Main
Vi er et av de største fagforbundene i LO med over 50.000 medlemmer.

Vi organiserer alle arbeidstakere i staten og virksomheter med statlig tilknytning, studenter og lærlinger. Er du under 35 år har vi tilbudet NTL Ung.

Dette får du
Dette jobber vi med nå
Fokusområder i juli
Person
KORONAVIRUS

Info om permittering, personalsaker, arbeidstid og arbeidsforhold ved hjemmekontor, lønnsoppgjøret og forsikringsordningene.

Hva skjer

12.10.2020

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

Facebook 12.10.2020 - 15.10.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

02.11.2020

Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II)

Facebook 02.11.2020 - 04.11.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

09.11.2020

Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)

Facebook 09.11.2020 - 11.11.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

30.11.2020

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I)

Facebook 30.11.2020 - 02.12.2020

Facebook Påmeldingsfrist:

Facebook Sørmarka

Aktuelt
Temp image

Privatisering

Publisert: 06.07.2020

Arbeidstakere er ikke vernet godt nok ved privatisering

Høyesterett har konkludert med at renholderne som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS har mistet flere av sine helt sentrale rettigheter, som retten til særalderspensjon og offentlig AFP. - Vi er skuffet over resultatet. Dommen fra Høyesterett viser at norske lovgivere ikke har sørget for et tilstrekkelig godt vern for å ivareta ansatte som konkurranseutsettes, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Temp image

NTL mener

Publisert: 06.07.2020

Korona-krisen har vist at vi ikke kan ta offentlig sektor for gitt

skriver NTL-leder Kjersti Barsok i frifagbevegelse. Krisen har blottlagt vår avhengighet av en stat som evner å stille opp også i krisetider. Det er derfor et merkelig tidspunkt å foreslå kutt i staten.

Temp image

NTLs organisasjon

Publisert: 10.06.2020

Følg NTLs digitale landsstyremøte live!

Følg NTLs digitale landsstyremøte live på youtube! På dagsorden står blant annet den økonomiske situasjonen, tariffoppgjør, strategiplan, årsberetning og regnskap.

Temp image

Privatisering

Publisert: 10.06.2020

Renholdere fra Forsvarsbygg i Høyesterett

I tre dager, 9 -11. juni pågår rettsaken i Høyesterett som er avgjørende for de 61 renholderne som kom fra staten får beholde særalderspensjonen og sin offentlige AFP. Resultatet får stor betydning for privatisering i framtida. LO-advokatene har ført saken i retten for NTL.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?