Grønn

Tillitsvalgte - Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)

FLO - Hovedtillitsvalgte (nivå 2)

HTV

Tor Kristian Godlien

976 70 967

tkgo@online.no

Vara HTV

Berit Johnsen

975 39 080

bejohnsen@u.mil.no

FLO - Avdelingstillitsvalgte (nivå 3)
   

Tema