Orginal - Rød

Om oss

NTL Samfunnssikkerhet og beredskap

Melder du deg inn i NTL vil dyktige tillitsvalgte arbeide for dine lønns- og arbeidsvilkår. Vi er godt representert i fora og utvalg både lokalt og på virksomhetsnivå som ivaretar de ansattes rett til medbestemmelse. Du vil bli medlem av en organisasjon med betydelig egasjement, politisk innflytelse og en omfattende yrkesfaglig aktivitet

Organisasjon

NTL Samfunnssikkerhet og beredskap er en egen Landsforening under NTL med lokalforeninger og tillitsvalgte i hele virksomheten. Pr i dag er vi over 300 medlemmer hvor rundt 155 er aktive (ikke pensjonister). NTL organiserer også studenter (http://medlem.ntl.no/ungdom).

  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap organiserer alle ansatte i virksomheten som ønsker det, uavhengig av utdanning og stilling
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap arbeider for medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser i arbeidsforholdet med staten.
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap består av et styre på 6 medlemmer representert fra hele virksomheten.
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap har styremøter gang pr. måned, hvorav 1 møte er med lokalavdelingsledere eller andre lokale tillitsvalgte.
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap har representantskapsmøte 2. hvert år.

Kontingent
Kontingentavgiften i NTL er 1,1 prosent av innskuddspliktig lønn til Statens Pensjonskasse. I tillegg kommer premie til LO favør Kollektiv Hjemforsikring og , (80 kroner per måned), som er en gunstig innboforsikring som er obligatorisk for alle medlemmer i NTL.

Medlemsfordeler
NTL har også en kollektiv LO favør Reiseforsikring med toppdekning som koster 81 kroner per måned for yrkesaktive medlemmer. Denne ordningen er det anledning til å reservere seg mot. Andre medlemsfordeler kan du lese om her: http://www.lofavor.no/

Kontakt
NTL Samfunnssikkerhet og beredskap

v/ Mona Enge
Oslo og Akershus SFD
0962 OSLO

E-post: mona.enge@dsb.no
Tjenestetelefon: 22 21 93 26
Mobiltelefon: 91 18 14 59

Lokalforeninger og lokale tillitsvalgte - se liste lenger ned

Landsstyret

Leder:
Are Strand
are.strand@dsb.no
66 98 96 02
97 57 57 55

Nestleder:
Thomas Grue
thomas.grue@dsb.no

Sekretær:
Mona Enge
mona.enge@dsb.no
22 21 93 26
91 18 14 59

Kasserer:
Brit-Karin Ø. Pladsen
brit-karin.pladsen@dsb.no
61 14 10 15
45 28 62 46

Web/infoansvarlig:
Anders Molstad
anders.molstad@dsb.no
33 41 25 44
908 46 912

Vara til styret:
1. vara: Ivar B. Frantzen
2. vara: Atle Sæverud
3. vara: Robin Amundsen
4. vara: Pål Erik -tollefsen

Lokalforeninger

NTL DSB, Hovedkontoret
leder: Anders Molstad
anders.molstad@dsb.no
33 41 25 44
90 84 69 12

NTL Sivilforsvaret Oslo og Akershus
Leder: Carina Nilsen
carina.nilsen@dsb.no
22 21 93 28
47 35 09 47

NTL Sivilforsvaret Nord-Norge
leder: Stian Helnes
stian.helnes@dsb.no
75 50 77 88
411 44 543

NTL Norges brannskole
Leder: Neil Whittaker
neil.whittaker@dsb.no
45 60 72 74

NTL Sivilforsvaret Hedemark/Oppland
leder: Pål Erik Tollefsen
pal.erik.tollefsen@dsb.no
62 55 53 80
40 44 08 98

Lokale tillitsvalgte:

DSB hovedkontoret og tilsynsregioene: Anders Molstad
OPS2: Odd Birger Odinsen
NUSB: Anders Molstad
NBSK: Neil Whittaker
Aust-Agder SFD: Jon Dørmenen
Hedmark SFD: Pål Erik Tollefsen
Oppland SFD: Brit-Karin Ø. Pladsen
Oslo og Akershus SFD: Carina Nilsen
Rogaland SFD: Bjørn Erling Sørnes
Sør-Trøndelag SFD: Gjertrud Berglund
Troms SFD: Jenny Kristine Johnsen
Øst-Finnmark SFD: Thorleif Bårdsen
Østfold SFD: Espen Engebreth Johansen

Leder for lokalforening fungerer som lokal tillitsvalgt på tjenestesteder som ikke er oppført med lokal tillitsvalgt og som faller inn under sin lokalforening.

NTL Samfunnssikkerhet og beredskap

Melder du deg inn i NTL vil dyktige tillitsvalgte arbeide for dine lønns- og arbeidsvilkår. Vi er godt representert i fora og utvalg både lokalt og på virksomhetsnivå som ivaretar de ansattes rett til medbestemmelse. Du vil bli medlem av en organisasjon med betydelig egasjement, politisk innflytelse og en omfattende yrkesfaglig aktivitet

Organisasjon

NTL Samfunnssikkerhet og beredskap er en egen Landsforening under NTL med lokalforeninger og tillitsvalgte i hele virksomheten. Pr i dag er vi over 300 medlemmer hvor rundt 155 er aktive (ikke pensjonister). NTL organiserer også studenter (http://medlem.ntl.no/ungdom).

  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap organiserer alle ansatte i virksomheten som ønsker det, uavhengig av utdanning og stilling
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap arbeider for medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser i arbeidsforholdet med staten.
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap består av et styre på 6 medlemmer representert fra hele virksomheten.
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap har styremøter gang pr. måned, hvorav 1 møte er med lokalavdelingsledere eller andre lokale tillitsvalgte.
  • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap har representantskapsmøte 2. hvert år.

Kontingent
Kontingentavgiften i NTL er 1,1 prosent av innskuddspliktig lønn til Statens Pensjonskasse. I tillegg kommer premie til LO favør Kollektiv Hjemforsikring og , (80 kroner per måned), som er en gunstig innboforsikring som er obligatorisk for alle medlemmer i NTL.

Medlemsfordeler
NTL har også en kollektiv LO favør Reiseforsikring med toppdekning som koster 81 kroner per måned for yrkesaktive medlemmer. Denne ordningen er det anledning til å reservere seg mot. Andre medlemsfordeler kan du lese om her: http://www.lofavor.no/

Kontakt
NTL Samfunnssikkerhet og beredskap

v/ Mona Enge
Oslo og Akershus SFD
0962 OSLO

E-post: mona.enge@dsb.no
Tjenestetelefon: 22 21 93 26
Mobiltelefon: 91 18 14 59

Lokalforeninger og lokale tillitsvalgte - se liste lenger ned

Landsstyret

Leder:
Are Strand
are.strand@dsb.no
66 98 96 02
97 57 57 55

Nestleder:
Thomas Grue
thomas.grue@dsb.no

Sekretær:
Mona Enge
mona.enge@dsb.no
22 21 93 26
91 18 14 59

Kasserer:
Brit-Karin Ø. Pladsen
brit-karin.pladsen@dsb.no
61 14 10 15
45 28 62 46

Web/infoansvarlig:
Anders Molstad
anders.molstad@dsb.no
33 41 25 44
908 46 912

Vara til styret:
1. vara: Ivar B. Frantzen
2. vara: Atle Sæverud
3. vara: Robin Amundsen
4. vara: Pål Erik -tollefsen

Lokalforeninger

NTL DSB, Hovedkontoret
leder: Anders Molstad
anders.molstad@dsb.no
33 41 25 44
90 84 69 12

NTL Sivilforsvaret Oslo og Akershus
Leder: Carina Nilsen
carina.nilsen@dsb.no
22 21 93 28
47 35 09 47

NTL Sivilforsvaret Nord-Norge
leder: Stian Helnes
stian.helnes@dsb.no
75 50 77 88
411 44 543

NTL Norges brannskole
Leder: Neil Whittaker
neil.whittaker@dsb.no
45 60 72 74

NTL Sivilforsvaret Hedemark/Oppland
leder: Pål Erik Tollefsen
pal.erik.tollefsen@dsb.no
62 55 53 80
40 44 08 98

Lokale tillitsvalgte:

DSB hovedkontoret og tilsynsregioene: Anders Molstad
OPS2: Odd Birger Odinsen
NUSB: Anders Molstad
NBSK: Neil Whittaker
Aust-Agder SFD: Jon Dørmenen
Hedmark SFD: Pål Erik Tollefsen
Oppland SFD: Brit-Karin Ø. Pladsen
Oslo og Akershus SFD: Carina Nilsen
Rogaland SFD: Bjørn Erling Sørnes
Sør-Trøndelag SFD: Gjertrud Berglund
Troms SFD: Jenny Kristine Johnsen
Øst-Finnmark SFD: Thorleif Bårdsen
Østfold SFD: Espen Engebreth Johansen

Leder for lokalforening fungerer som lokal tillitsvalgt på tjenestesteder som ikke er oppført med lokal tillitsvalgt og som faller inn under sin lokalforening.

leder

Are Strand

nestleder

Thomas Grue

sekretær

Mona Enge

web-/infoansvarlig

Anders Molstad

kasserer

Brit-Karin Øversveen Pladsen

Hva skjer i NTL?

Medlemsnett: Excel-lister

31.08.2022

31.08.2022

Teams

LOs utdanningskonferanse

08.09.2022

08.09.2022 - 09.09.2022

Sørmarka

eForvaltningskonferansen 2022

20.09.2022

20.09.2022 - 21.09.2022

Oslo Kongressenter

Landsstyremøte

19.10.2022

19.10.2022 - 20.10.2022

Bestemmes senere

Våre avdelinger

NTL Norges Brannskole

Neil Whittaker

NTL DSB Hovedkontoret

Anders Molstad

NTL Sivilforsvaret Oslo og Akershus

Carina Nilsen

NTL Sivilforsvaret Nord-Norge

Stian Helnes

NTL Sivilforsvaret Hedmark/Oppland

Brit Karin Pladsen