Facebook 27.08.2020 - 04.08.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Teams

12.10.2020

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

Facebook 12.10.2020 - 15.10.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

02.11.2020

Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II)

Facebook 02.11.2020 - 04.11.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

09.11.2020

Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)

Facebook 09.11.2020 - 11.11.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

Aktuelt
Temp image

Statsbudsjettet

Publisert: 27.07.2020

Omfattende konsulentbruk i staten handler om politikk

– Det er ikke tvil om at det å tilrettelegge for omfattende bruk av konsulenter og private aktører i offentlig sektor er et klart politisk valg, sier hun i mandagens utgave av Klassekampen. 

Temp image

Forbundslederspalte

Publisert: 10.07.2020

God grønn og bærekraftig sommer!

Debattene om alle korona-krisetiltakene på forsommeren har vært mange og viktige. Ikke minst har den generøse tiltakspakka til oljenæring bidratt til debatt. Litt tidligere i vår var vi i NTL og 14 fagforeninger og miljøorganisasjoner sammen om et opprop der vi krevde at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir flere norske klimajobber. Dette skriver forbundsleder Kjersti Barsok i forbundslederspalta i NTL-magasinet. 

Temp image

Privatisering

Publisert: 09.07.2020

Ikke privatiser rettsstaten

I dag har NTL ett innlegg om fangetransport på trykk i Klassekampen. I Politimeldingen vil regjeringen gi private aktører politioppgaver. Våre erfaringer fra tidligere privatisering av fangetransport, viser at dette ikke er en god løsning. Det blir dyrere, har ikke god nok fleksibilitet og gir dårligere effektivitet. Det gir også en hel rekke med andre effekter som ingen vil ha.

Temp image

Utdanning og forskning

Publisert: 09.07.2020

Forlengelse for stipendiater ved UiO

På grunn av koronakristen var det mange av stipendiatene som opplevde vanskeligheter med å kunne gjennomføre planlagt forskningsarbeid ved Universitetet i Oslo. NTL UiO fikk løftet saken til arbeidsgiver sammen med de andre fagforeningene og i apri 2020l oppnådde de forlengelse for alle stipendiater som hadde fått forsinket arbeidet sitt på grunn av pandemien. 

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?