john-leirvaag.jpg

Skaper unødig uro i SSB

I NRK-programmet «Torp» 15. november gir tidligere direktør i Statistisk Sentralbyrå Christine Meyer inntrykk av at omorganiseringen innen SSB ikke innebar «store endringer». Dersom omorganiseringene som var skisserte var for småplukk å regne, ville sannsynligvis ikke SSB vært en bærende del av nyhetsbildet denne høsten.

70-årsjubileumsmarkering på Universitetet i Oslo

NTL 70 år!

NTLs 70-årsjubileum 1. november gikk ikke upåaktet hen og på mange arbeidssteder ble dagen markert med kake, verving og faglig påfyll.

statsbudsjett.jpg

Følg NTLs arbeid med statsbudsjettet

NTL sender innspill til og deltar i høringsmøtene i de ulike stortingskomiteene i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kuttene i statlige virksomheter har vært en hovedsak i høringene:
- Statlige virksomheter må redusere bemanning og aktivitet, samtidig som de er midt i krevende omstillinger. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) går ut over kvaliteten på tjenestene. NTL ber derfor Stortinget om å gå bort fra denne typen flate ostehøvelkutt og heller øke budsjettene i tråd med den generelle lønns og prisveksten. 

kurskalender-banner.jpg

Det beste i livet er gratis!

Spennende kurs i organisasjonskunnskap, forhandlingsteknikk og mange andre spennende temaer venter på deg i NTLs kurskalender

NTL i tidligere tider. Kilde: ArBArk

Tilbakeblikk ved 70-årsjubileet

I denne artikkelen fra NTL-magasinet kan du lese om NTLs historie fra oppstarten rett etter krigen og fram til idag, viktige kampsaker, store hendelser og ikke minst se artige bilder fra fagforeningshverdagen i en helt annen tid.

uib.jpg

Renholderne ved UiB beholder jobben

Da Coor vant anbudet om renhold ved UiB var de ikke forpliktet til å ta inn de som jobbet med renhold hos den foregående kontraktøren. Etter innsats fra de tillitsvalgte i NTL og NAF ved UiB har Coor gått med på å gjennomføre overtagelsen som en virksomhetsoverdragelse. - Det hadde vært mer naturlig å ha virksomhetsoverdragelse i kontrakten i utgangspunktet, sier leder i NTL UiB Jørgen Melve .

telefon

Medlemstelefonen stengt på onsdager denne vinteren

NTLs medlemstelefon for spørsmål om kontingentforhold, forsikringsordninger ogandre spørsmål knyttet til medlemskapet er vanligvis åpen mandag til fredag 09.00-15.00, men i perioden fram til 1. mars vil den være stengt på onsdager på grunn av arbeid med nytt medlemsregister.

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

klimadugnad.png

Bli med på Arbeidslivets Klimauke

Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» er en dugnad for å sette klimaengasjementet ut i konkrete tiltak. På nettsiden til kampanjen får du råd og tips til hvordan du kan få din virksomhet med på en klimadugnad. 

Kjersti Barsok

Hvordan står det til med den akademiske friheten?

- NTL er opptatt av at den akademiske friheten må ivaretas både på universitetene og høgskolene og i instituttsektoren. Vi ser at styringen er i dag i for stor grad overlatt markedsmekanismer og mål- og resultatstyring. Dette hemmer i stor grad den akademiske friheten, sa Kjersti Barsok, 1. nestleder i NTL ved åpningen av NTLs forskningspolitiske konferanse.

John Leirvaag

SSB: Bra det er besluttet å vente på Statistikklovutvalget

- Vi er glad for at Finansdepartementet nå har besluttet å avvente Statistikklovutvalgets innstilling og høringsrunder før videre omorganiseringer iverksettes. Hvem som har tillit til hvem er ikke det vi er opptatt av nå. Vi er opptatt av de ansatte og at de nå skal få ro til å gjøre jobben sin, sier NTL-leder John Leirvaag.