john-leirvaag.jpg

- Nok er nok!

I budsjettet det nå er enighet om gir stortingsflertallet med den ene hånda mens de tar fra de samme virksomhetene med den andre hånda. Regjeringen skryter av satsingene sine, samtidig som de ikke ser at de samme virksomhetene får store kutt i driftsbudsjettene. Budsjettforliket fører til at flere viktige budsjettposter styrkes, men det er skuffende at det nok en gang er driften av de statlige virksomhetene og de ansatte som betaler for enighet i budsjettforhandlingene, sier forbundsleder John Leirvaag om budsjettforliket.

IT-drift

eForvaltningskonferansen 2018

Hvilken betydning har geografisk nærhet og det personlige møtet i offentlig forvaltning? Hvordan kan små kommuner bruke teknologi til å kompensere for manglende egen ekspertise? Og er New Public Management-ideene fortsatt like levende i vår tid? Dette er blant spørsmålene som reises på eForvaltningskonferansen 12.-13. februar 2018 i Oslo Kongressenter. Det er fortsatt noe penger igjen til å søke støtte til deltagelse fra NTL, her gjelder førstemann til mølla.

statsbudsjett.jpg

Følg NTLs arbeid med statsbudsjettet

NTL sender innspill til og deltar i høringsmøtene i de ulike stortingskomiteene i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kuttene i statlige virksomheter har vært en hovedsak i høringene:
- Statlige virksomheter må redusere bemanning og aktivitet, samtidig som de er midt i krevende omstillinger. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) går ut over kvaliteten på tjenestene. NTL ber derfor Stortinget om å gå bort fra denne typen flate ostehøvelkutt og heller øke budsjettene i tråd med den generelle lønns og prisveksten. 

Bli medlem i NTL!

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

John Leirvaag

Oppfordrer til ny beslutning om regjeringskvartalet

Beslutningen om nytt regjeringskvartal nå er åpnet igjen med ny regjeringserklæring. - Vi håper det betyr at det nå kan være mulig å få et regjeringskvartal som er bedre for Oslo -og bedre for de ansatte. Vi oppfordrer nå alle til å løfte denne diskusjonen på nytt,  sier John Leirvaag, leder i NTL.

Ny lov for statsansatte - dagskurs for tillitsvalgte og medlemmer i ansettelsesråd

I samarbeid med LO Stat inviterer NTL tillitsvalgte og medlemmer som sitter i ansettelsesråd/som deltar i ansettelsesprosesser til opplæring i ny lov om statens ansatte. Kurset gir rett til tjenestefri med lønn jf Hovedavtalen i staten § 39/40. Er du i målgruppa? Da bør du melde deg på det kurset som er nærmest ditt bosted.

heidi-h-sorli-kvad.jpg

Ny veiledning for personreglement i Staten

- I tillegg til å sette seg inn i det nye regelverket, må våre lokale tillitsvalgte i staten forhandle med arbeidsgiver om nytt personalreglement. Det vil være en ny erfaring for mange. Som hjelp på veien har vi nå laget en veiledning, sier forbundssekretær Heidi Hoksnes Sørli.  

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Kurs Sørmarka

Gratis NTL-kurs med søknadsfrist i februar

Organisasjonsstyrke, tillit og likestilling er tema for NTL-konferansen 14 - 16 mars. På våre gode forhandlingskurs får du kunnskapen du trenger for å stå trygt gjennom forhandlinger. Meld deg på i februar for å bli kunnskapsrik i mars!

kurs3-f.jpg

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er klar. På grunn av hackerangrep mot materiellbestillingstjenesten Web2Print i jula er den ikke å få bestilt i trykt format ennå, men du kan laste ned både som vanlig pdf og trykkeklar versjon med skjæremerker hvis du trenger det.

janwerner2.jpg

Minneord om Jan Werner Hansen

Tidligere forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag Jan Werner Hansen døde den 27 desember 2017, 78 år gammel. Han bisettes i Bøler kirke tirsdag 9. januar kl. 10.00.