Grønn

Siste nytt fra NTL Forsvar

NTL innfører advokatforsikring fra 1. juni 2023

Nå blir du sikret advokathjelp, også i privatlivet! Du betaler ingen timepris, kun 63 kroner per måned, og får hjelp til saken er løst. 

Du må selv reservere deg innen 31. mars hvis du ikke ønsker forsikringen.

15.03.2023

NTL innfører advokatforsikring fra 1. juni 2023

Nå blir du sikret advokathjelp, også i privatlivet! Du betaler ingen timepris, kun 63 kroner per måned, og får hjelp til saken er løst. 

Du må selv reservere deg innen 31. mars hvis du ikke ønsker forsikringen.

15.03.2023

Vil du være representant i ansettelsesrådet i Forsvaret

NTL Forsvar har behov for representanter til Forsvarets ansettelsesråd. 

 

10.02.2023

Vil du være representant i ansettelsesrådet i Forsvaret

NTL Forsvar har behov for representanter til Forsvarets ansettelsesråd. 

 

10.02.2023

Ønsker du å leie på Trysil sommeren 2023?

Nå er det mulighet for å søke å leie på Trysil i perioden 1. mai til 30. september 2023. Søknadsfrist 14. april 2022. Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen.

 

 

08.02.2023

Ønsker du å leie på Trysil sommeren 2023?

Nå er det mulighet for å søke å leie på Trysil i perioden 1. mai til 30. september 2023. Søknadsfrist 14. april 2022. Les mer om hvordan du søker ved å trykke på artikkelen.

 

 

08.02.2023

Berit Johnsen - vår nye vikarierende organisasjonssekretær

Berit Johnsen har i lang tid vært en engasjert tillitsvalgt på lokalt nivå i FLO og NTL Forsvar Romerike, og hun har også med seg erfaring fra verv som styremedlem i NTL Forsvar. 1.februar trådte hun inn i vervet som organisasjonssekretær (vikar) i NTL Forsvar. Hun ble valgt på et ekstraordinært styremøte i tråd med vedtektene. 

06.02.2023

Berit Johnsen - vår nye vikarierende organisasjonssekretær

Berit Johnsen har i lang tid vært en engasjert tillitsvalgt på lokalt nivå i FLO og NTL Forsvar Romerike, og hun har også med seg erfaring fra verv som styremedlem i NTL Forsvar. 1.februar trådte hun inn i vervet som organisasjonssekretær (vikar) i NTL Forsvar. Hun ble valgt på et ekstraordinært styremøte i tråd med vedtektene. 

06.02.2023

Leder

Stina Baarne Hassel

Nestleder

Rune Bjørseth

Organisasjonssekretær

Eli Sandslet

Organisasjonssekretær

Nikolai Stetzer Oldervik

Våre avdelinger

NTL Forsvar Bergen

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

NTL Forsvar Bodø

Mia Cecilie Linton

NTL Forsvar forskningsinstitutt

Britt Marit Røberg Myrstad

NTL Forsvar Gudbrandsdalen

Geir Tore Land

NTL Forsvar Hamar

Frank Skaug Sandbæk

NTL Forsvar Harstad

Lasse Kastnes Engen

NTL Forsvar Indre Troms

Arild Danielsen

NTL Forsvar Kirkenes

Hilde Leonhardsen

NTL Forsvar Mosjøen

Jan Kjetil Grøftrem

NTL Forsvar Ofoten

Ove Berg

NTL Forsvar Porsanger

Rune Gjøvik Hansen

NTL Forsvar Romerike

Tor Engbakken

NTL Forsvar Skøelv

Henning Strand

NTL Forsvar Trøndelag

Tom Christian Hammer

NTL Forsvar Vesterålen

Geir-Atle Tøllefsen Johansen

NTL Forsvar Viken

Turid Marie Larsen

NTL Forsvar Østerdalen

Per Erik Wilhelmson

Hovedtillitsvalgte

Forsvarsmateriell (FMA)

Steinar Halvorsen

Forsvarsbygg

Daniel Sjåfjell

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Thomas Lystfell

Cyberforsvaret

Rune Lygren

FFI Kjeller

Hanna Elisabeth Michele Caquet

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Trond Erik Eide

Forsvarets Høgskole

Veronika Sjursæter Eide

Forsvarets logistikkorganisasjon

Tor Kristian Godlien

FLO Forsyning RLL Øst

Rune Døskeland

FLO Forsyning

Anne Kjøllestad

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Mia Cecilie Linton

FOH Reitan

Anders Jonsson

Forsvarsbygg EF - region nord

Bjørn-Ove Sletten

Forsvarsbygg EF - region Vest - Voss

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region Vest - Vatne

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region vest

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region Vest - Bergen

Ronny Mongstad

Forsvarsbygg EF - region øst

John Persgård

Forsvarsbygg Prosjekt og utvikling

Tina Kalsveen

Forsvarsbygg Ressurssenter

Morten Lindanger

Forsvarets personell- og vernepliktssenter

Audun Gaare

Heimevernet

Håvard Teveldal

Hæren

Erling Utnes

Sjøforsvaret

Ivar Kåre Olsen

Luftforsvaret

Gro Torill Sørensen

Plasstillitsvalgte

Forsvarsmateriell (FMA)

Geir Tore Land

133 Luftving Evenes

Trine Kristin Gjervik Lossius

133 Luftving Stasjonsgruppe Andøya

Geir-Atle Tøllefsen Johansen

FFT Forsvarets mediesenter (FMS)

Line Bie

FFT Forsvarets veterantjeneste

Leif Erik Ingebretsen

FLO FKL

Tor Engbakken

FLO FOLAT

Raymond Aamodt

FLO Forsvarets verksted Bergen (FVBE)

Lars-Erik Knudsen

FLO Forsvarets verksted Bjerkvik (FVBJ)

Leif Bertil Lindgren

FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring (FVP)

Per Julsrud

FLO Forsvarets verksted Romerike (FVRO)

Per Julsrud

FLO Forsvarets verksted Troms og Finnmark (FVTF)

Tommy Øvergård

FLO Forsvarets verksted Østerdalen (FVØS)

Bill Ove Bjørsland

FLO Forsyning RLL Midt

Roger Oksvold

FLO Forsyning RLL Nord

Steinar Fagerheim

FLO Forsyning RLL Vest

Ann-Kristin Markussen

FLO Forsyningsavdeling Nordland

Brita Steffensen

FLO Stab

Bent Ragnar Ringvold

FLO Strategiske anskaffelser

Jan Even Skrukkerud

Forsvarsbygg Ressurssenter

Liv Kaarbø

Heimevernet

Solfrid Løvlien

Hæren TRENREG Rena

Petter Olsen-Pettersen

Hæren TRENREG Rena

Anne Beate Sveine

Haakonsvern orlogsstasjon

Jan-Rune Patrick Bang Hansen

Sjøforsvaret

Tina Margrethe Stewart-Pettersen

KNM Harald Haarfagre

Tommy Berg

FLO Forsyning Transport

Berit Johnsen

FLO Forsyning

Berit Johnsen