John-Leirvaag-int.jpg

Statsbudsjettet 2017: NTL: Regjeringa tar fra kommende generasjoner

Regjeringen kommer med nok et forslag til statsbudsjett hvor de tar fra kommende generasjoner i form av færre jobber, dårlig klimapolitikk og færre fellesskapsløsninger.

Ragnar-Boe-Elgsaas-int.jpg

NTL vil ha Ragnar Bøe Elgsaas som ny leder i LO Stat

- LO Stat står nå overfor en lang rekke utfordringer, både i staten og Spekter. Den nye lederen vil få hovedansvaret for LO Stats arbeid med utviklingen av lønnssystemet i staten, og for å ivareta medlemmenes tariffestede pensjonsordninger. Dette er utfordringer for brede grupper i LO Stat. Det er derfor viktig at den nye lederen representerer bredden av medlemmene, sier John Leirvaag, forbundsleder i NTL. Forbundsstyret sendte i dag over sine forslag til valgkomiteen i LO Stat.

forhandlinger-1000.jpg

Klar for høstens lokale forhandlinger? Ta NTLs nettkurs!

Med dette digitale lynkurset kan du raskt sette deg inn i de viktigste endringene i forhandlingsordningen etter vårens tariffoppgjør i staten, hva man bør forberede seg på og hva det er fort gjort å glemme. Lurer du på mer kan du også laste ned NTLs mer omfattende veileder om lokale forhandlinger i staten.

flaggskip-1024.jpg

Kollektiv Hjem-forsikringen er blitt enda bedre

LOfavør Kollektiv Hjem har vært de LO-organisertes felles innboforsikring siden 1967. Det siste året har forsikringen blitt utvidet til også å gjelde ID-tyveri, samt at det ved store skader ikke blir fratrekk for alder på innboet. Forsikringen dekker dermed nå de faktiske kostnadene ved å kjøpe nytt, noe ingen andre innboforsikringer tilbyr.

Husk søknadsfristen.

kurs15-kvad.jpg

Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I), Arbeidsrett for ledere med personalansvar og Møteledelse har søknadsfrist 28. oktober. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender

Les mer (24.10.2016)

Statsbudsjettet 2017: NTL deltar i komitehøringer

høring statsbudsjett.JPG

NTL deltar fram til 28. oktober på mange komitehøringer i forbindelse med neste års statsbudsjett. Noen ganger møter NTL alene, andre ganger sammen med LO og andre LO-forbund. På torsdag møtte en samlet LO-delegasjon i justiskomiteen. 

 

Les mer (14.10.2016)

Ledig vikariat som web- og IKT-rådgiver

tastatur-kvad.jpg

Er du flink til å sette deg raskt inn i nye IT-systemer? Er du god til å se nye arbeidsmetoder på en digitaliserende arbeidsplass? Er du samfunnsengasjert og har lyst til å jobbe i en fagforening? Søk på det utlyste vikariatet som web- og IKT-rådgiver i NTL!

Les mer (13.10.2016)

Avtaleopprettelse med Falck på Bodø Lufthavn må til mekling

fly.jpg

Det er brudd i forhandlingene mellom NTL og Falck om tariffavtaleopprettelse for brann- og havaritjenesten ved Bodø lufthavn, som er satt ut på anbud fra Avinor. NTL krever lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsordninger på linje med det som gjelder på andre flyplasser i Norge. Det er stor avstand mellom partene, og tariffavtaleopprettelsen går nå til mekling.

Les mer (13.10.2016)

Meld deg på Skandinavisk Velferdskonferanse!

firkantasvk16.jpg

14. - 15. november 2016 i Oslo er det Skandinavisk Velferdskonferanse. Der vil det være debatter om; styring av offentlig sektor, velferdsprofitørene, utviklingen i arbeidslivet, internasjonal handel og klimaomstilling – og ikke minst  alternativer, løsninger, strategier og målsettinger. Det kommer innledere fra Danmark, Sverige og Norge – men også noen innledere fra den globale scenen.

Les mer (07.10.2016)

Gratis NTL kurs med søknadsfrist i oktober.

kurs15-kvad.jpg

Tillitsvalgtskonferanse for unge tillitsvalgte, Kurs for verveansvarlig, Regnskap, budsjett og økonomiforståelse, NTL-skolen trinn I, Arbeidsrett for ledere og Møteledelse har søknadsfrist i oktober. Kursene er gratis for NTL-medlemmer. Dvs. at reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

NTLs kurskalender 

Les mer (30.09.2016)

Fafo: Dårligere vilkår for ytring og varsling i staten

john-leirvaag-regjeringskvartalet-kvad.jpg

Fafo-undersøkelse viser at arbeidstakere i offentlig sektor vurderer sine muligheter til å ytre seg offentlig som dårligere enn ansatte i privat sektor.  - Resultatene viser at vernet for ytring og varsling arbeidstakere har gjennom grunnloven og arbeidsmiljøloven ikke praktiseres godt nok på statlige arbeidsplasser i dag, sier NTL-leder John Leirvaag.

Les mer (29.09.2016)

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter