john-leirvaag.jpg

- Nok er nok!

I budsjettet det nå er enighet om gir stortingsflertallet med den ene hånda mens de tar fra de samme virksomhetene med den andre hånda. Regjeringen skryter av satsingene sine, samtidig som de ikke ser at de samme virksomhetene får store kutt i driftsbudsjettene. Budsjettforliket fører til at flere viktige budsjettposter styrkes, men det er skuffende at det nok en gang er driften av de statlige virksomhetene og de ansatte som betaler for enighet i budsjettforhandlingene, sier forbundsleder John Leirvaag om budsjettforliket.

IT-drift

eForvaltningskonferansen 2018

Hvilken betydning har geografisk nærhet og det personlige møtet i offentlig forvaltning? Hvordan kan små kommuner bruke teknologi til å kompensere for manglende egen ekspertise? Og er New Public Management-ideene fortsatt like levende i vår tid? Dette er blant spørsmålene som reises på eForvaltningskonferansen 12.-13. februar 2018 i Oslo Kongressenter. Søk støtte til deltagelse fra NTL innen 9. januar og meld deg på innen 1. februar!

statsbudsjett.jpg

Følg NTLs arbeid med statsbudsjettet

NTL sender innspill til og deltar i høringsmøtene i de ulike stortingskomiteene i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kuttene i statlige virksomheter har vært en hovedsak i høringene:
- Statlige virksomheter må redusere bemanning og aktivitet, samtidig som de er midt i krevende omstillinger. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) går ut over kvaliteten på tjenestene. NTL ber derfor Stortinget om å gå bort fra denne typen flate ostehøvelkutt og heller øke budsjettene i tråd med den generelle lønns og prisveksten. 

kurskalender-banner.jpg

Det beste i livet er gratis!

Spennende kurs i organisasjonskunnskap, forhandlingsteknikk og mange andre spennende temaer venter på deg i NTLs kurskalender

Internpost

Prøveordning med ny fleksitidsavtale i staten

Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning som varer fra 1. januar 2018 til 30. juni 2019. Endringene i avtalen innebærer at den ytre arbeidstiden er flyttet fram til kl 06-09 (tidligere 07-09) og kl 1430-21 (tidligere fram til kl. 20), mandag til fredag.

Svart økonomi

Svart Økonomikonferansen 2018 – En offentlig sektor på defensiven?

Den 31. januar arrangerer NTL og Fagforbundet Svart Økonomikonferansen 2018 – En offentlig sektor på defensiven? Konferansen finner sted hos Skattedirektoratet på Helsfyr i Oslo. I år setter vi søkelyset på hva som hindrer kontrolletatene i å oppfylle samfunnsoppdraget. Har forvaltningen ressurser til å bekjempe svart økonomi, skattesvindel og et stadig mer kriminalisert arbeidsliv? Meld deg på konferansen innen 12. januar.

John Leirvaag

NTL slakter konsernmodell fordi kostnader løper løpsk under Høie

For Folkehelseinstituttet (FHI) har utgifter til IKT og anskaffelser økt med 40 millioner på to år. Høie har flyttet ut IKT-støttefunksjoner, som er tjenester FHI selv utførte frem til 2017. Nå må FHI kjøpe tjenester fra Norsk Helsenett som er et statsforetak. - Nå må det bli slutt på at vi lager fordyrende næringslivsmodeller. Vi må ha løsninger som sikrer en effektiv forvaltning. Dette er uholdbare kostnadsøkninger, sier John Leirvaag.  

Søk i nyheter

Les flere nyheter i nyhetsarkivet

Kommende aktiviteter

kurs17-L.jpg

Husk søknadsfristen.

Kursene Tillitsvalgtes rolle i personalsaker, Praktisk IA-arbeid og Bli hørt har søknadsfrist 15. desember. Det har også Nettverkssamlingen for ledere av landsforeninger og forening og nettverkssamlingen for tillitsvalgte i overnskomstsektoren.

NTLs kurskalender

 

fakkeltog.jpg

Bli med på fakkeltog for fredsprisvinner ICAN

Søndag 10. desember mottar den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen, ICAN, Nobels Fredspris i Oslo. NTL er tilsluttet ICAN Norge og har støttet fakkeltoget med 50 000. Vi håper på mange deltakere på fakkeltoget for fredsprisvinneren ICAN og det er også filmvisning, fest og debatter det er mulig å være med på.   

John Leirvaag

Kraftig budsjettkutt svekker Mattilsynet

H, KrF, FrP og Venstre har blitt enige om et ytterligere kutt på 25 millioner til Mattilsynet. Det vil medføre 65 millioner lavere budsjett i 2018. Dette vil få dramatiske konsekvenser for Mattilsynets samfunnsoppdrag.