Kjersti Barsok

Historisk dom gir renholderne i Forsvaret medhold

Renholderne som gikk fra Forsvaret til ISS får beholde særalderspensjonen og oppsigelsesfristen sin, men får ikke med seg AFP-opptjeninga. Det bestemte Borgarting lagmannsrett idag. - Dommen viser at arbeidsgiversiden har lagt seg på en for snever forståelse av hvilket vern loven gir arbeidstakere ved privatisering og konkurranseutsettelse, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

NTL-medlemmer1

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

Kurs Sørmarka

NTL-kurs i 2019

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

LOfavor-app.gif

Trenger du reiseforsikringsbevis?

Skal du ut og reise? Hvis du har kollektiv reiseforsikring gjennom NTL kan du bestille reiseforsikringsbevis fra LOfavør eller laste det ned i den nye LOfavør-appen. Last ned den nye appen idag!

kuttethtalostat.png

Bestill Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten 2018-2020, som er revidert pr. 1. mai 2019 kan bestilles helt gratis via vår web2print/fra nett til trykk-nettside. Den er nyttig å ha under forhandlinger og for hele styret på arbeidsplassen. Du må opprette eget brukernavn og passord når du bestiller.  
spanskeambassaden_fotografkaihovden.jpg

NTL stevner den spanske ambassade for retten

De ansatte ved Spanias ambassade har ikke fått feriepenger på flere år, og forbundet stevner ambassaden for retten. Lønna til de ansatte er svært lav og ligger mellom 230.000 og 270.000. - Den er også langt under fattigdomsgrensa som EU opererer med, sier forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag, Tove Helvik til NRK. 

fistbump-fb-rawpixel-804784-unsplash.jpg

Mellomoppgjøret i Virke HUK-området

Forhandlingene i Virke HUK-området ble gjennomført 20. juni med enighet om alle avtalene med unntak av landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenester, der forhandlingene er utsatt som følge av streiken i sykehussektoren.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

bankgarden.jpg

NTL på Arendalsuka 2019

NTL og de andre forbundene i LO er tilstede med arrangementer i Bankgården under Arendalsuka. I år har vi tre arrangementer i løpet av onsdag 14. og torsdag 15. august; ett debattmøte om ledelse og medbestemmelse i Staten, ett digitaliseringsseminar om lagring av offentlige data i samarbeid med Fagforbundet, og en klimavalgdebatt med Broen til framtiden. 

Svømming

Hjelmeng-utvalget – en misforstått analyse av offentlig sektor

- Hjelmeng-utvalget peker på fordelene ved offentlig organisering og kaller dem konkurransevridende, men overser de forpliktelsene det offentlige har, og rollen deres i samfunnet. Konsekvensen er å prise offentlige tjenester skyhøyt med EØS-avtalen som brekkstang, sa forbundssekretær Ingerid Marie Utvik da hun innledet om Hjelmeng-utvalgets rapport for NTLs landsstyre fredag.

renholdernelandstyret.jpg

Gratulerer med renholdernes dag!

I dag markerer NTLs landsstyre og fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere.  Renholderne gjør et arbeid som ofte er usynlig, – men det blir fort synlig dersom arbeidet ikke gjøres, eller ikke gjøres godt. Årets tema handler om arbeidstid og at renholdere vil bli sett. Usynliggjøringen av renholdernes arbeid påvirker ikke bare arbeidstiden men også folks holdninger til renholderyrket.