Grønn

Siste nytt fra NTL Forsvar

Vinnere av høstens vervekonkurranse

Vinnere av høstens vervekonkurranse er nå trukket!

 

Vi vil takke alle som meldte seg på for deltakelsen, og ønsker samtidig alle nye medlemmer velkommen til NTL Forsvar.

 

En stor takk rettes også til dere som har lagt ned en ekstra innsats for å verve nye medlemmer!

 

De heldige vinnerne vil motta et universelt gavekort pålydende NOK 1000,-

30.11.2021

Vinnere av høstens vervekonkurranse

Vinnere av høstens vervekonkurranse er nå trukket!

 

Vi vil takke alle som meldte seg på for deltakelsen, og ønsker samtidig alle nye medlemmer velkommen til NTL Forsvar.

 

En stor takk rettes også til dere som har lagt ned en ekstra innsats for å verve nye medlemmer!

 

De heldige vinnerne vil motta et universelt gavekort pålydende NOK 1000,-

30.11.2021

Ønsker du å leie på Trysil vinteren 2022?

Det er nå mulighet for å søke om leie på Trysil vinteren 2022. Gjelder fra uke 1 til og med uke 17 (jan-april).

Du kan søke om å leie en helg, midtuke eller hel uke. Bruk vedlagte skjema (nederst på siden) og legg inn maksimalt 3 ønsker. Det vil, ved tildeling, også bli hensynstatt om du har hatt leiligheten tidligere.  Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen. 

16.11.2021

Ønsker du å leie på Trysil vinteren 2022?

Det er nå mulighet for å søke om leie på Trysil vinteren 2022. Gjelder fra uke 1 til og med uke 17 (jan-april).

Du kan søke om å leie en helg, midtuke eller hel uke. Bruk vedlagte skjema (nederst på siden) og legg inn maksimalt 3 ønsker. Det vil, ved tildeling, også bli hensynstatt om du har hatt leiligheten tidligere.  Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen. 

16.11.2021

Enighet om delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret (HTA 2.5.1)

NTL Forsvar har i dag blitt enige med de sentrale parter om at det skal føres delegerte lønnsforhandlinger i alle driftsenheter i Forsvaret. Hoveddelen av tilgjengelige lønnsmidlene er dermed delegert til driftsenhetene ut fra antall årsverk på LO, YS og UNIO sin tariffavtale. Partene lokalt er nå gjort i stand til å rette opp i skjevheter i lønn som er oppstått de siste årene, eller til andre lønnsøkninger de måtte bli enige om. 

10.09.2021

Enighet om delegering av lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret (HTA 2.5.1)

NTL Forsvar har i dag blitt enige med de sentrale parter om at det skal føres delegerte lønnsforhandlinger i alle driftsenheter i Forsvaret. Hoveddelen av tilgjengelige lønnsmidlene er dermed delegert til driftsenhetene ut fra antall årsverk på LO, YS og UNIO sin tariffavtale. Partene lokalt er nå gjort i stand til å rette opp i skjevheter i lønn som er oppstått de siste årene, eller til andre lønnsøkninger de måtte bli enige om. 

10.09.2021

Aktivitetsfond - NTL Forsvar

Aktivitetsfondet bidrar økonomisk til medlems- og verveaktivitet. Målet er å styrke NTL Forsvar gjennom ulike arrangementer i regi av NTL Forsvar sine lokalavdelinger og tillitsvalgte.

23.08.2021

Aktivitetsfond - NTL Forsvar

Aktivitetsfondet bidrar økonomisk til medlems- og verveaktivitet. Målet er å styrke NTL Forsvar gjennom ulike arrangementer i regi av NTL Forsvar sine lokalavdelinger og tillitsvalgte.

23.08.2021

Leder

Stina Baarne Hassel

Nestleder

Rune Bjørseth

Organisasjonssekretær

Eli Sandslet

Organisasjonssekretær

Nikolai Stetzer Oldervik

Våre avdelinger

NTL Forsvar Viken

Turid Marie Larsen

NTL Forsvar Trøndelag

Håvard Teveldal

NTL Forsvar Gudbrandsdalen

Geir Tore Land

NTL Forsvar Indre Troms

Arild Danielsen

NTL Forsvar Ofoten

Tor Dysterud

NTL Forsvar Vesterålen

Nina Jarnæs Skogvoll

NTL Forsvar Mosjøen

Jan Kjetil Grøftrem

NTL Forsvar Bodø

Mia Cecilie Linton

NTL Forsvar Porsanger

Rune Gjøvik Hansen

NTL Forsvar Hamar

Frank Skaug Sandbæk

NTL Forsvar Romerike

Tor Engbakken

NTL Forsvar Harstad

Tanja Hestvik Tronstad

NTL Forsvar Skøelv

Henning Strand

NTL Forsvar Bergen

Steinar Berthelsen

NTL Forsvar Østerdalen

Anne Kjøllestad

NTL Forsvar forskningsinstitutt

Britt Marit Røberg Myrstad

NTL Forsvar Kirkenes

Hilde Leonhardsen

Hovedtillitsvalgte

Forsvarsbygg

Daniel Sjåfjell

Forsvarsbygg EF - region Vest - Vatne

Ronny Mongstad

Hæren

Erling Utnes

Forsvarsbygg Ressurssenter

Morten Lindanger

Forsvarsbygg EF - region øst

John Persgård

Forsvarsbygg EF - region Hålogaland

Terje Strøm

Forsvarsbygg EF - region vest

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region nord

Bjørn-Ove Sletten

Forsvarsmateriell (FMA)

Geir Tore Land

Cyberforsvaret

Rune Lygren

Heimevernet

Hans Rune Nicolaisen

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Mia Cecilie Linton

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Audun Gaare

Luftforsvaret

Henning Strand

Forsvarsbygg EF - region Viken

Tore Nordmyren

Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling

Tina Kalsveen

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Kjersti Vaksdal

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Thomas Lystfell

Forsvarets logistikkorganisasjon

Tor Kristian Godlien

Forsvarets Høgskole

Tonje Skeie Bakke

FOH Reitan

Anders Jonsson

Forsvarsbygg EF - region Vest - Bergen

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region Vest - Voss

Ronny Mongstad

FFI Kjeller

Hanna Elisabeth Michele Caquet

Plasstillitsvalgte

Forsvarsbygg Ressurssenter

Liv Kaarbø

KNM Harald Haarfagre

Eivind Koppang

FLO Forsyning

Berit Johnsen

FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP)

Per Julsrud

FLO Forsvarets verksted Romerike (FVRO)

Per Julsrud

FLO FOLAT

Raymond Aamodt

FLO FKL

Tor Engbakken

FLO Forsyning Transport

Berit Johnsen

FLO Forsvarets verksted Troms og Finnmark (FVTF)

Tommy Øvergård

FLO Forsyning RLL Nord

Steinar Fagerheim

133 Luftving Stasjonsgruppe Andøya

Geir-Atle Tøllefsen Johansen

FLO Forsvarets verksted Bjerkvik (FVBJ)

Leif Bertil Lindgren

FLO Forsvarets verksted Ramsund (FVRA)

Heidi Skarsem

133 Luftving Evenes

Trine Kristin Gjervik Lossius

FLO Forsyning RLL Midt

Roger Oksvold

FLO Stab

Bent Ragnar Ringvold

FLO Strategiske anskaffelser

Jan Even Skrukkerud

FLO Forsvarets verksted Østerdalen (FVØS)

Bill Ove Bjørsland

FLO Forsyning RLL Øst

Anne Kjøllestad

FLO Forsyningsavdeling Nordland

Brita Steffensen

FLO Forsvarets verksted Bergen (FVBE)

Lars-Erik Knudsen

FLO Forsyning RLL Vest

Ann-Kristin Markussen