John Leirvaag

Løsning i lønnsoppgjøret i staten

- Vi klarte å slå tilbake arbeidsgivers massive angrep på det statlige lønnssystemet. Staten ønsket i utgangspunktet å bare gi lokale tillegg i år og fjerne lønnstabellen. Gjennom forhandlingene har vi klart å beholde et generelt tillegg som treffer alle. Det er riktignok langt mindre til generelle tillegg enn det vi ønsket, men dette var det vi fikk til mot en veldig steil arbeidsgiver, sier John Leirvaag som en første kommentar om lønnsoppgjøret.

Mellomoppgjøret 2017

Mellomoppgjøret 2017

I mellomoppgjøret 2017 vil NTL prioritere generelle tillegg, der alle sikres lønnstillegg. På nettsidene for årets tariffoppgjør vil du utover våren kunne følge mellomoppgjøret i de ulike tariffavtalene.

Julie Lødrup

Julie Lødrup (33) fra NTL ble valgt til førstesekretær i LOs ledelse

Vi er svært fornøyd med at Julie Lødrup nå går inn i LOs ledelse. Hun har universitetsutdanning, kunnskap om offentlig sektor og vil representere en yngre generasjon i LO. Lødrup har en politisk erfaring og et engasjement til å drive arbeidslivspolitikken fremover, sier NTLs leder John Leirvaag.

Utflytting av statlige virksomheter

Forslag om utflytting av statlige virksomheter

- Vær tett på endringene og de medlemmene som er berørt, og sørg for å kreve nok tid til medbestemmelse! Dette er oppfordring til tillitsvalgte i de virksomhetene i staten som omfattes regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Kurs

Gode kurs med søknadsfrist i juni

NTL-kursene retorikk og formidling, arbeidsrett, organisasjonskunnskap og strategikurs for ledere av lokale forhandlinger har kursdager på Sørmarka i august og september. Det er helt gratis for NTL-medlemmer. Planlegg å høste kunnskap etter sommeren allerede nå.

To ledige verv som forbundssekretær i NTL

Ved forbundskontoret er det to ledige verv som forbundssekretær. Det ene vervet et tilknyttet samfunnsavdelingen som arbeider med faglig og politisk påvirkning, forvaltningsutvikling og samfunnspolitikk, herunder høringer, utviklings- og utredningsarbeid, internasjonalt arbeid. Det andre vervet vil knyttes til en av avdelingene på forbundskontoret. Kandidatene må foreslås av et organisasjonsledd.

Tjenestemannsloven

Frokostmøte: Ny tjenestemannslov på trappene

Ny tjenestemannslov ligger til ekspressbehandling i Stortinget. Samlet vil forslagene bety en vesentlig svekkelse av tjenestemennenes stillingsvern, også sammenlignet med arbeidstakere utenfor staten. På NTLs frokostmøte 16. mai kl 08.00 på Kulturhuset i Oslo kan du høre mer og være med på debatten!

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

plakat1mai.JPG

Delta på 1. mai og bidra gjerne i 1. mai aksjonen til Norsk Folkehjelp

Vi oppfordrer alle til å delta på lokale arrangementer på 1. mai. LOs distriktskontor har god oversikt over arrangementer og det som skjer. På forbundskontoret i Oslo gjør vi klare plakater om tjenestemannsloven og har åpen lunsj for NTL-medlemmer i 8 etg. i LO Stat-bygget etter toget. NTL har bevilget 75 000 kroner til Norsk Folkehjelp sin 1. mai-aksjon som går til støtte til det Palestinske folk.

Medlemsdebatten-nettbanner-800x473.jpg

Faste jobber, bekjempe arbeidsløshet og pensjon er de viktigste politiske sakene for våre medlemmer

LO har spurt medlemmene om hvilke politiske saker som er viktigst for dem. Nesten 100 000 medlemmer har svart, og av disse er 8100 NTL medlemmer. Faste jobber, økt innsats mot arbeidsløshet, sykelønn og pensjon er de viktigste politiske sakene for våre medlemmer viser undersøkelsen. Nå skal LO be om svar på hva de politiske partiene mener om de viktigste politiske sakene.

kjersti-barsok-f.jpg

Hastverkspreget behandling av ny tjenestemannslov

Regjeringen har sendt forskriften til den nye loven om statens ansatte ut på høring før loven er vedtatt. - 160.000 statsansatte blir skadelidende for en lov regjeringen kjører gjennom i all hast. Dette er en sak Stortinget burde ta seg tid til å behandle grundig, sier 1. nestleder i NTL Kjersti Barsok.