Kjersti Barsok

Ny lov om statens ansatte vedtatt: Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti raserer arbeidsvilkårene for statstilsatte

Høyre, Frp, Venstre og KrF vedtok i Stortinget 15. juni 2017 ny lov om statens ansatte mot stemmene til representantene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Mindretallet avviste lovforslaget og kom med sterk kritikk av lovens innhold og prosessen fram mot vedtaket. NTL har vært svært kritiske til loven og vedtok en uttalelse på landsstyremøte.

artikkelbilde_noenvalgerviktigere.png

NTL-dagene 2017 i uke 35 og 36: Stortingsvalget

NTL-dagen er organisasjonsleddenes egen dag, og markeres rundt omkring i landet på den enkelte arbeidsplass i perioden 28. august – 11. september. Dette er en fin anledning til å synliggjøre NTL med stand, seminar, frokost eller lunsjmøte.

Stortingsvalget i 2017 er svært viktig for NTL og vi legger til rette for dette som tema på NTL-dagen. Politikken regjeringen fører får store konsekvenser for NTLs medlemmer både som arbeidstakere og som innbyggere. NTL vil jobbe aktivt for å bidra til debatt blant medlemmene for å få flest mulig til å bruke stemmeretten.

Falck Fase 3_nettsideformat.png

Streikefare ved Bodø lufthavn

Lønnsoppgjøret for ansatte i Falck Brann og Redningstjeneste ved Bodø lufthavn har brutt sammen. Nå havner LO Stat og Spekter i mekling for de 19 ansatte ved flyplassen. En eventuell streik vil ramme sommertrafikken. - Vi aksepterer ikke at ansatte i brann- og redning i Falck skal tjene langt under ansatte på andre flyplasser i Norge, sier Tor-Erik Granum i Norsk Tjenestemannslag, hvor de ansatte er medlemmer.

Utflytting av statlige virksomheter

Forslag om utflytting av statlige virksomheter

- Vær tett på endringene og de medlemmene som er berørt, og sørg for å kreve nok tid til medbestemmelse! Dette er oppfordring til tillitsvalgte i de virksomhetene i staten som omfattes regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Marc Gayorfar

Svekket ansettelsesvern med ny lov

Folkehelseinstituttet nedbemanner, og 1. juli trer den nye loven om statens ansatte i kraft. - Den nye loven gjør det lettere å si opp statsansatte enn andre i norsk arbeidsliv. Den svekker også rettssikkerheten for dem som sies opp i staten ved at de ikke lenger kan gå til domstolen for å prøve om oppsigelsen er saklig, sier leder av NTL Nasjonalt Folkehelseinstitutt Marc Gayorfar til Dagsavisen.

John Leirvaag

Flyttingen av FUG og FUB er en dårlig beslutning

- Siden Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen i deres daglige virksomhet har mye myndighetskontakt, vil det være vanskelig å drive dette effektivt fra Bø. Det har også personlige omkostninger for de som jobber der, og de må nå vurdere om de og familier skal flytte fra Oslo. Dette er ikke greit, sier NTL-leder John Leirvaag. 

Linn Herning

Velferdsprofitt som valgkampsak

Velferdsprofitørene blir en viktig valgkampsak. Velferdsprofitørene er det synlige uttrykket for mange år med privatiseringspolitikk. Det går nesten ikke en dag uten at det kommer en sak som bekrefter det vi mener om velferdsprofitt, og et stort flertall i befolkningen er enige med oss, sa For Velferdsstatens Linn Herning på NTLs landsstyremøte onsdag.

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Teige og Skodjevåg

To nye forbundssekretærer i NTL

NTLs forbundsstyre valgte i sitt møte 12. juni 2017 Kirsten Helene Teige og Sven Ivar Skodjevåg til forbundssekretærer i NTL. Teige skal jobbe i samfunnsavdelingen, og Skodjevåg skal jobbe i studie- og organisasjonsavdelingen.

Nasjonalgalleriet

Enighet i Virke-HUK

NTL og Virke er enige i mellomoppgjøret i HUK-området. Rammen for oppgjøret er i tråd med staten og KS. Det settes av potter til lokale forhandlinger på 0,8 og 0,9 prosent i de ulike landsoverenskomstene i tariffområdet.

Julie Lødrup

Julie Lødrup (33) fra NTL ble valgt til førstesekretær i LOs ledelse

Vi er svært fornøyd med at Julie Lødrup nå går inn i LOs ledelse. Hun har universitetsutdanning, kunnskap om offentlig sektor og vil representere en yngre generasjon i LO. Lødrup har en politisk erfaring og et engasjement til å drive arbeidslivspolitikken fremover, sier NTLs leder John Leirvaag.