Tjenestemannsloven

NTLs lovspeil guider deg gjennom den nye statsansatteloven

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli. NTL er kritisk til lovens innhold, men det gjør det ikke mindre viktig å kjenne innholdet. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene!

artikkelbilde_noenvalgerviktigere.png

NTL-dagene 2017 i uke 35 og 36: Stortingsvalget

NTL-dagen er organisasjonsleddenes egen dag, og markeres rundt omkring i landet på den enkelte arbeidsplass i perioden 28. august – 11. september. Dette er en fin anledning til å synliggjøre NTL med stand, seminar, frokost eller lunsjmøte.

Brann og redning

Løsning ved Bodø lufthavn

Sommerferien er berget for reisende til og fra Bodø lufthavn. Natt til lørdag ble Spekter og LO Stat enige. Dermed blir det ingen streik på flyplassen

Utflytting av statlige virksomheter

Forslag om utflytting av statlige virksomheter

- Vær tett på endringene og de medlemmene som er berørt, og sørg for å kreve nok tid til medbestemmelse! Dette er oppfordring til tillitsvalgte i de virksomhetene i staten som omfattes regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Kurs

Gratis kurs med søknadsfrist i august

NTL har tre kurs med søknadsfrist i august: "Ikke 9-16 jobb?", "UFO - Unge fagorganiserte" og "Får vi rett medarbeider?"
Noe for deg? Søk nå!

Streik i kreftforeningen

NTL støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen

Det er uakseptabelt at Kreftforeningen prøver å organisere seg bort fra sine forpliktelser overfor sine ansatte, gjennom å tilby endrede vilkår bare fordi de har skiftet arbeidsgiverforening. Det er et løftebrudd fra arbeidsgiver som har ført sykepleierne ut i streik. Kreftforeningen har lovet at ingen skulle få svekkede lønns- og arbeidsvilkår, men de har kun tilbudt dårligere vilkår og svakere avtaler.

Arendalsuka_flyerface.png

NTL og LO er på Arendalsuka 14. - 18. august

NTL og fagbevegelsen har flere arrangementer under Arendalsuka. NTL, LO Stat og Spekter inviterer til diskusjon om «Den norske modellen 2.0.». Vi gleder oss til klimaarrangement sammen med Broen til framtiden. NTL Ung skal vise «byråkrat for en dag filmene» i Bankgården. Liker du debatter, fagseminar og politikk, så er Arendalsuka drømmeuka for deg!

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

Digital sårbarhet

NTLs temahefte om digital sårbarhet

Hvilke trusler finnes mot den offentlige digitale infrastrukturen? Hvor skal vi lagre offentlige data? Hvem skal eie og drifte offentlige systemer? Hvor går balansen mellom sårbarhets- og effektivitetshensyn? I NTLs nye temahefte om digital sårbarhet finner du NTLs meninger om dette, samt stoff om EUs personvernforordning, debatten om digitalt grenseforsvar og et intervju med tillitsvalgte i Politiet og Forsvaret.

Fredskorpset

- Med bistandsmidler skal Norge bygges?

20. juni kom beslutningen om at Fredskorpset skal flyttes til Førde i 2018. Flyttingen har en prislapp på 60 millioner kroner som skal tas av bistandsbudsjettet. - Trolig blir nå distriktsutvikling i Norge finansiert med midler som var ment til global fattigdomsbekjempelse, skriver NTL-tillitsvalgt Marit Bakken sammen med de andre fagforeningene i Fredskorpset i en kronikk i Bistandsaktuelt.

Marc Gayorfar

Svekket ansettelsesvern med ny lov

Folkehelseinstituttet nedbemanner, og 1. juli trer den nye loven om statens ansatte i kraft. - Den nye loven gjør det lettere å si opp statsansatte enn andre i norsk arbeidsliv. Den svekker også rettssikkerheten for dem som sies opp i staten ved at de ikke lenger kan gå til domstolen for å prøve om oppsigelsen er saklig, sier leder av NTL Nasjonalt Folkehelseinstitutt Marc Gayorfar til Dagsavisen.