Main
Vi er et av de største fagforbundene i LO med over 50.000 medlemmer.

Vi organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, studenter og lærlinger. Er du under 35 år har vi tilbudet NTL Ung.

Dette får du
Dette jobber vi med nå
Fokusområder i juli
Person
KORONAVIRUS

Info om permittering, personalsaker, arbeidstid og arbeidsforhold ved hjemmekontor, lønnsoppgjøret og forsikringsordningene.

Hva skjer

12.10.2020

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

Facebook 12.10.2020 - 15.10.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

02.11.2020

Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II)

Facebook 02.11.2020 - 04.11.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

09.11.2020

Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)

Facebook 09.11.2020 - 11.11.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

30.11.2020

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

Facebook 30.11.2020 - 02.12.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

Aktuelt
Temp image

Forbundslederspalte

Publisert: 10.07.2020

God grønn og bærekraftig sommer!

Debattene om alle korona-krisetiltakene på forsommeren har vært mange og viktige. Ikke minst har den generøse tiltakspakka til oljenæring bidratt til debatt. Litt tidligere i vår var vi i NTL og 14 fagforeninger og miljøorganisasjoner sammen om et opprop der vi krevde at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir flere norske klimajobber. Dette skriver forbundsleder Kjersti Barsok i forbundslederspalta i NTL-magasinet. 

Temp image

Privatisering

Publisert: 09.07.2020

Ikke privatiser rettsstaten

I dag har NTL ett innlegg om fangetransport på trykk i Klassekampen. I Politimeldingen vil regjeringen gi private aktører politioppgaver. Våre erfaringer fra tidligere privatisering av fangetransport, viser at dette ikke er en god løsning. Det blir dyrere, har ikke god nok fleksibilitet og gir dårligere effektivitet. Det gir også en hel rekke med andre effekter som ingen vil ha.

Temp image

Utdanning og forskning

Publisert: 09.07.2020

Forlengelse for stipendiater ved UiO

På grunn av koronakristen var det mange av stipendiatene som opplevde vanskeligheter med å kunne gjennomføre planlagt forskningsarbeid ved Universitetet i Oslo. NTL UiO fikk løftet saken til arbeidsgiver sammen med de andre fagforeningene og i apri 2020l oppnådde de forlengelse for alle stipendiater som hadde fått forsinket arbeidet sitt på grunn av pandemien. 

Temp image

Privatisering

Publisert: 06.07.2020

Arbeidstakere er ikke vernet godt nok ved privatisering

Høyesterett har konkludert med at renholderne som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS har mistet flere av sine helt sentrale rettigheter, som retten til særalderspensjon og offentlig AFP. - Vi er skuffet over resultatet. Dommen fra Høyesterett viser at norske lovgivere ikke har sørget for et tilstrekkelig godt vern for å ivareta ansatte som konkurranseutsettes, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?