Grønn

Siste nytt fra NTL Forsvar

Dette er de viktigste vedtakene fra NTLs landsmøte

Norsk Tjenestemannslags 20. landsmøte er gjennomført. Av viktige vedtak kan nevnes at det ikke blir noen navneenring, pensjonister må betale innboforsikring, nei til nye olje- og gassfelt, styring av fleksitid.

NTL Forsvar fikk gjennomslag om at NTL innfører advokatforsikring. 

02.12.2022

Dette er de viktigste vedtakene fra NTLs landsmøte

Norsk Tjenestemannslags 20. landsmøte er gjennomført. Av viktige vedtak kan nevnes at det ikke blir noen navneenring, pensjonister må betale innboforsikring, nei til nye olje- og gassfelt, styring av fleksitid.

NTL Forsvar fikk gjennomslag om at NTL innfører advokatforsikring. 

02.12.2022

Ønsker du å leie på Trysil vinteren 2023?

Nå er det mulighet for å søke å leie på Trysil i perioden 1. januar til 30. april 2023. Søknadsfrist 21. november 2022

Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen.  Det er enda noen ledige helger/ukedager frem til jul 2022. 

 

25.10.2022

Ønsker du å leie på Trysil vinteren 2023?

Nå er det mulighet for å søke å leie på Trysil i perioden 1. januar til 30. april 2023. Søknadsfrist 21. november 2022

Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen.  Det er enda noen ledige helger/ukedager frem til jul 2022. 

 

25.10.2022

Anne Kjøllestad - vår nye vikarierende organisasjonssekretær

Anne Kjøllestad har vært medlem i NTL Forsvar siden april 2009. Hun har i lang tid vært en engasjert tillitsvalgt på lokalt nivå i FLO og NTL Forsvar Østerdalen, og hun tar også med seg erfaring fra verv som verneombud.

14. oktober 2022 trer hun inn i vervet som organisasjonssekretær (vikar) i NTL Forsvar.

01.10.2022

Anne Kjøllestad - vår nye vikarierende organisasjonssekretær

Anne Kjøllestad har vært medlem i NTL Forsvar siden april 2009. Hun har i lang tid vært en engasjert tillitsvalgt på lokalt nivå i FLO og NTL Forsvar Østerdalen, og hun tar også med seg erfaring fra verv som verneombud.

14. oktober 2022 trer hun inn i vervet som organisasjonssekretær (vikar) i NTL Forsvar.

01.10.2022

Ledig verv som frikjøpt tillitsvalgt - kort søknadsfrist

NTL Forsvar bekjentgjør med dette et ledig verv som frikjøpt organisasjonssekretær for perioden 1.10.22 til 31.7.24 (med tiltredelse så raskt som mulig). Frikjøpet er knyttet til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, og arbeidsoppgavene vil være å ivareta våre medlemmers rett til medbestemmelse knyttet til disse omstillingsprosjektet. NB! Kort søknadsfrist.

30.09.2022

Ledig verv som frikjøpt tillitsvalgt - kort søknadsfrist

NTL Forsvar bekjentgjør med dette et ledig verv som frikjøpt organisasjonssekretær for perioden 1.10.22 til 31.7.24 (med tiltredelse så raskt som mulig). Frikjøpet er knyttet til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, og arbeidsoppgavene vil være å ivareta våre medlemmers rett til medbestemmelse knyttet til disse omstillingsprosjektet. NB! Kort søknadsfrist.

30.09.2022

Leder

Stina Baarne Hassel

Nestleder

Rune Bjørseth

Organisasjonssekretær

Eli Sandslet

Organisasjonssekretær

Nikolai Stetzer Oldervik

Våre avdelinger

NTL Forsvar Bergen

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

NTL Forsvar Bodø

Mia Cecilie Linton

NTL Forsvar forskningsinstitutt

Britt Marit Røberg Myrstad

NTL Forsvar Gudbrandsdalen

Geir Tore Land

NTL Forsvar Hamar

Frank Skaug Sandbæk

NTL Forsvar Harstad

Lasse Kastnes Engen

NTL Forsvar Indre Troms

Arild Danielsen

NTL Forsvar Kirkenes

Hilde Leonhardsen

NTL Forsvar Mosjøen

Jan Kjetil Grøftrem

NTL Forsvar Ofoten

Ove Berg

NTL Forsvar Porsanger

Rune Gjøvik Hansen

NTL Forsvar Romerike

Tor Engbakken

NTL Forsvar Skøelv

Henning Strand

NTL Forsvar Trøndelag

Håvard Teveldal

NTL Forsvar Vesterålen

Geir-Atle Tøllefsen Johansen

NTL Forsvar Viken

Turid Marie Larsen

NTL Forsvar Østerdalen

Per Erik Wilhelmson

Hovedtillitsvalgte

Forsvarsmateriell (FMA)

Steinar Halvorsen

Forsvarsbygg

Daniel Sjåfjell

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Thomas Lystfell

Cyberforsvaret

Rune Lygren

FFI Kjeller

Hanna Elisabeth Michele Caquet

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Trond Erik Eide

Forsvarets Høgskole

Veronika Sjursæter Eide

Forsvarets logistikkorganisasjon

Tor Kristian Godlien

FLO Forsyning RLL Øst

Rune Døskeland

FLO Forsyning

Anne Kjøllestad

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Mia Cecilie Linton

FOH Reitan

Anders Jonsson

Forsvarsbygg EF - region nord

Bjørn-Ove Sletten

Forsvarsbygg EF - region Vest - Voss

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region Vest - Vatne

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region vest

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region Vest - Bergen

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region øst

John Persgård

Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling

Tina Kalsveen

Forsvarsbygg Ressurssenter

Morten Lindanger

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Audun Gaare

Heimevernet

Hans Rune Nicolaisen

Hæren

Erling Utnes

Sjøforsvaret

Ivar Kåre Olsen

Luftforsvaret

Gro Torill Sørensen

Plasstillitsvalgte

Forsvarsmateriell (FMA)

Geir Tore Land

133 Luftving Evenes

Trine Kristin Gjervik Lossius

133 Luftving Stasjonsgruppe Andøya

Geir-Atle Tøllefsen Johansen

FFT Forsvarets mediesenter (FMS)

Line Bie

FLO FKL

Tor Engbakken

FLO FOLAT

Raymond Aamodt

FLO Forsvarets verksted Bergen (FVBE)

Lars-Erik Knudsen

FLO Forsvarets verksted Bjerkvik (FVBJ)

Leif Bertil Lindgren

FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP)

Per Julsrud

FLO Forsvarets verksted Romerike (FVRO)

Per Julsrud

FLO Forsvarets verksted Troms og Finnmark (FVTF)

Tommy Øvergård

FLO Forsvarets verksted Østerdalen (FVØS)

Bill Ove Bjørsland

FLO Forsyning RLL Midt

Roger Oksvold

FLO Forsyning RLL Nord

Steinar Fagerheim

FLO Forsyning RLL Vest

Ann-Kristin Markussen

FLO Forsyning Transport

Berit Johnsen

FLO Forsyning

Berit Johnsen

FLO Forsyningsavdeling Nordland

Brita Steffensen

FLO Stab

Bent Ragnar Ringvold

FLO Strategiske anskaffelser

Jan Even Skrukkerud

Forsvarsbygg Ressurssenter

Liv Kaarbø

Heimevernet

Solfrid Løvlien

Hæren TRENREG Rena

Petter Olsen-Pettersen

Hæren TRENREG Rena

Anne Beate Sveine

Haakonsvern orlogsstasjon

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

KNM Harald Haarfagre

Tommy Berg