Mekling-i-staten-2019

04.30: Det mekles på overtid i oppgjøret i staten

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt (natt til fredag 24. mai), men det mekles nå på overtid. Blir det ikke enighet går 4000 ansatte i staten ut i streik. – Jeg er alltid optimist når vi går inn i mekling og målet er å finne en løsning, sa leder i LO Stat Egil André Aas ved meklingsåpningen 22. mai.

NTL-medlemmer1

Bli med i NTL!

Melder du deg inn i NTL blir du med og jobber for et bedre arbeidsliv og et mer rettferdig samfunn. Sammen med gode kollegaer kan du sørge for at deres interesser som ansatte blir tatt hensyn til. NTL er et fellesskap der alle bidrar til å skape den tryggheten det er godt å ha når man opplever problemer i arbeidsforholdet.

fagligfrokost.jpg

Frokostmøte om Hovedavtalen i staten 6. juni

NTL inviterer til faglig frokostmøte om medbestemmelse og Hovedavtalen i staten torsdag den 6. juni 2019, kl. 08.30 - 10.00 i Oslo. Hovedavtalen skal reforhandles mellom partene høsten 2019. På frokostmøtet får vi en gjennomgang av Hovedavtalens betydning politisk og historisk med Roar Eilertsen fra de Facto, og det blir tid til debatt og diskusjon etter innledningen.

streikevakter-b.jpg

Følg årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2019 er i gang, og det betyr forhandlinger, mekling, streikeforberedelser og kanskje også streik. På tariffsidene kan du følge med på hva som skjer i årets tariffoppgjør.

regjeringskvartalet sett fra Youngstorget. Foto: Statsbygg/TeamUrbis

Alle fagforeningene samstemte: Stortinget bør unngå tidenes byggetabbe

- Planen for et nytt regjeringskvartal behandles i disse dager. Vi tillitsvalgte som organiserer dem som skal jobbe i det nye departementsfelleskapet, er bekymret. Planene som nå foreligger, må omarbeides og revurderes slik at vi unngår at ett av de største byggeprosjektene i moderne tid ikke samtidig blir tidenes største byggetabbe skriver fagforeningene i departementene; NTL, Unio, Parat og Akademikerne.

Ellen-f.png

Ikke legg ned regionale studiesteder

NTL mener det er viktig å sikre desentralisert utdanning og kompetanse. Vi har både i budsjetthøringer på Stortinget og i innspill til regjeringen advart mot at strukturreformen ville føre til sentralisering. Fusjonstvangen i sektoren går nå ut over muligheten for at folk kan få en utdanning i nærheten av der de bor, sier Ellen Dalen 2. nestleder i NTL. 

Riksmekler.jpg

Hvorfor må det være så hemmelig?

Meklingen i statsoppgjøret nærmer seg fristen ved midnatt i dag. Det jobbes intenst for å finne en løsning. 2000 medlemmer i LO Stats forbund forbereder seg på konflikt fra fredag morgen. Og ingen av dem vet hva som foregår inne hos Riksmekleren. Frustrerende? Sikkert. Men det er gode grunner til at det må være slik.

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Streik

Mulig streik i staten - hva gjør jeg hvis jeg er tatt ut i streik?

En eventuell streik i staten kan starte tidligst fredag 24. mai fra arbeidsdagens begynnelse. Hvis du er tatt ut i streik møter du opp på utenfor arbeidsplassen og tar kontakt med din tillitsvalgte. Er du ikke tatt ut i streik skal du møte på arbeid som normalt. I denne nyhetssaken finner du mer informasjon om den praktiske gjennomføringen av en eventuell streik i staten.

soldater-fb-anna-ogiienko-417999-unsplash.jpg

Krever ny organisering av renholdet i Forsvaret

NTL og de andre fagforenigene i Forsvaret krever i et brev til Forsvarets ledelse endringer i organiseringen av renholdet. - Medlemmer og vernetjenesten klager i dag over at ordningen er byråkratiserende, lite fleksibel og at sikkerheten ikke godt nok er ivaretatt. Vi vet hva som fungerer for Forsvaret og det er egne renholdere som vi selv har ansatt, er sikkerhetsklarert og som vi selv har kontroll over, sier leder i NTL Forsvaret Tom-Rune Klemetsen til Fri Fagbevegelse og Dagsavisen.

zubillaga.jpg

Sjekk lønna di: Så mange lønnstrinn må du som statsansatt ha fått for å beholde kjøpekraften

Frifagbevegelse la i dag ut artikkel om lønnsforhandlingene i staten og har snakket med Nathalia Zubillaga som er NTL leder ved UiO; – Arbeidsgiver bruker fortsatt i stor grad de lokale lønnsforhandlingene som arena for belønning av enkeltindivider, ikke utjevning, sier Zubillaga, og legger til at NTL bruker mye forhandlingsmakt for at forhandlingsresultatet skal få en profil som samsvarer med den inntektsfordelinga de ønsker i samfunnet.