Orginal - Rød

NTL 2033

Vil du være med på å forme framtidas NTL?

Prosjektet NTL 2033 skal ruste NTL for framtidas utfordringer. Hvordan skal NTL bli den beste og største fagforeninga vi kan være i 2033? Nå trenger vi dine innspill!


• Hvordan skal NTL møte et arbeidsliv i endring i årene som kommer?
• Hvordan skal vi vinne kampen om medlemmene?
• Hvordan får vi de beste tillitsvalgte på arbeidsplassene vi organiserer?

Dette er noen spørsmålene som skal besvares i prosjektet NTL 2033.

Arbeids- og organisasjonslivet er i endring. Dette påvirker NTL både lokalt på arbeidsplassene og forbundet sentralt. Internasjonal påvirkning, teknologisk utvikling og endringer i befolkninga får stadig større innflytelse på norsk arbeids- og organisasjonsliv. Medbestemmelsen utfordres i økende grad. Streikeretten, retten til organisering og kollektive forhandlinger er under press i stadig flere land. Konkurransen om medlemmene er stor, og vi må sikre et mest mulig slagkraftig NTL for framtida.

Last ned: Mandat for NTL 2033

Foto
Rosa Johnsen / Inventas

NTL 2033 er NTLs organisasjonsprosjekt for landsmøteperioden 2023-2026, som skal se framover mot de neste ti årene. Prosjektet skal vare i tre år, men horisonten vi sikter mot er 2033. Vi mener vi må våge å tenke lenger enn fire år av gangen. Prosjektet er en studie i forbundets framtid, og vil få betydning for beslutningene som tas på landsmøtet i 2026. Derfor må vi engasjere og skape debatt om forbundet i hele organisasjonen, på så mange arbeidsplasser og studiesteder som mulig.

Målet er å gjøre NTL til førstevalget for alle ansatte innenfor organisasjonsområdene våre, sikre at vi har de beste tillitsvalgte til å kunne jobbe for medlemmenes rettigheter på arbeidsplassene, og å påvirke utviklingen i arbeidslivet i tråd med politikken vår.

Prosjektet skal gjennomgå arbeid og organisering i hele NTL. Vi skal utforske en rekke temaer, som identitet og vekst, skolering og rekruttering, ressursutnyttelse og teknologisk utvikling, politisk påvirkning og kommunikasjon.

For å sikre at NTL har best mulig slagkraft og innflytelse i årene framover, er det behov for å se nærmere på utfordringene og finne gode løsninger for å styrke organisasjonen for framtida.

Vil du være med på å forme framtidas NTL?

Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Prosjektet NTL 2033 skal ruste NTL for framtidas utfordringer. Hvordan skal NTL bli den beste og største fagforeninga vi kan være i 2033? Nå trenger vi dine innspill!


• Hvordan skal NTL møte et arbeidsliv i endring i årene som kommer?
• Hvordan skal vi vinne kampen om medlemmene?
• Hvordan får vi de beste tillitsvalgte på arbeidsplassene vi organiserer?

Dette er noen spørsmålene som skal besvares i prosjektet NTL 2033.

Arbeids- og organisasjonslivet er i endring. Dette påvirker NTL både lokalt på arbeidsplassene og forbundet sentralt. Internasjonal påvirkning, teknologisk utvikling og endringer i befolkninga får stadig større innflytelse på norsk arbeids- og organisasjonsliv. Medbestemmelsen utfordres i økende grad. Streikeretten, retten til organisering og kollektive forhandlinger er under press i stadig flere land. Konkurransen om medlemmene er stor, og vi må sikre et mest mulig slagkraftig NTL for framtida.

Last ned: Mandat for NTL 2033

NTL 2033 er NTLs organisasjonsprosjekt for landsmøteperioden 2023-2026, som skal se framover mot de neste ti årene. Prosjektet skal vare i tre år, men horisonten vi sikter mot er 2033. Vi mener vi må våge å tenke lenger enn fire år av gangen. Prosjektet er en studie i forbundets framtid, og vil få betydning for beslutningene som tas på landsmøtet i 2026. Derfor må vi engasjere og skape debatt om forbundet i hele organisasjonen, på så mange arbeidsplasser og studiesteder som mulig.

Målet er å gjøre NTL til førstevalget for alle ansatte innenfor organisasjonsområdene våre, sikre at vi har de beste tillitsvalgte til å kunne jobbe for medlemmenes rettigheter på arbeidsplassene, og å påvirke utviklingen i arbeidslivet i tråd med politikken vår.

Prosjektet skal gjennomgå arbeid og organisering i hele NTL. Vi skal utforske en rekke temaer, som identitet og vekst, skolering og rekruttering, ressursutnyttelse og teknologisk utvikling, politisk påvirkning og kommunikasjon.

For å sikre at NTL har best mulig slagkraft og innflytelse i årene framover, er det behov for å se nærmere på utfordringene og finne gode løsninger for å styrke organisasjonen for framtida.

NTL 2033

Engasjer deg!

Prosjektet NTL 2033 skal ruste NTL for framtidas utfordringer. Hvordan skal NTL bli den beste og største fagforeninga vi kan være i 2033? Nå trenger vi dine innspill!

Send oss ditt innspill i dette skjemaet!

 

Engasjer deg!

Prosjektet NTL 2033 skal ruste NTL for framtidas utfordringer. Hvordan skal NTL bli den beste og største fagforeninga vi kan være i 2033? Nå trenger vi dine innspill!

Send oss ditt innspill i dette skjemaet!

 

Ta kontakt

Prosjektledelsen

Prosjektleder: Jane Vogt Evensen. E-post: jve@ntl.no. Mob: 92035623

 

Kontaktinfo til prosjektet: ntl2033@ntl.no

Prosjektledelsen

Prosjektleder: Jane Vogt Evensen. E-post: jve@ntl.no. Mob: 92035623

 

Kontaktinfo til prosjektet: ntl2033@ntl.no

Video fra lanseringen

Hva skjer i NTL 2033?

Siste nytt fra NTL 2033