Kurs Sørmarka

Alle NTLs kurs for 2019 er klare i vår kursportal!

Vil du bli bedre på; forhandlinger og avtaleverk, kommunikasjon, verneombudsrollen, arbeidsrett, styrearbeid, inkluderende arbeidsliv, å holde innlegg fra talerstol, arbeidstid og turnus, personal- og lederutvikling, omstillinger, lønnsforhandlinger, medbestemmelse og tillitsvalgtsarbeid? Kursene er helt gratis for NTL-medlemmer, og de fleste holdes på Sørmarka utenfor Oslo. Kunnskap er makt heter det, så husk å meld deg på via vår kursportal.

lm18.png

Alt fra NTLs landsmøte

På landsmøtenettsidene kan du gjenoppleve innleggene fra talerstolen i opptak og dele dem i sosiale medier. Du finner også vedtak, sakspapirer og oppsummeringer av mange av debattene, og valgene av ledelse, forbundssekretærer og besluttende organer.

 

Prinsipp- og handlingsprogram

Bli kjent med NTLs nye prinsipp- og handlingsprogram!

Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs viktigste politikkdokument, og i denne presentasjonen kan du bli kjent med innholdet i programmet for 2019-22, som ble vedtatt på landsmøtet i november 2018. Programmet fastslår NTLs prioriterte satsingsområder og faglige krav til medbestemmelse i arbeidslivet, personalpolitikken og lønns- og tariffpolitikken.

Bli medlem

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

soldater-fb-anna-ogiienko-417999-unsplash.jpg

Ingen privatisering av Hærens verksteder

Forsvaret vil likevel ikke privatisere Hærens verksteer i Bardufoss og Elverum, etter at NTL og de andre fagforeningene kritiserte forslaget. Verkstedene overføres istedet til Forsvarets logistikkorganisasjon.

fistbump-fb-rawpixel-804784-unsplash.jpg

Arbeidet med særaldersgrenser

Denne uken signerte hovedsammenslutningene og Arbeids- og sosialdepartementet avtale om midlertidige regler for særalderspensjon for de som er født fra og med 1963 og som kan gå av etter 85-års reglene fra 1.1.2020. (60 års særaldersgrense). Avtalen avgrenser seg til pensjon fram til fylte 67 år. Partene vil utrede øvrige spørsmål knyttet til pensjon for stillinger med særaldersgrense i 2019 med frist for å avtale regler om dette 1. november 2019.

Svart økonomi

Meld deg på svart økonomikonferansen 2019!

Påmeldingen til svart økonomikonferansen 2019 er nå åpnet. Er den nye arbeidslivskriminaliteten digital og høyteknologisk? Vi tar for oss Amazons mulige inntog i Norge, rettsløshet for arbeidstakere i norske farvann, fremveksten av løsarbeidersamfunnet, mens riksadvokat Tor-Aksel Busch spør om etatene er reaktive.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

laptoparbeid

Nytt hurtigsøk på medlemsnett: yrkesaktive

I medlemslistefunksjonen på medlemsnett kan du nå enkelt skille ut de yrkesaktive fra resten ved hjelp av det nye hurtigsøket for yrkesaktive. Dermed slipper du å gjøre utvalg på medlemskategori manuelt. Prøv det på medlemsnett idag!

IT-drift

eForvaltningskonferansen 2019

eForvaltningskonferansen 2019 foregår 11.-12. februar 2019 på Oslo Plaza. Årets tema er personvern, kontraktsutsetting og styringsrett. Hvordan organiseres IKT-arbeidet i din virksomhet? Bli med på konferansen og stå bedre rustet i spørsmål knyttet til IKT på arbeidsplassen! NTL har en egen søknadsordning for støtte til deltagelse på konferansen.

Fredrik-Oftebro.jpg

Nytt sentralt varslingsutvalg i NTL

Forbundsstyret har nedsatt et nytt sentralt varslingsutvalg for uønskede hendelser i NTLs organisasjon. - Jeg håper de som har behov for det tar kontakt med oss, sier utvalgsleder Fredrik Oftebro.