NTL hjelper deg i arbeidsforholdet

Rettshjelpsordningen er en av NTL/LOs viktigste medlemsfordeler og er gratis for medlemmene. Ordningen sikrer deg bistand fra lokale tillitsvalgte eller NTLs forbundskontor i forhandlinger og klager.

For å starte en sak skal du ta kontakt med den lokale tillitsvalgte ved arbeidsplassen eller i ditt organisasjonsledd for å få mer informasjon om hvordan man skal gå fram i den aktuelle saken. Dersom du av ulike grunner ikke kan gå via din lokale tillitsvalgte kan du ta kontakt med forbundskontoret på e-post: post@ntl.no, på telefon: 23068400, eller du kan bruke vårt elektroniske kontaktskjema.

 
Medlemmer som er selvstendig næringsdrivende og oppdragstaker/frilanser har i tillegg medlemsfordeler gjennom LO Selvstendig.

 

NTLs forbundsstyre har vedtatt noen retningslinjer for når og hvordan NTL yter juridisk bistand.
Last ned: Retningslinjene for juridisk bistand og generell beskrivelse av saksbehandlingen
Last ned: Rundskriv 12/2023 

 

Under kan du lese mer om ulike situasjoner der du kan komme til å trenge hjelp  arbeidsforholdet.

 

Yrkesskade og yrkessykdom
Er du blitt skadet eller syk av jobben? Det finnes flere ordninger som gir deg støtte i en slik situasjon.
Les mer om yrkesskade og yrkessykdom

 

Midlertidig ansettelse
NTL vil redusere bruken av midlertidige tilsettinger og innleie. Hva er tillitsvalgtes rolle når et medlem mener at hun/han er ulovlig midlertidig tilsatt?
Les mer om midlertidig ansettelse

 

Oppsigelse, avskjed og suspensjon
Har du fått oppsigelse, suspensjon eller avskjed? Les mer her om grunnlaget for oppsigelse og andre reaksjonsformer.
Les mer om oppsigelse, avskjed og suspensjon

 

Lønnsgarantiordningen
Lønnsgarantiordningen dekker lønn som ikke blir utbetalt fra arbeidsgiver ved konkurs eller lignende.
Les mer om lønnsgarantiordningen

 

Sikkerhetsklarering
Den siste tida har kravene blitt skjerpet, og derfor er det flere som opplever at klarering blir inndratt. Her finner du litt informasjon om sikkerhetsklarering, klagemuligheter og hvordan det foregår.
Les mer om sikkerhetsklarering

Sykdom og tilrettelegging
Ved sykdom er det viktig å kjenne til både sykepengerettinghetene og regler for tilrettelegging av arbeidsituasjonen.
Les om sykdom og tilrettelegging

 

Endringer i arbeidsoppgaver
Som arbeidstaker kan du oppleve endringer i arbeidsoppgavene dine. Det finnes flere forhold som er avgjørende for om du må akseptere endringene.
Les mer om endringer i arbeidsoppgaver

 

Tema
Hjelp i arbeidsforholdet
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?