Kurs

NTL-kurs i 2020

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

NTL-medlemmer1

Bli medlem i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Ferie

LOfavør reiseforsikring 2020

Når kommer reisekortet? Kan jeg får reisekort på mobilen? Ikke fått faktura? Fått faktura du ikke skal ha? Bestille eller avbestille reiseforsikringen? Lurer du på noe av dette, så les videre.

LOfavør Boliglån

LOfavør boliglån

LOfavør lanserer nå det nye boliglånet for LO-medlemmer med en av Norges desisert laveste renter for førstehjemslån og svært god rente også for andre boliglån. Trykk deg inn og les mer på LOfavør sine nettsider og ta kontakt med LOfavør for mer informasjon eller for å flytte lånet ditt. 

steinar fuglevaag_fotograf Sidsel Hjelme.jpg

Hva skjer med særalderspensjonen nå?

Onsdag 12. februar skulle være dagen som avsluttet en lang prosess med omlegging av særalderspensjonen for rundt 200.000 offentlig ansatte. Dette er yrkesgrupper som har ekstra store belastninger eller spesielle krav til stillingen, som gjør at de ikke kan jobbe til vanlig pensjonsalder. Vår fagforeningskollega og pensjonsekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, svarer i Frifagbevegelse. 

blinderbiblio.png

LO imot forslaget om å avskaffe rektor som styreleder

I en offentlig utredning foreslås det en ny ledelsesmodell for universitetene og høyskolene. Flertallet vil at Kunnskapsdepartementet skal utpeke ett av de eksterne styremedlemmene til å være styrets leder. Mindretallet foreslår å videreføre dagens ordning der rektor er styrets leder. - LO støtter mindretallet og vil at rektor være styrets leder, sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup. Det vil sikre faglig ledelse i styringen av universitetene og høyskolene, og sikrer en styreleder med grunnleggende innsikt i universitets- og høyskolesektorens egenart og legitimitet fra de ansatte og studentene ved institusjonen.

Brudd i forhandlinger om særaldersgrenser

Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke har vilje til å sikre pensjonsnivået for offentlig ansatte i stillinger med særlig store belastninger eller høy risiko og som derfor har særaldersgrense. Dette er rett og slett for dårlig og skuffende av regjeringen, sier Kjersti Barsok.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Mål_i _tåke.jpeg

Tariffpolitisk uttalelse 2020

Uttalelsen ble vedtatt av NTLs landsstyre 6. februar 2020. Alle NTL-tillitsvalgte som skal forhandle for medlemmene i årets tariffoppgjør skal ta utgangspunkt i uttalelsen når de skal forhandle. 

Stortinget280120 (002).png

Statped og kompetansebygging i kommunen

Siden Statped skal omstilles er det viktig at det sette av ekstra midler og at kompetansebygging i kommunene ivaretas. Dette for å unngå å ramme barn og unge som mer enn de fleste andre er avhengig av forutsigbare og langsiktige tjenester, understreket Camilla Lyngar i NTL Statped. Hun stilte på høringen i Stortingets utdannings- og forskningskomité og Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, sammen med forbundssekretær Thomas Sandvik.

IT-drift

NTL støtter Attacs opprop mot Datahandelsavtalen

Norge forhandler for tiden om en Datahandelsavtale i WTO. Det foreslåtte regelverket vil bygge opp om teknologiselskapenes dominans og monopol. Selskapene vil ikke lenger kunne bli bremset av nasjonale reguleringer på datainnhenting. NTL støtter Attacs opprop mot Datahandelsavtalen.